Home / Dzesviro (page 3)

Category Archives: Dzesviro

Feed Subscription

Zvandakazoita nasisi vebasa madam vaenda kuchurch!

Ndini uyo, mboro wakamira kuti twii. Ukuichipfura seinopombwa mweya. Tsinga dzakati tara-tara sedzichabuda pachena. Nemusoro wangu wakabva watanga kurwadza. Apapo ndakanyatsoona kuti kuti ndizviite chimhandara muruoko bodo. Beche chete ndiro randaida. Chakanetsa ndechekuti mai mufana vakanga vaenda kuchurch apo ini ndoda kusvira and ndakanyimwa last night.
It was in the morning yemusi weSunday, after having taken doro remuscud last night. Hama dzangukahe, kamwana kaitamba siisoo pamboro and hapana chandainzwa nekumira kwayakanga yakaita. Zvakandinetsa hama, apo kuseni futi mabhawa avharwa. Ndakabva ndafunga katrick, ko ndaizozvidii. Musikana webasa aiva munext door, achiona nhamo nekukorobha. Ndakaita sebenzi. Ndini uyo, ndakadongorera nepakey hole wanike akafongora wena, uku mboro ndakaita yekubatira mumaoko kuti isanoka door. I tell you dai ndakaisiya yakadaro yaindiita zvimwe. Haaaa! semunhu anadzo 5, ndakadzokera momachira. This time ndakangoisa sheet chete uku ndakatarisa mudenga. “Sisi, mhanyai kuno mundibatsirewo” Ivo vanasisi nekutya baba ispeed here.

Paakangopinda chete, haaa! mboro yakaita sehose pipe yavhurwa mvura full blast. Sisi vakatofunga kuti hamenoo chapinda mumachira neni chine zimuswe risingabviri kutamba tamba. Ndakaona hana yavo yorova voshaya pokubata. Akabva abata chipfuva chake wanike hayo mazamu ano matendekukura. Agoti akanga akapfeka idzo mbatya dzebasa dzine abhatani ane space pakati. Paakangobata chete hamadzangu, ndakaona nyama yezamu heyii. Ndakabva ndadvova sendakasvikirwa. Ipapo sisi vakabva vafunga kuti zvimwe ndave kurwara. “Ko zvadini baba??” Ini namazano angu ndikabva ndati, “Ko Tina aripi?” Iva vachibva vati akanga asina kurara pamba. Akatorwa namainini nezuro. hama dzangukahe, musi uyu ndakazvipira kupara mhosva.

Ndakavhara maziso sendinorwadziwa wanike sisi vokotama kuti vagadzire pakanaka pokuisa musoro wangu. Ipapo ndakabva ndaona mazizamu aya ose. Varumeka, vagoti vakanga vasina braa. Vaive ne one reweekend. Musi uyo ndiwo wandakabata munhu chibharo. Ndakakwakuka sendinopenga ndichirasa machira ose pasi. Ipapo sisivakabva vapera simba rose. Zimboro ravakaona ipapo, Ahhh, kana kumhanya vakatadza. Ndakabva ndamira kune rimwe divi ivo kune rimwe. Maziso avo haana kubva pamboro yangu. Kana neniwo ndakanyara. Zvakazoitika mukomakahe, unongonzwa.

Ndakazvishingisa ndokubva ndaenda kwavakanga vari. Ndakabva Ndavabata mabendekete wanikwa easy go. Zvinyoro nyoro ndakatora ruoko rwasisi ndokuribatisa zimboro rangu. Akomana, mwana akavhunduka iyeye. Iyo yogoti yoonererwa. Haaa, ko zvakambonditorera nguva here, mazizamu aya akanga atove pachena. Chimwana chakanga chakatakura ichocho. Chigoti futi chakanga chisina pitikoti uku kabhurukwa kacho kaibudisa matinji pachena. This did not take me time to take off, kwaingove kudambura nekubvarura, ko akanga agara ari mamvemve nechekare ka.
Akada kumboramba kuvhura makumbo ndikati mira uone. Zamu mukanwa, ruoko mumatinji. Mwana akanga akatakura iyeye. Paiita sepakarara chitsuro wanzwa. Ndaiti chigumwe chakapinda, pondoburitsa matijni aiita zvekutevera. Atotota one time. Remember, zvese izvi hazvina aitaurirana. Kwaingove kuita muchinyararire. Pakangoti kamukana chete, haaa, ndava pamusoro pasisi. Ivo ndivo vakaita zvekunongedzera pamuromo webeche chaipo ipo. Ndakati ndipinde wanike yoramba.Haaaa! Sisi vakasimudzira zvishoma ndiye bhedenu bhedenu matinji. Apa ndakanga ndisina kujairira nokuti mai mufana vakanga vasina marefu. Akabva abhanyura nyini ndikanzwa hoyo ndopinda. Akomana wati kupisa here kwaaita mukati. ndakanyatsoiisa yese zvakatondirovesa hana. Ndisati ndamboita nekudii, ndakachingudzirwa nechikapa mudhara hei. Iwo matinji achiita sambuya vanosvina ura hwembudzi.

Mwana anonaka iyeye. Ndakakoirira musana uchiita seuta. Musi uyu takapedzerana. Ndigoti ndakanga ndamwa scud last night. So, kutunda kwakanga kuri kure chaiko. Varume, ini ndinosvira kwete zvefunny. Ndakapeta mwana kuita kabhora uku ndichisvira like shit.

