Home / Dzesviro (page 3)

Category Archives: Dzesviro

Feed Subscription

Handaimbofunga kuti ndingafa ndakahurira murume wangu….

Vanhu vese vaingovadaidza kuti mukoma,sezvo vakange vasina mudzimai asi ari munhu airemedzeka.Vaive mutungamiriri we prayer group ku are kwandaigara muno mu jozi uye taipinda same church.

Chokwadi chakanaka,mukoma was a handsome man aitaura zvinyoro nyoro uye chest yavo yanga yakazara ndofunga vaisimudza masimbi chete.Ini hangu semunhu aigutsikana nemba yake handina kumbovafungira zvinoenda kure ndaitovapa full respect semutungamiriri wedu.Ndakati rimwe zuva takagara mumba mataiirira munamato kandeyi ziso kwaive kwakagara varume ndokuvarairwa ndichiyeva pana mukoma.Nemagariro avaive vakaita ndakawona pakati pebhurugwa ravo mukoma pakazvimba kunge vane zvavakavigamo ndikarohwa nehana.Ndakatarisa vamwe varume vatatu vavanga vakagara navo,asi avo ma trousers anga asina kuzvimba sera mukoma.

Ndakatanga kuzvipishana nepfungwa kuti chaive chii,kukura kwemboro here kana kuti machende.Zvese zvakazotaurwa mumba umu hapana chandakazonzwa pfungwa dzavhiringwa nezvandakange ndawona.Kubva musi uyu ndakatanga kuwona mukoma from a different angle uye vanga vasingachabvi mupfungwa dzangu ndichiita imagine all sorts of scenarios.Ndakatanga kuwona kunge murume wangu aigara ku Zimbabwe agarisa asati awuya,asi iye anga angove ne four months abva kuno.Ndakapinda busy neminamato ndikati Mwari ndibvisireiwo satani chakupinda mupfungwa dzangu.

Ndine mazuva andakatoita fasting kuti ndikunde temptation yamukoma yanga yandipinda.Ivo mukoma vaingo kondinya havo life as usual,vakandiwona vaingonyemwerera voti maswera sei mothers sezvo ariwo madaidziro avaindiita.Kuzondidaro ndaibva ndanzwa muviri wese kudedera ndikati ko kuzoti smile iyo iri pamuromo pangu.

Ndafunga kuti ndakunda muyedzo rimwe zuva nditori hangu pa night shift kuchipatara kwandaive nurse manager ndakanzwa message yapinda pa fon pangu.Kutarisa kudai ndakanyemwerera nemufaro kuwona zita ra mukoma kunyangwe ndanga ndisati ndawona kuti yaiti kudiyi.Ndakaverenga ndokuwona kuti it was just one of those messages dzinoitwa forward to each other dze general love & encouragement.

Ndakabva ndangovapindura ndichivatenda kuti vanotombondifungawo.Ivo vakabva vapindurawo ndokubva tatanga kuita nyaya thru ma text message,dzakatanga dziri general asi as time progressed the texts turned personal.Takasenderana ma message kubva kuma 9 husiku kusvika kuyedze mangwana acho zvekuti mukoma havana kana kuwana mukana wekurara,ini hangu ndanga ndiri pabasa ndaitozvifarira.Takakazodanana husiku ihwohwo through ma text message tikarambana kuseni kwacho thru ma text message iwayo futi tabvumirana kuti zvatakange takuda kuita hazvina kunaka sezvo ndine murume.Ndakazopedzisira neku textera mukoma ndichivati ndarwadziwa fani ndikasvika kumba ndichatombochema kusvika ndarara.

Mukoma vakati vanga vasiri kuenda kubasa musi iwoyo saka vaikwanisa kuwuya kuzondiwona ndabva kubasa vandinyaradze ndikati ndozovaudza.Ndichisvika kumba kuma seven kuseni,vana vangu vanga vatoenda kuchikoro saka ndakapfeka hangu ma pyjama angu ndokunwa kapu ye tea kuti ndiwane kurara.Ndakabva ndatumira mukoma message kuti ndasvika asi ndakunorara.Vakapindura vachibvunza kuti vauye here for a few minutes kuzondiwona ndisati ndarara.Ini semunhu aivafarira ndakati ngavawuye zvavo,kutaura chokwadi ndaingoda kungovawonawo hangu chete hapana zvimwe nekuti tanga tabvumirana kuti kudanana hazviite.

