Ndakazviziva kuti ndikasamusvira haazodzoki!

You may also like...