Mwana akasura ini kana kukendenga. Ndaiita zvekupomba chaizvo. Ndakanzwa achemerera ndikati yes, there she comes. I tell you she came five times ndisina kuchinja rhythim. Mwana akanakirwa iyeye. Ndakaivhomora ndakaona meso ake bengenu semunhu anga anyura mumvura. Asati aziva zvaiitika next yakanga yatovemo mukanwa. Izvi zvakamushamisa. Pamwe aiti ndichaita dog style ini bodo. Tomboita zvechirungu sisi. Ndakaifoshorera inside ndakaone mwana obudisa ziso. Ndakabva ndamona zvimadreds zvake nechemugotsi ndonyatsopomba. Mumba rakanga rognove beche rega rega kunhuwa.
I tell you, 2 hours dzakapera tichisvirana. Even namai mufana handisati ndakambodaro. Sisi vakachema vachemazve. ndakabva ndavatenderedza zvino ndovaita zvavakajaira. It was now dog style time. Ipapo ndipo pandakariona rese beche manje. Mwana ane chipo iyeye. Wakanditambira chikapa ndakabuda tumisodzi. Pasina nguva she was coming, again, again, again. Ipapo ndakanzwa twangu twouya. Ndakabva ndati mayazi, change mupaka. Ndavapo pamusoro for the second time around. Mwana akaita seaiziva zvakanga zvoitika. Akabva andivhurira nyika yose. Kuita yekudoneta chaiko. Akabva asunga makumbo ake muchiuno changu. For a moment I thought machende angu akanga anyurawo. Ndakamedzwa nebeche hama dzangu. Ipapo takatanga zvedu zviye. This time she came like a possessed dog.

Ipapo ndipo pandakaita perfact timing. Huronyo hwangu hwakabuda hwose. Paakanzwa hwouya akabva aghuma ghuma musana wangu ndakanzwa heyi, ndaiti ndapedza. I tell you I had never had a long or**sm like that. Ndinofunga ndakabudisa netwaitogadzirwa twusati twasvika.
After that, simba rakabva rapera ndakanzwa majoins emakumbo oita seadisloceta. Kunzwa kuita empty like munhu apona mumalaria. Varume wakaona panoti chero kunaye sei, hapapindi mvura. panenge paine nyaya. Chinhu chiye kuita shapless hacho asi hey, ummmmnaka.
Anyway, Thats how I got my second first born kid and a second wife.

One accounts manager, one housemaid come wife.
Beche ibeche hama dzangu. Kana housegirl anaro pamwe rinotosaunda better kudarika rawakabhadharira mari. Saka vanamai, Gutsai baba otherwise, there is a ready substitute. Watch out for the second one

Kusvira Tsvarakadenga yakanaka semukati mendege

Ndakange ndanyenga mwanasikana akanaka kunge mukati mendege uye aiyevedza kungotarisa.vakawanda vaimunyenga vaizotongobva vega vaonaa kuti vainge vatomisa kare.ini noushingi uye experience mubasa iri ndakabudirira zvisina hurukuro dzaisvika kure. Akandidaidza kumba kwavo achiti iye aida kundibvunza imwe nyaya.ini ndakaziva kuti aivaa machena saka ndakatakura macondom angu muhomwe.ndichingoridza intercom mwana akamhanya kuvhura gate ndokubva tapinda heduzve isu vakuru.

vanodaHandina kuzoda kuita zvekutamba sezvo amai vake vange vasarwa ne 2 hours kuti vasvike frm wrk.ndakamutakura ndokubva ndamhanya naye ndakananga kubedroom kwake.ndakabvarura zvipfeko zvemukati kunge mapepa ndokuchibva ndabhedhenura makumbo wanike heyii zvapanenge pane guchu rehuchi rakazara kuti paa.ndakadya beche zvekuti kana iye haana kumbotana kutunda.ndakati zvino humba yarwadza nekumira,ndikati regai ndimudzidzise kuti mboro haina kungosikirwa kuita weti bedzi.ndakatanga kuisa musoro chete,ndiye dzikise dzikise zvinyoro-nyoro ndokuiti svomho!kubudisa yose.ndakanzwa mwana ochema achiti yohwee mundaz kwira kani,eeesh f*ck me baby imma c*m all over u baby..
Iniwo ndikati zvokukuzwa ndinozvidawo sei.ndakaita manyemwe ndokutanga kuisa mboro kumbeeri mberi zvokuti kana naye akazipirwa.mwana akatunda ka4 ini ndisati.pandakazoti unronyo hwanu hwobuda iye ainge otundawo.takasangana pakaaita accident yekunakirana.ndakabowa kunge mombe yapiswa machende.
Nanhasi musikana uyu anondinetsera second round because takamupa zvakakwanirana.

Do you have a story? Kindy email drsviro@gmail.com and if its good we will republish it

KuMassage parlour (Different version)

I had been wondering how it feels to go to a massage parlour, mushure mekungonzwa zvinotaura vanhu. Zvisinei i decided to give it a try.
I took the Thursday herald ndokuona there were a couple of adverts ipapo. Ndakatanga kufona, looking for the nearest one. Aive kwakasiyana siyana, Belvedere, Avenues, ,Mabelreign, Mt Pleasant, Westgate, Hillside. The one that struck me was the one yekuMt Pleasant. Ndakabva ndafona to make an appointment for 5:30 sezvo ndaipedza basa na 5. The lady akati i could come sezvo ivo vaivhara na 7.