Mukoma havana kutora nguva kusvika kumba kwangu sevanhu vaigara pa same complex.Vachingopinda kudai ndakabva ndanzwa kutota pavakangonyemwerea vachindimhoresa.Vakasvikogara kune rimwe sofa ini ndiri kune rimwe,takangotaura for a few minutes vachibva vasimuka vakati vakuenda sezvo ndichifanirwa kurara.Ndakavadaira hangu asi pfungwa dzangu dzanga dzave kure,ndofunga mukoma vakawona lust yakange yazara mumaziso mangu vakabva vati,chisimuka undipewo hug ndiende hangu.Ini ndakaramba coz I was nolonger trusting myself ndakange ndatopera basa ndakuvara nezemo.Vakabva vandisimudza zvinyoro nyoro ndokundimbundira pa chest yavo iya.

Kuzongondidaro ndakabva ndanzwa mabvi kupera simba muviri wangu uchidedera ndokudonhera pasofa.Mukoma havana kundiregedza vakabva vateverawo kudonha neni ivo vari pamusoroNdakashama muromo ndichiti please don’t,please don’t,asi ndichivhura makumbo kuti vapinde pakati pemakumbo angu.Vakabva vati muromo wavo ndoo pane wangu kundikisa apa muwoko wakutorwisana nekubvisa trouser re pyjama rangu.Murume anotsvoda iyeye ndakanzwa kakuwomarara kugotsi kwangu ndanakirwa ne kiss.Ndakaedza kuti please stop asi ndichisimukira kuti anyatobvisa trouser re pyjama,rakabva ranzi kwakadaro uko kandwei pantie ichiteverawo.Muromo ungori pandiri ndakanzwa kuti fokosho fokosho ndikanzwa kuti shasha yakutopfeka condom ndiye mandiri chop chop tiii kunyudza zimboro rake rese.

Vasikanaka,handina kumbowana mukana wekuiwona kana kuibata asi ndakanzwa kuti pano ndapindwa na changamire chaiye bhurugwa ranga rakazvimbira zviripo musi uye.Mukoma vakandigumha kumberi mberi kwandakange ndisingazivi kuti ndinako ndichibva ndangotunda ipapo.Rume rakabva rabatira sofa nemawoko,rimwe gumbo rakapfugama pasofa rimwe rakatsika pasi ini ndakashadabura nemandede.

Ndakatanga kukoirwa achiita kunge anotenderedza mboro yake ichipinda kudai,yozvomorwa yese yodzokazve ichinorova a different angle.Kune varume vanofona kushandisa mboro,mukoma vakanditsindira for five minutes vachiti vakarova left,right yebeche vobva vati pa centr yuwiiiiiii Nyasha wandikuvadza kani.Ndiro raiva zita ra mukoma ndakazoritaura ndichitunda kechipiri ndanakirwa.Ndichangopedza kutunda ndakanzwa ave kutiwo Tari…….Tari…….uhhhh achiwomba se shumba achibva atunda.

Regai ndimboita ma rounds kuma wards ma patients angu anganditengese basa rikapera……….watch out for “mukoma” PART 2

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

Mmmmmm muXhosa anonaka mhani, Pajoza apa Maguys, Inzwa!

Kakanga kachangobvawo kupinda mujoni kakarohwa nezuva remuZimbabwe kari keblack I min black ,worst part ndakanga ndabaya kapa nyika yemaxhosa nemakaradhi ,zvaiva easy kungonongedzerwa kuti uyo muZimba
,kubidikidza neizvi ndakava munhu aizvidzikisira though ndrihandsome but kahublack kangu kaindimakisa zvekuti dai yanga isiri nhamo ndaisva ndadzokera hangu kuZimbabwe.

ko ini ndaizivei kuti pane vamwe vaitokwarira mkati kut dai kamugen’a aka kambondikwadzawo nayo ,(most
of them believed kut dark guys have a big cok). Ko rimwe zuva ndrikutobva zvangu kugraft dip hour, ndichisvika paden ,kamuneighbour kakabva kamhanya zvikanzi “bhuti ndokumbirawo kuvhurirwa door ririkuramba kukiinuka” ndikat rega ndisiye kabag kangu ndrikuuya, ndakabaya, kusvika kungopinza key kudai door raakiinuka , zvikanzi dai
matosiya mandichinjirawo padlock yacho because ikunetsa.