Ndapedza basa ndakarova mota, ndichitevera ma directions andakanga ndapiwa. ndakasvika paghedhi ndikabaya intercom ndobva ndavhurirwa. I parked and went pa reception and there was a lady there. Akandichingamidza and asked me if i had come for a specific therapist ndikati i had spoken to Vivian earlier. then she called “Veeeee!!
Vivian akaabva ati pfacha. Vee aive musikana mushava, akati rebei. Ainge akapfeka robe so handina kukwanisa kuona kuti maparts ainge akamira sei. Akabva anditarisa, ini apa ndave kunyaririra. akabva ati nekazwi katete “aah mauya, ndaona dzava quater to 6 ndikati munhu haachauya. Anyway huyai henyu kuno so we can discuss your massage.
Ndakamutevera into a room yaive iine massage bed. the she started talking.

Massage yedu is $25, and is strictly massage. kana muchida an all inclusive massage its $40. Ndakabva ndakabva ndabvunza kuti zvakasiyanei. akabva ati ye $40 includes a happy ending and is more intense. she said she doesnt prefer talking but acting. I said ndaida ye 40, gave her the 40 and asked me to listen to the rules zvikanzi
1. You are not allowed to touch me, you just have to enjoy the massage
2.Massage is done nude if u want, but u can wear a panty asi inondikanganisa so i prefer to cover you with a sheet. i said ok
3.u shower first, then u enter the room on the other side of the shower, i will join you there.
4. if u feel uncomfortable with whatever i do please tell me to stop right away. any questions and i said no.
ndakabva ndapinda mushower muye ndokutanga kugeza. Mboro yakabva yangomira just by the thot yekuti Vee was going to massage me.Vee had a sexy voice and kanyadzi kaye kakabva kadzoka. Ndakapedza kugeza ndokupukuta, ndova ndamonera tauro, wanike roita kunge tent namboro yainge yamira. Aya ndiwo ma 1 chaiwo. I quickly thot kuti ndipfeke pant ndokumonera tauro mamusoro, ahhh much better!!
I entered the other room and in it was an air mattress on the floor and a well made bed and there was a sheet on the bed. waal. ndakasvikogara pamubhedha and the girl came in and asked me to remove my pantie, go inbetween the sheets and lie face down. ndakaita seizvozvo, apa hana yave kurova, not knowing what to expect. she disappearred for a minute and returned, holding 2 bottles.
Akabva amononora gown raaive akapfeka maihweeeeee. she was wearing a small bra and a g- string. My heart skipped a few beats. ndakaramba ndakashama, what a great body, mwana aive nezamu rino re round rinodonhedza mate, big supper tits. Iro ganda iri. akabva afuratira  chigadzirisa tumabhodhoro twake….. idako here iroro, izvi zvidya kuchena kunge mukharadhi. Kungoona gumbo chete potse potse kutunda. I was just speechless, ndakaita sendichatunda pakarepo asi ndakazvodzora semunhu mukuru.
Akaswedera pamubhedha zvikanzi “ your massage will last 1 hour, and don’t worry you will last one hour. We will start on the bed then finish off on the mattress so shall we start.” I said yes. The time was 6 o’clock. Akakwira pamubhedha ndokubva agara pamagaro angu, maihweeeeee. Ndainge ndofemera mudenga zvino but I told myslf to remain calm. She removed the sheet that was covering me to the waist level. “ U need to relax to enjoy your massage, so take 5 deep breaths”, which I did. This is just a massage session and not a sex session so relax. I will start from the top.
Akabva adurura massage oil kumusana kwangu. Ndakati vhundukei nokuti yaitonhorera kwazvo. Akatanga kuita massage my shoulders. Slowly seasina kwaari kumhanyira zvake., achidzika nemusana. The massage was a firm one and slow kwazvo. Akatanga kuita massage my shoulders. Slowly seasina kwaari kumhanyira zvake., achidzika nemusana. The massage was a firm one and slowly I began to relax. Vee was an expert in massage, she was working on the muscles and I could feel the tension going away. I would moan and groan and she encouraged me to do so, as it would take the tension away. This went on for about 10 minutes. And my erection was beginning to subside.
Akasimuka ndokubvisa sheet riya raive rakavhara kuzasi. Ndakavhunduka and she said relax. She poured the oil on my buttocks and began to vigorously massage them and then she went to the thighs again working on the muscles and I could feel tension fleeing from the thighs. My mind was wondering whats next. Honestly I had never felt so relaxed in my life. She worked on my thighs and buttocks for another 10 min. Apa erection iya yakanga yadzoka, monungozivawo thighs are sensitive.
Then came the ultimate shocker “roll over” she said. Ndakashaya zvekuita, apa mboro yakamira. Akabva andibata ndokundipindura. Mboro zvino tsinga dzati tande tande. Akangoti mmmmmm ndokubva aita seasiri kuiona zvake. Akadira oil iye pachest and started massaging the chest nemaoko. Apa ndakabva ndatsinzinya semunhu aiti nyarei kutarisana na Vee. Apa mboro yainge yorwadza nekumira. She went on for another 10 mins. The massage was a bit hard so mboro yakati dzikirei asi yakamira hayo. She massaged the whole front then asked me to go and shower and come back for round 2. I looked at the wall clock and it was 6:30.
Ndichipinda mushower Vee akabva ateerawo. She removed her bra and pantie vakomana!!!! Mwana aive akatakura zvake. Akatora bathing gel ndokuzvizora and started to clean herself.” Nyatsogeza nzeve nemboro yako” she said. Aikazve ko chave chii. Apa ziso harichabvi pana vee. Mwana ive akavakwa iyeye. Face was average but the body was just spectacular.
Ndapedza kugeza akati ndisapukute iyewo haana kupukuta. Mboro yainge yorwadza nekumira zvino. She took me back to the room and asked me to lie on the air mattress. Akatora kabhobhoro kamwe ndokudururira pamusana pangu, iye ndokuzvidirawo futi. “ Now its time to soften those muscles. I am now giving you a nuru massage” Akabva azvizora sipo yaitsvedzerera yaive mukabhodoro neniwo akandizorora. She climbed on top of me and started sliding her naked body against mine. Those big tits massaging my back.
Akabva auya mugotsi mangu ndinzwe rurumi pfee munzeve apa achifuridzira nekufemera munzeve mangu. Nzeve dzakaoma vadikani, I was turned on too bad. Varume handidi kunyepa, apa hazvina kutora 2 mins ndakabva ndatunda. Ndakatunda zvine power zvekuti Vee akazvinzwa ari kumusana kwangu.
Vee akasimuka ndkutota ka disposable napkin ndokupukuta sperm pa mattress nekupukuta mboro. Kungoibata kwaakaita yakabva yaita manyemwe. Akatora sipo iye zvakare ndokundidira, this time facing up. Akabatanga body slide yake futi ahhhhhh. Akaita seachasimudzwa nemboro yamira zvakare. Akaenda to the other ear ndokutanga kuita mashiripiti nemuromo wake. I didn’t know kuti nzeve dzangu were so sensitive, uku achitambisa muviri wake achiita seanotamba kamhanzi kairira zvinyoro nyoro. Akadzikisa maoko ake ndokutanga kutambisa machende angu. Mboro yangu is average but pamachende ndine chipo changu and she was enjoying this. Akabva atanga massaging kaline in between the anus nemachende. Kaline hakana kumira mushe vadiwa. Ndainge ndoita sendichaputika.
Akabva agara pamberi pemboro apa she was sensuously running her fingers over my body. I opned my eyes and she was looking straight into my eyes. “ our session is coming to an end”, she said. Ohhhh no!! at this rate I was thinking I would get a fuck. How on earth could the massage end mboro yangu yakamira?
Vee akasveerera ma sweets aive paside pe bed ndokukanda mint mukanwa. Akabva abva pamusoro pangu ndokutora kamwe ka napkin ndkupukuta mboro yangu. Semunhu ainge amgotunda yaive yatii tande tande zvino idzo tsinga kubuda. Akabva aibata mumaoko ndokutanga kunanzvira miroma yake akanditarisa. This was torture!
Akabva apfugama and slowly slid my dick into her mouth. Akabva atanga kutambisa sweet yaive mukanwa on my dick head. Pfungwa dzangu dzakatanga kutenderera, zvedi munhu anopenga sekuseka. Akaburitsa mukanwa ndokuitarisa sooo, ndokuidzosera zvakare mukanwa apa rumwe ruoko ruchitambisa machende nekupuruzira ka line kaye kepasi pejende.
Akadaro a few minutes and I couldn’t hold any longer. Iye akanyatsonzwa kuti zvaakuka kuitika ndokubva aiburitsa mukanwa ndokutanga kuibonyora. 1, 2, 3, 4 ahhhhh tsaaaaaaaaaaaaaaaaa. Ndakaita sendine magetsi mumuviri. Vee akaramba akanditarisa and said ”Thanks for coming, please call again nekazwi kanyoro nyoro.
Vee akasimuka ndokundisimudza and led me to the shower.Ndakatarisa watch yaive kumadziro and it was 7:02. Akandivhurira mvura ndokundipukuta. She then handed me my clothes and I put them on while she put on her robe. She escorted me to the door and waved me goodbye.