Ndakagara zvangu pamutefetefe wecouch ndakamirira padlock itsva yanga yaenda  kunotorwa mubedroom ,ndakazoona munhu aakubuda akamonera towel ,aaah !!!! ndiyo padlock yacho ere iyi ndakazvibvunza nechemumoyo. Rakasvika ndokundigarira nemazitako raakutondikisa paya ,ndakazongoti rega nditotamba iri kurira ,ndakatanga kudzorera muromo zvekwangu chaizvo, ndichifambisa ruoko rwangu nekugambhi kwake kudai ranga ratova mukuvisi nekutota, ndakaripidigura kwakuriti iro pasofa kwaakuti katauro kaya uko ,ndakatanga kukisa ndichidzika nemuhuro ,maiweeee ndinzweee munhu yangova ah ah ah uku achikatanura mabuttons eshirt
yangu.

Pasina nguva ndanga ndaamusvo akatanga kubonyora blamb yangu zvishoma nezvishoma uku rumwe ruoko ruchitambisa machende ,mhaiiiii kani,ndookunakirwa ka kwandaiita ipapo, handina kutora nguva ndakabva
ndati zvigunwe mubeche thumb ichipuruzira klit ,ndakaona kuti anga aanewo ngura seni asati ambosvirwa.

muxhosa

Akakoira zvigunwe izvozvo kunge hameno hameno. iniwo uku mboro yanga yongochururuka masiriri nekunonokerwa , ndakamushadabura kwaakumudhonzera pedyo ,ndakaiisa zvishoma nezvishoma iyo yangu nhema nhema ino refu ,ndakaona kachigwinga gwinha ,ndikangoti nechemumoyo hausat watanga, kusvira ndokwangu ka ini ndakarova mbutu size inobhadhara ,ndakakachinja kwaakutati dog style yuwi zvangu, kakatanga kutambisa chiuno beche rake richiita mboro yekuyamwa handina kuzotora nguva ndakabva ndangomati mkati imomo bvoooo.

Mmmmmm muxhosa anonaka mhani kubva ipapo ndaakungocheka ,bonyora bye bye

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

Chihure ichi ndakazonhumburisa mukadzi wablaz!!

Ndiri pakati pekugeza ndakanzwa door bwaa, ndiye pfocho pfocho nemuchibage sezvo raiva zhizha. Nenguva isipi ndakanzwa, ” kasika kudzoka kuno imbwa iwe ndikakubata nhasi ndinokuita kanyama.” Ndakadongorera nepakaburi ke door ndokuona ndimukoma vangu vainge vakabata kaya kanonzi ka mbaramatonya kachiwepu kemubato mutvuku. Ndakazama kuvataudza asi vaipupuma nehasha.

Ndakazopedza zvangu kugeza, ndookupinda muroom mangu. Ndakatanga zvangu kuzora mafuta ndiri musvo ndichinyatsozora pose paida kuzorwa. Ndakazoti regai nditore zvangu ma pyjamas angu mu wardrobe.

Ndichinoti bherengende door , shura randakaona imiwee!!! Dhuma na maiguru vangu vaya vanga vatiza mu bedroom mavo vakamhanya nemuchibage, handina kuziva kuti vanga vapinda mumba mangu nguvai uye sei?

Chakandirovesa hana ndechekuti vanga vari almost musvo seni asi vaiva ne G string ne bra . Ndakada kutiza ndikazofunga kuti kana neni handina kupfeka. Ndakamhanya pamubhedha pangu ndookutora mbatya dzandanga ndambobvisa ndookuita karikiriki kupfeka. Ndakatanga kudaidzira, ” ko Ndoo chii ichi nhai maiguru hamuzive kuti munondipondesa, mapinda nguva…” Ndakabva ndabatwa muromo namaiguru ” shiiiiii nhai bamnini munotodeedzera zvenyu , munomboziva here kuti kungowanikidzwa muno ndatova guva.” Ndakatora sheet rangu ndookupa maiguru ndakatarira rutivi. Ndakanogara pamubhedha ndagumirwa zvino.