Takarepiwa nemabhinya, mukadzi wangu zvose neni

Wakanga uri musi wesvondo apo takarangana namai mwana kuti tinoona vatete vake
kubhuku raSakupwanya. semunhu ndainge ndichangobva kunotengesa ngoda dzangu,
ndakaona zvirinane kuti ndichigadzirisa nyaya yekubvisawo pashoma kuvatezvara
vangu sezvo ndainge ndichingokwesha mwana wavo bedzi pasina kana zuda ravakadya.
shuwa mwana wevanhu ainge atopera vhudzi kugotsi nekungorarwa rarwa neni.
ndaitomboseka zvangu vemukadzi wangu ndichiti ” ndiri musoja ndosaka vabereki
vako vakatokusiya uchigara neni mahara because ndakakutora nezero percent
deposit”

takafumo bata broiler muromo tichipinda munzira zvedu tichifara sezvo tainge
tanyatsokwirana zvembiri chaizvo sevanhu vaipemberera mari yengoda. varume
wakamboripihwa here gambi kuti puu apo mwana wevanhu akarara nemusana makumbo
akadhonzerwa kune musoko uko, baba unotoona ma ovaries kana bile duct chaiyo
ukanyatsoongorora.baba mwana akarova chikapa seakabhejerwa chaiye apa magaro
ainge aiswa mudenga manje, munhu amira nemashoulders chete.mazigaro acho waiti
zvimwe mai ava vane project yekugadzira madhodhi. ini ndainge ndongofemera
padenga sendere apa mukanya vainge vazvimba kunge gabon viper, tsinga iya yepasi
pemboro ichivita kunge kusure kwetsindi.rume reziso one riya rinogara mubhurugwa
rakati unonyepa, handinyemudzwe beche kunge kacheche.vakomana mboro inoita kunge
imwe magnet iri kuidhonzera kune an unlike term yemagnet yebeche.ndakakwesha
makweshero aya evaera shumba kana paine anoaziva.takarova ma rounds four
akasimba ndokuzorara zvedu kuma 3.30am.