Maiguru vangu vakazvimonera ne sheet riya ndookuenda kunogara kuneimwe corner yemubhedha.Ndakatarisa kumeso kwavo ndikaona yangova misodzi chete. Moyo warwadza ndakanogara nechapadivi pavo ndokuvabhabhadzira kumusana serusvava,ivo ndiye mhere tetsu. ” bamnini munoti kuitawo here, kuroverwa kuti handina respect nehanzvadzi dzenyu ini asi nemiwo pose panouya tete Shami havana kana nyaya ine musoro yavanobvunza . basa nderekuti uchasvika rinhi uri pa feeding scheme pano, hatina kuroora broiler pano.” Vakadaro maiguru vachitowedzera kuchema .ndakavabata muromo ndichitya kuti vaigona kunzwikwa na mukoma.

Ndakatanga kuvabhabhadzira ndichiita zvekuva massaja kuma muscles ekumusana wanikwe ndazvipararira, ndakanzwa simbi yangu yesikarudzi kugwinha ndiye twi kumira. Pandaiva dzvanya dzvaya kumusana vakabva vazembera pama shoulders angu vachibva vandibaya nemunyatso nechepa chest pangu. Varume ndakanzwa Kunge ndabaiwa netsono, semunhu anga asati amboyamwisa amai vaiva nezamu rakati twi, apa kubatana yaiva mbambande.

Mate akaoma mukanwa , apa voice raenda, pfungwa mumusoro hamuchina ndanga ndavakutofunga nemboro. Ndakazongoerekana ndati ” asi mukoma vapindwa nei,vanoshungurudzirei ngirozi yakadai? Chizvarirwo handisati ndaona njuzu yakadai”

” zvinoonekwa nani nhai bamnini? Handiti ndiridhende chairo kwaari? Handizivi kuti akamuudza kuti ndini ndisingazvare ndiyani.” Vakadaro maiguru vachiwedzera kundizembera apa vachingochema. Ndakabva ndangozvipa chivindi ndookubata zamu riya ranga rakati twi. Ndakatanga kupuruzira munyatso zvinyoro nyoro vanikwe maiguru vangonyarara. Apa kufema kwanga kwachinja. Ndakazoyeuka kuti ndainge ndisina kukiya musuwo Ndokubva ndangosimuka ndakananga kudoor.
Pandakatii cheu ndakona maiguru vachi zvambarara pamubhedha pangu. Ndichingokiyaya musuwo ndakangonozviwisira pamusoro pavo sezvo vanga vakarara nemaji. Kutaura chokwadi ndanga ndoofungirwa nemboro. Handina kana one day randakambofungira maiguru mweya wakadai.

Ndakafugura sheet riya ndikutanga kuyamwa minyatso apa maiguru havachagona kufema, vofema sendere zvino. Ndakadzikisa ruoko zvishoma ne zvishoma,ndini ruoko mu G string pfee. Ndiye munwe wangu mubeche imomo pfee. Amai vainge vatototesa kare kare . ndakatanga kutsvaka ka binzi zvinyoro nyoro. Kutaura chokwadi zvose zvandaiita izvi zvaiva zvekuona pa TV nekuverengawo zvimwe zvinyorwa zvebonde . ndainge ndangosvira kamwe chete muupenyu hwangu, musikana wandaifudza naye mombe kumusha.

Ndichinogunzva kabinzi kaya maiguru vakagwinha sevabatwa nemagetsi. Vakatanga kukoira munwe wangu urimukati. Apa zamhu ndirikusvisvina. Ndakundikana kuzvibata ndikanzwa mboro yangu gwi gwi gwi ndiye tsaaa , ndatunda paya ndisina kana mumboisa musoro zvawo.

Basa handina kumira ndakavasvira nemunwe ndokuti nechemumwoyo asi pane zvimwe zvandakaona muchivhitivhiti zvandisina kuita ini. Ndakadzikisa musoro wangu zvinyoro nyoro. Varume ndaisimbosema beche ndichiona richidyiwa navamwe pa TV asi musi uyu handizivi chakandipinda. Ndakaisa rurimi nechekumusoro kunotangira matinji panonzi pa clitoral hood, ndakanzwa kamhere tetsu “yowee yowee mandikuvadza bamnini.”mboro yangu yakabva yati twi pekare. Ndikati “enalo” dzatswa dzarungwa.

Kutaura chokwadi ini handina riya zimuzvambarara remboro. ndineyangu diki ye size . Ndaingorangarira zvandaiverenga pa internet nemamwewo mabook. Ndakabva ndaitipfe munairo ranga rooita serazorwa derere.

Ndakangogaya kuti pane inonzi G spot, unorova very fast uchikwidza nechekumusoro kwakanangana neguvhu. Ipapo
Ndabva ndazvidendera mago, pakachukuchwa munhu , ndakapepetwa. Vaiti vakaita sevanozvongonyoka senyoka, voita kupepeta serusero gotsi rangu ndiye papata.

Ndanga ndisati ndambosvira munhu and experience sazvizvi . Takaita dzingangosvika 15 minutes riri basa, ndakanzwa Ropa rangu seramira kufamba, zviya zvekuti ndirikuba tsve, ndakaerekana ndongochemerera sekambwa kadzivira nhoro mubako. ndakanzwa maiguru nekoko, imba yose wakanga wangova muzhangandira wezhowezha neruzha ” musatunda kani bamnini ,musatunda, ipapo bamnini ipapo musarega” ndakarova zvinhu semombe yabva kusina uswa.

Ndakazonzwa speed yowedzera, ndakatarisa zvainge zvaitwa face, kunge gudo rakochekera pa razor wire, ndakanzwa bhu bhu bhu bhu kusura ndikanzwa, bamiiini bamnii… Bamniiiii… maita moyo maita chirandu, bhuru remombe risina chinoraswa maita dhewa, ini zvangu zvikati zvauyawo ndiye gwi gwi gwi ndiye tsaaa tsaa tsaa tisu tasa takadaro kusvika mangwana.

Pakapera mwedzi mitatu ndakanzwa mukoma voti , chakachaya mufana wami maiguru vako vave kungopfira nekurutsa ndakazozviita gore rino muvengi anyara.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

Good Girl Gone Bad, ndakarova Dhobho kwakukazhagadzwa naRasta vekuMufombi

Im tired of being a good girl. Of always having to act accordingly, speak accordingly. You know how it is, it really is a man’s world.

Never raising my voice to the guys, hee hanzi if u smoke no one will want to marry you, women are supposed to handle their stresses differently, hee don’t wear too short clothes that’s not marriage material.

Preserve your v1rg1n1ty ndokuti ugare mumba, hee dhonza matinji ndokuti murume agonakirwa newe. And look where it has taken me.To hell with all those who gave that advice. I was in pain. The father of my baby went to south Africa akarovera ko. Now im being told akatoroora ikoko. To make matters worse muZimbo.

Dai anga ari musouth African ndakati pamwe aida e different culture. Now I am just a single mother suffering all the prejudices myself. Apa anga asina kupedza kuroora, worse of muchato. But the world is really funny, Pokello just got herself married after getting herself a seks tape.

From now on im going to live my life. I refuse to listen to all this archaic advice that I have been getting and im going to start by smoking weed. Yes you heard right. Im going to be smoking weed. Will have to ask my friend from college who had said panext door pavo panobikwa mabiscuits e weed. She has been eating those for a long time and yes she is the ryt person to help me get weed. Im not going to be restrained by culture. Hakuna kwazvakandisvitsa.

Saka ndakakwira kombi ndakananga kuMabvuku kwana Kuda. When I got there I told her I wanted some weed and if she would care to smoke with me, just to give me a mini tutorial or something like that. She was always game for things like that.

Saka akasheedza dread wepanext uya aibika mabiscuits and he brought some weed for us. They decided to buy chapomba so that we can add to the fun. Takatanga hedu kurova chapomba and I was smoking hangu. It led me to be at a very peaceful place. And somehow conversation changed and we started talking about sex. Dread vaizvi biggerwo sei , vachiti ndachemedza vasikana vakawanda ini.

 

That made me really hony ndanga ndakutonzwawo kuvada. Ndipo pandakati haa guys matondikuvadza ini, kuzasi kwangu mukuvisi wega wega. Vakatanga havo kutoseka vachiti it shows you are now high. Ndipo pazvakanzi na dread ukuda kuti ndikukwire here. Ndikati ehe izvezvi. Dread vakati ko macondom Kuda akati ndinawo ndakutonomatora kubedroom.