tiri munzira taingorezvana rezvana sezvana zvichangova mu puberty.ndaimurova
magaro iye omborova machende angu tichifamba zvedu pakati pesango.izvi taingoita
kuti nzira iite diki sezvo ini ndaisaziva kwataienda.takati tafamba fo about 20
minites vhudzi rangu rakatanga kumira hana ikarova zvekuti ngakazongooda ndamira
mumashure memukadzi wangu ndakamubata ndichiderera.pakarepo pakabva pabuda ano
marume matatu akasimba marefu, akabata mazipanga ano ekuti kana kucheka mboro
yako anoita kunge ari kucheka kastraw.

rimwe rume ndiro rakatanga kutaura ‘right mune mari here’ sezvo taive tasiya
zhinji yacho kumba takavaudze kuti hatina.munzira maive musina zvitoro saka
paive pasina reason yekufamba necash.takango tora shoma yekuzosiyira vatete
chete.marume aye kavunza futi ini ndikati hatina kana apa mari ndainge ndakaiisa
pamachende apa.mukadzi wangu akanditarisa neziso raiti unopenga here iwe.marume
aye akatarisana zvikanzi ‘horaiti saka tongoshanda nezviripo’, apa vaitobvisa
mabhurukwa vachibuditsa ano mapango emboro.jende racho waiti pamwe moyo
wenzou.zvenyu zvekuti baba vachatunga vane jende varume apa havasvike, varume
vaive nejende ivavo.l think kana pascale jende racho raiita around 4-5kg dze
first grade jende.

mudzimai wangu akadzonzwa ndikuwisirwa pasi, rume riye ndomutasva kunge
arikutasva horse repa presidential guard.rakaiti mvoo mumukadzi wangundikanzwa
kamusodzi kudonha padama pangu.pame kamwe kamusodzi kaye kanobuda kana munhu
warwadziwa but usinge kuti vanhu vazvione, like ukazvirova nedoor.rume
rakakwesha iroro, mukadzi wangu akangoruma mazino apa misodzi
ichiyerera.zvakachinjana mukadzi wangu ndakangotarisa.vapedza vakanditarisa
ndokusekerera ndikati zvino chisveru chopihweni.

rimwe racho rakandirovera pasi ndikadonha memuromo.pandakati ndibate pasi
ndisimuke ndakanzwa ka track bottom kangu keG-Unit kobviswa ndikasara ndangorova
ka nduwe kangu ke no nonsense.rume rakapfugama ndikabva ndaziva kuti hokoyo,
ndotorohwa nyoro ka apa.rakaiti zvomo kubva pakati pemakumbo ndokuiti mvo
kumanyowa kwangu.varume ndakanzwa mamwe marwadzo andisati ndamboona pasi
pano.chokwadi kana zvirizvo zvinonzwa vanhu kadzi shuwa vakashinga vanhu
vaye.rakaiti zvomo ndokudzorera ndikanzwa kuti taa-aa, mhata yangu yaive
yabvarurwa varume, musoro ndokubva wango tenderera.hapana chandakazoona futi.

ndakazopepuka after some 30 minutes ndikaona mukadzi wangu achindifuridzira
mhepo nezambia.she was now in her usual mood.paakati ”ohh thank God wamuka”
ndakabva nda remember rume raive randiwisira pasi.ndakasumuka ndoku strecha
mbichana pasina kutaura tikazotanga hedu kufamba. l then asked mukadzi wangu
kuti ” komari yangu iripo here? mukadzi akapenga iyeye achiti lm more concerned
about mari pane kuti ndimubvunze kuti ari sei. l apologised ndikata ” so sweety
uri right here?” varume her reply made me turn red ini ndiri mubhoyi.she said”
handina ndototyira iwe wanga uchiri virgin”

zvakandibata tikafamba hedu ndakanyarara nekuti hasha dzaive dzondikurira.
after some 30-40 minutes of walking l then became impatient ndikamubvunza kuti
” nhai iwe kwasara distance yakaita sei kuti tisvike kuhama dzako.asi vane
mapere mbudzi here vanogara kure kudaro”. zvakamubata stereki akangonditarisa
neziso tiya rekuti ‘uchamamawo chete”.varume women can be adorable but when
they spit shit u will be hurt for the rest of your life.she answered achiti ”
aah kubva pano kusvika kwana tete padhuze pane kubva pano kuenda kuya
kwatasvirirwa”