Apa tanga takagara hedu mu dining. Saka akabva abuda ndokuuya nawo. Dread akabva anditi ndibvise hembe dzangu. Ndakabvisa dzese kusara ndamubirthday suit. Saka akabva auya and started fondling my breasts hanzii haa haritomboite kunge une mwana . akabva atora one and put his mouth on the nipple and started sucking mbijana mbijana whilst the other was fondl1ng the other breast.

Kuda ndipo paakati guys saka mukuda kuti ndiite sei akati ndakubuda hangu panze ndikusiyei. Hatina kumbomupindura as we started kissing hedu. The kiss was so passionate zvevanhu vaye vanga vakuvara nezemo. Ruoko rwake started fondling my buttocks zviya zvine chisimba and that turned me on even more. I started moaning zviri slow sooo. Ndichiti uhhhhhm aaaaaaaah.

 

He then started kissing me achidzika nemuviri wese apa achiita zvekupuruzira muviri wese kunge arikubata ngoda yaasati amboona. When he got to my thighs he opened them akati ndigare pasofa ndakavhura makumbo. I did exactly that and he gasped with pleasure at the sight of my labia. Hanzi ende babie dinji rako sha.

Akanyatsomapatsanura and he started playing with them. Zvino I was now wet and beche ranga ranytsonunira kunge razorwa mafuta.he then started finger fuking me nechimwe chigunwe and his other hand richipuller at my nipples, achitswinyira sooo. Zvino ndanga ndakuita noise manje as he increased the number of fingers from one to two and also increased speed. Hazvina kunditorera nguva as I came screaming big time nekunakidzwa.

Akabva ati its now your turn to please me and I want a blow job. Akabva abvisa trouse nechishort change chirimo. Yanga iri ino refu isina kunyanyo kora, yakabhenda sebhanana uye yakachecheudzwa. Akagara pasofa akavhura makumbo ake achiitambisa sooo. I then knelt down in between his legs and started liking it gently ndakabata machende ake ndichi atambisa soo.

 

ndakarova dhobho

Mboro payakanyatsototerera nemate angu I started suking chimusoro chayo, apa yanga yakubuditsa masiriri. Handina kumbo masema ndakanyatso matenderedza nerurimi rwangu ndichimazorera pachimusoro chacho. I then started suking him like crazy iye achi svanhirira kuti abate mazamu angu. Akatsinzinyira maziso. Akazoti shit im coming im coming. Ndipo pandakabuditsa mboro yake mumukanwa mangu . ndichingoita sendaswatanudza musana wangu he came violently and his sperm ichizadza mazamu angu ese aya. Ndakabva ndasimuka ndikagara paside pake and he started playing with my boobs achizorera masperm ake aye. Hazvina kumutorera nguva yanga yatoti twii kumira.

Ndakaibata ndikangoipuruzura mbijana yanga yakutobreather a life of its own. Akangosimuka sooo ndokuvhura makumbo angu akapfugama akandidhonzera kudhuze naye ndobva akundimbundira nekundikisser kisser. He removed his t shirt ndobva andipushira kumashure such that my bums were close to the edge of the seat. Akabva atora macondom aye ndokupfeka one ndokubairira. Vasikana kune varume vanokwira. Akatanga zvinyoro nyoro achinyatsoipinza mbijana ombotambisa kklitoris nayo.

Akati ndajairira manje ykunyatsopinda easy easy ndakazhagadzwa mhata dzese idzi . Aiti akaita achiwedzera speed ombodzora. Akandipindura soo zviri fast zvekuti handina kumboinzwa kubuda kwayo akatanga kuita nekumashure. Ndanga ndapfugama pasofa soo iye achimira achiita nekumashure dog style chaiyo. Paanga akuda kutunda akabva andimbundira nekumashure ikoko akatanga kuroverera mberi achiita. Mboro yake yakasvika makona andanga ndisingazive apa ndakuchemerera zvisingaiti. When he came akabowa semombe and that triggered kutunda kwangu as well and I came arching my back and curling my toes. Ndakanakirwa zvekuti even up to now I wonder kuti imbanje dzakaitwa kuti ndinakidzwe kudaro kana kuti chii. Ndichatodzokera muMabvuku dread votombondisotawo

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

Kusvirwa kwandakaitwa ne Zim married celebrity

I was so in love with this guy so I send a friend request pafacebook tabva tatanga kutaura hedu just ordinary stories ini kuti ndimuudze kuti ndaimuda zvainetsa nekuti aakarora ende I promised myself kuti handidanane ne a married man.days passed my feelings papasisina even hope yekuti I would go kuzim because basa ranga riri tight.