Kusvirwa naGarden Boy

Kwaitonhora musi wacho uyu . Ndaingonzwa pombi yemugraden ichiti pfaa nemvura .
Ndakamuka pamubhedha ndikadongorera nepawindow , Iweeeee Ndakaona Tichaona ,
mukomana wemugarden achitunda . Ndaifanira kutsamwa apa nokuti aitotundira
mulawn mangu mufunge . Asi zvandakaona apa zvakandivhundutsa kwazvo . Muviri
wangu wakabva wati rukutu kuneta . Mukomana aiva nemboro iyeyu . Raive rino
zimboro rakareba seruler . Iko kukora waiti mubato wepiki , nechokoko kuzobata
piki yacho , shuwa . Asikana zimboro racho rakaita kusvibira semhungu ,
ndakanzwa kuneta ndoga . Apa murume wangu akanga angondiita mutemagere wembada
palast week yacho

Iko zvino akanga aenda kuseminar kuHarare . Inizve ndiri muno muGweru muno
muSouthdowns munogara ngezha dzeGweru . “Ticha ! Ticha iwe huya kuno chop chop
“. Ndakamira ndiri mubathroom , apa pant ndatobvisa kuti zvisazondinetsa .
Gomana rakapindamo richiita kubvunda nekutya mai wemba avo vamuwanikidza
achitundira lawn . Ndakamutarisa kumeso ndakaona kuti kutya kwake kuchandipa
advantage ndikati ,” Kurumidza kubvisa rubudura rwako tione zvawaba mugardern
mangu . Ita chopas ok ” Bhurukwa rakanzi we kusvika muno mumabvi umu ” Babangu
we !! Chi ichi Ticha ” Handina kana kumupa nguva yekupindura . Ndakariti
zibungumuridzo muruoko rwangu rworudyi mba , Rakazara zvakandipa dzungu kumeso.
Ndakazoti rweruboshwe pazasi pemachende ,ndikaona mwana anezvinhu zvake uyu ,
Ndakazoti zvino kutya koita kuchipera , ndakanzwa andibata mugotsi mangu achiita
zvokundikwenya nekamunongedza muroi zvinyoronyoro. Musoro wangu ukabatwa
nechiveve there and there . Ndakabvonyora zimboro riya zvakapfavirira
. Rakanga rakasvukira sepork , sochisi . Rute rwakatanga kurera sechindumure .
Ndakaikanda mumuromo, kuita zadza dama chairo vasikana .

Takaita izvi for thirty minutes chaidzo, iye akapinza ruoko pakati pemakumbo
angu , akavhunduka . Munoziva chaakavhunduka here? , Ndine beche rinoti kana
rafunga mboro rinozvimba kuita tennis ball . Makongo angu akaita serekeni
dzinotengeswa parengi . Akabata zvaiyevedza .
Musoro wangu wakadhanganyika ndikaita dununu chairo , Ruoko rwekwakeft
rwaitamba tamba nematinji angu urwuwo rwekwaright rwuchitamba neminyatso
yemazamu angu . Iwe ! ka ,huchi hwegonera mboro isti yatunda . Hwedendende
chaihwo . Ndakatanga kufemera pamusoro somunhu achangobva kumhanya short relay ,
Tumisodzi twakabva twavhara meso angu .

Ndakanzwa onditendeutsa kuti ndimupire mhata yangu nesure .Ndakatevedzera zvose
zvaaida . Akandisimudzira neruoko nechapano padumbu apa , achiita searikusimudza
katsi . Ndakaita saizvozvo.
Akabva anditi peku night dress rangu ndokusiya mhata yose yakamutarisa . Akabata
matinji achita sekuti arikusvina ura hwehuku husingatane kudambuka . Ticha aiva
musviri mukuru asikana . Akati nyonde rurimi mukati memhata , beche rikabvuma
kubudisa humvura hokuziprwa . Ndazonzwa hoyo osimuka , hoyo orovarova mukova
wenyini nezisvimbo rake . Ndakazonzwa zvishoma nezvishoma ropinda zinyoka
zinyoro rinodziya zvisina akakwanisa kutora tembericha .

Ndinofunga rakanga rave pakati nepakati paakamboti mirei zvishoma
achitsvanzvadzira mazamu angu . Ini ndaive ndatononokerwa zvino , Ndakabva ndati
sure vho-o mboro ikamhanya kuita semuti uru kuvururwa . Gomana rakatanga kukoira
zvaidakadza . Ndakatunda kaviri ndichiita zvokuridza mhere. Apa shasha yakanga
ichisvira yakatarisa mukosho wangu uyo wainge wakavharika zvimwe zvisingaite .
Akati oda kuuya zvino ndipompaakabva andibata muno muchiuno achiita
zvekundidhonzera kwaari

Ndakanzwa kuti po-o-o ndiye po-o-o — a-a a poo-o-o-o-o-o-o-o-o , Apa
ndakaridza mhere yekunakirwa . Akaibudisa seakanga asingade . Rakati rava pakati
pokubuda mumhata , ndakanzwa zimboro roita sokuti rava kupomberwa mweya ,
Rakatizve mbamba nebeche . Ndikanzwa rokovira jaya riya . Apa ndakanakirwa
kudarika akambonombora manyuchi achiita okuba . Rakaita maybe twenty minutes
richingoshakadza mhata sedehwe ririkunzi riote , kwakashosha kukazvirega ,
ndakademba kuti ndambozvitangirei , Mhemba yaingobanha mhata seiripabenzi .
Zvangu zvakati zvazokwidzawo ndikati ndingasaririra padhindindi iri . Ndakati
kwaku , ndikati nhendeshure ,mberi zvishoma ,ndiye kakate rume iri ndakaita
hwokuvhara maziso angu , iwe wanike hakuna chakanaka , kana murume wangu akanga
asvika pamakwiriro angu omusi uyuka , aibva adzidza kuti mhata inotsatiswa sei
uye kuti iniwo ndinoperformer sei