Then after 3months he tested me achati give me your number I will be in capetown doing a show in two days time ini ndakazopinda pa facebook after a day kwakuona txt iya ndabva ndamupa number he didn’t reply ndikangoti hameno apa moyo ukufara bvaazo phoner the next day achiti vakauya ne some other artist nema dj so vari ku hotel then I ask him kuti if he can come wogara neni wozodzokera kana akuenda abvaati let’s meet titaure takasangana mu capetown.

Paakandiona he looked happy to see me ipapo ndanga ndakapfeka ka short ne top yaiburitsa cleavage I knew kuti ndikapfeka izvi achabvuma chete.then he said wanted to see you in person you look more diffrent we went to his hotel tikanotora his stuff then we drove kumba kwangu that was friday manheru acho ndabva ndamuratidza pekurara then I thot kuti nhasi ndoipihwawo chete but ndakashaya ndomutanga sei sat mukuseni I cooked breakfast for him ndabva ndapfeka ka dress kaidhinda zvese I knew kuti achatonzwa kuda nekuti mazamu angu ari average ende ane nyatso dziya dzinonzi ne chirungu ma long nipples apa dako rangu riritii handina kupfeka Bhutan kuti kana ndakufamba magaro a gwine gwine because mukadzi wake haana dako.

Munoziveyi akatarisa body yangu zvekuti I knew kuti achada but hapana kana action yaakaita mayb that time aifunga mai mupfanha hey murume akaoma iyeye abvati he was going back to sleep since aive ne show manheru ini ndabva ndambobuda hangu ndikazodzoka later ndaora moyo akuenda kushow I drove him their akazouya makuseni acho I cooked for him and offerd him a massage bvaarara.ndabva ndageza hangu kwakupfeka blouse raiita kuti nyatso dziya dzibude muzamu akamira kuzasi ndakati rege ndibike lunch paakapedza kugeza bvaauya we had lunch.

Takagara kudaro tichitaura ndabva ndaona munhu akatarisa zamu rangu kwakunditi Bee can I ask u for a favour ndikati ehe ask zvikanzi ndokumbirawo kuona mazamu ako they are tempting ndabva ndasimuka ndakagara pa tabble ndikati huya bvaatanga kuvhura mubutton zvishoma he was shocked bvaati are they real its my 1st time can I feel them I said do what ever you want bvaandibata agotanga kundiyamwa veduwe kune vanhu vanoyamwa zamu ndakabva ndatota akanditakura kusvika kubedroom kwangu ndokundiyamwa zvee for the 1st time ndakabva ndatunda achiyamwa kwakuisa chigunwe chake kuzasi kwangu achiita finger fuk maihwee zvangu zvikanzi u wet already handina kudaira nekufemereka paakabvisa roko ndabva ndaendawo pamusoro pake muromo wangu uri kumboro yake beche riri kumuromo wake takayamwana kusvika tati yhaAaaa taingoisa ma sounds ipapo bvati do u have a condom maihwe zvangu ini handina kumbobuda futi ndikati let’s go and buy.

Pandakasimuka ndakuburuka pabed zvikanzi unonyepa bvaainyika NYORO yakadaro nedoggy style ndakanzwa matinji ootekenyedzwa ne gende zvairovana chibereke chichitekenyedza zvikanzi maihwe mukudziya mukati kkkk handina kuziva kuti murume anochemawo takachemedzana then ndabva ndatunda I told him bvaati chiuya pamusoro ndakati nhasi ndokukwira zvausati wamboitwa nemukadzi wako ndakamukwira fast bvatatundirana we both wanted more bvaambondiyamwa zamu zvee kwakuuya pamusoro ndakasimudzwa makumbo bvaaisa on his shoulders ndigokwirwa ini ndichgiti tundirana mukati kwaiva kufarisa kwekunakirwa ne mboro bvaati shuwa here Bee ndikati ehe Daddy kunge wangu murume kkkk ndakanyatsonzwa kuti ndartundirwa patakapedza bvatarara kusvika manheru manheru acho yaimwe nyaya.munomboziveyi I’m pregnant when I told him akuzim he was happy because mukadzi wake haana mwana so akandiita second wife ndikabvisirwa mari..

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

Scroll To Top