Gomana rakandisvira zvandisinga mbofi ndakakoshiwa . Ini ndainge ndongoti “Yuwi
-i-i-i , Yuwi-i-i-i , baba’ngu Moyo ” A-aaa imika imi . Gomana rakatanga
kutundazve po-oo-o , po-o-o-o-o , po-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Ndiye zvomo zimboro
riya ,rakati pasi pu kuwa , ukuwo mhata yangu yakapindwawo nekamhepo mushure me
two and half hours , Kambepo kakati kanyatsorova ndakatiwo rukutu sendafa .
Chakandiraramisa kubuda kweumwe mweya wakanga usinganhuwe .kunyatsoti
bhu–u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-

Pandakapepuka kubva muhope dzemafa mahalf , ndakaterera ndikanzwa mugarden
kamuridzo kekambo kaya kanoti “Amaiwe ,amaiwe ,nhasi ndanakirwa ende
hamuzomboda , mvura ichiti po o pamaruva angu

“Ticha ,nhai Ticha ko wanwa tea here ? Usawetera mugarden nhyka Ticha , mwedzi
uno tichakuwedzera pay ne 50% ,Asi basa rawedzera , unofanira kukwenya mhezi
inenge ichivava ” Mazuva ano ndiri pamutambarakede ‘asikana

Kubatwa nemukadzi wangu ndichisvira secretary kubasa

Wadiwa SekuruSekuru;mungaone zvenyu kufara kwandiri kuita mukati zvinhu zviri kundifambira

.Pane nyaya yakaitika kwandiri marumwezuro zvekuti handizivi kuti ndogarisana sei nemudzimai wangu amai Chantel. Nyaya yacho yakaitika hatisi kumboitaura nezvayo saka zvaakutondinetsa.Nhasi Chitatu asi nyaya iyi yakaitika nemuvhuro.Sezvamunozivawo, ndinerombo rakanaka rekuti ndinebasa rakanaka repamusoro rinokuridzira kuti ndive  eanondibatsira(secretary)uyezve ndine office yangu. Tavanemakore maviri taroorana naMai Chantel,vanovimba neni,muunhu uyezve muushandohwangu nevamwe.Secretary wangu,Mildred,uyo ane makore 24,haana kuroorwa asi unesvikomana svake svakati svisvamuroora hameno.

Musi wemuvhuro,Mai Chantel vakandifonera nerunhare mbozha yavo vachiti varimuqueue yekumapasport kuri kuma4 dzezuva rorereka.vakati ivo,pamwe vachanonoka kusvika kumba pamusana penguva ye pick-hour. Zvikanetsa pamwe vachanonoka kusvika kumba pamusana penguva yepick-hour.Zvikanetsa pamwe vanogona kuuya kubasa kwangu kuti vaperekedzwe kumba.Ini ndakauzda Mildred kuti kana nguva yakwana yekuenda kumba ozoenda zvake, ini ndaizombotimirirei Mai Chantel,pamwe vaizouya kubasa.Iye akapindura kuti kana azopedza kutypa maminutes emusangano wakanga wapfuura ozoenda zvake.Mai Chantel havangauye.Kudoedza kuvafonera paCell pavo VoiceMail! Ini ndakavamirira ndichiverenga magwaro emusangano waive mangwana acho,Mildred akapinda ndokubvunza achiti “Nhai Mr Sango;mudzimai wenyumhoti achauya iyeyu?” “A-a, handifungi nekuti maoffice ekumapasport anopfigwa madoor na3:45,uyezve sezvo dzavakunanaira kuma 6, anoziva kutindinenge ndatobuda kuenda kuSports Club yangu for darts.” ndakapindura. “Bva-a,zvakanaka,ini ndanga ndapedza kutypa maminutes maminutes; asi panenyaya yandanga ndichida kuti mundibetsere kana kundiraira.

Regai ndimboenda kuladies ndinodzoka manjemanje”Akadaro achibuda.Inindakasara ndigere padesk pangu ndichinetsekana kuti ingava nyaya yeyi yamirirwa kusvika usiku hwakadai,ave kuda kuresigna here,akanganisa chimwechinhu here,hameno. Nenguva isipi Mildred akadzoka ndokupfiga gonhi reOffice yangu sezvaanongochiita mazuva ose.Akagara pachigaro chiri pamberi pedeskrangu, chiya chakatarisana neni.Akanditarisa neziso riya rekuti”haundizivi here?”Anga akapfeka skirt iri pakati peumini asi isiri mini.Muupenyu hwangu hwandakashanda naye,chemusi weMuvhuro chakandikandisa maballpen pasi.

Mildred aive musikana akanaka pachiso zvese nemuviri asi mazuvaose ndaisambozviisa mumusoro nekuti ndakarora uyezve sekuru “ndaitya”mwari.Chinzwai zvakazoitika. “Mr Sha–,Amon(my first name),mukomana wangu haadi zvekunyatsondiona”Mildred akadaro achitambanudza maoko ake zviya zvekupererwa. “Iwe Mildred;handiti;ndiye auya achikutora masikati for launch ndakatarisa;wogoti haadi kukuona sei?”Ndakadero ndichikanuka. “Haadi zvekundisvira.Tavane 2 yrs tichidanana asi haasati ambonditi o-oh.Mboro yake ndinotoinzwa kana takwira bhazi tese tikaita luckrekuita mastanding passengers tese.Dai aiziva kuti mboro ndinoidawo zvekuti pandinonzwa rwiyo rwa Prince paanoti NDOSUWA KUDENGA,nechemumoyondinenge ndichiti ndosuwa mboro-oo Yepasi.Amon ndoita sei?” Ini ndakangoti ah-hh.Mildred akaramba agere asi beya rakerakapedzisira roratidza beche rake.Handina kuziva kuti paakakumbira kuenda kuladiesaive anobvisa bhurugwa.

Pabeche pake from afar ndaitoona kuti pakagerwa zuda uyezve tuchoya twake twakatwatanga kumera twetungedza pwere.Matinjiake aive masvipa setwugaro twemwana mucheche. “Do you like what you see?” Ndakaramba ndinyerere uyezve ndigere pandaive ndiri.Mildred uya kwave kusimuka ouya ochonjomara semukadzi arikugeza beche rakemubacket;pamberi pangu akomana.Akanyemwerera apo akaona chitutu chadhindikira pamutodo wangu. “Amon makuseni ega ega pandinoona mboro yako yakadhindikira pabhurukwa rako ndinobva ndanzwa kuda kusvirwa newe zvakaipa asi ndinonyara kukuudza.Asi nhasi—-” Mid akatanga kukwatanura Zip yebhurukwa rangu achiburitsa mhitsa yemuzvambarara wangu muunderwear mayo,watoti twi-sebenzi.Achiona izvi,Mildred akaridza kamherekadikidiki kekufarira zvaaona nezvichatevera. “Mai we nhasi ndinofa nekunakirwa.Zimboro rose iri mumhango mangu matonunira zvekuda kuiswa.” Ini kwavekunanavira nechigunwe changu pabeche pake kuti ndizvibatire sure.Wanike a-ah,panunira nekuzara muto wesviro seorange ratsemuka pakumenya. “Nhai Mid waidii kundiudza kare kuti zvekupakwa netsimbo yangu ndozvazvaunoda?”Iye akapindura achiti”Ndainyara.Chinyararai ndizvimenyere nzvonyo yenyu iyi yakutonhuwa uronyo.akadaro achinzvonyora mboro yangu.Mildred akatotaura achidetemba achiti mboro dzakanzvonyorwa ndodzinonaka nekuti kakanda kacho kari soft uyezve kanopisirira.

In the meantime,chigunwe changuchaive chiri mukati mebeche rake uyezve makwapa ematinji ake aive angoti pwata-pwata kurira amirira kupinndwa neni,muera dhongi.Iyewo aive atotambura nekurezva machende angu,zvekutoamara nenzara dzake.Pandoti regai ndichisimudza kuti ndimugadzike padesk,ndinangise mhuka yanguchaipo chaipo,gonhi ndokubva ravhurwa zvinyoronyoro…Mai Chantel! Ndochii chamuri kuita?Nhasi muchandiona!”Necorner yeziso ndakatarisanguva ndokuona 6:13pm.Ndakangokwanisa kungoti,murikuitei kuno nguvadzino?Vari kudoor ikoko,vakafugura skirt yavo ndokubvisa bhurugwa ravo reblack vachikurumidza,ndokubva vauya kwatiri. “Murume wangu, ndinoda kuti utisvire tiri 2 izvozvi.Nguva yose ndaifantasiser kuti zvinonakidza sei kusvirwa kusvirwa nemurume oneimi muri vakadzi vaviri asi ndaishaya kuti ndopinza sei nyaya yacho mumbamedu sei. Maid wedu ndakatombomupira nyaya yacho asi akaramba achiti achirivirgin saka anotya kutsemurwa uyezve akambonzwa ndichiridza mhere nekunakirwa akafunga kuti manditsemura”

Ini ndakangoti ah-hhh;mamwe mashura padunhu saMuvengwa wepa studio263. Mai Chantel kwavekutora bhurugwa ravo rainhuwirira twuweti netwumongo twebeche kwakuri blindfolder ini naro.Ndokubva vati, “Iwe uchatisvira ini na Mid uriblindfolded;uyezve kana wapedzawozotiudza anonaka pauviri hwedu.In the meantime let’s continue.” Nemazwi iaya mboro yangu yaive yovhutira neanticipation uyezve nekufara kuti hapana smoko yangayaitika.Mid angoyuwira semunhuanga amama neginger rekuda kusvirwa nechakare.. Bhurugwa ra Mai Chantel sezvo raiva netwulace;ndaiona zvanguzvaiitika;asi kuti vafare ndaiita sendisina chandaiona chaiitika.Mai Chantel mukadzi akagara ari dominating mumba zvekuti pa thissichazi(situation);vakabva vatongoita in charge.Mildred akanzi aite doggy position asiakakwidzira matako ake mudenga.Ivo mai Chantel ndokubata zimboro rangukwavakuribata vachiri guider kuna mild aive otyuwira netwumhepo twefan twairovapamagaro ake nepazuda reny’ini yake.Ndakasvikoiti pfe-e muunyoro imomo;ndisina condom(Chidisturbiliser chesviro yemunhu mutema).

Ndakabva ndatanga kukoira zvishoma nezvishoma segudo ratanga kusvira mangoi nhasi.Ukuwo mai Chantel kwave kupinza chigunwe chavo mumhatamaMily zvishoshoma nezvishoma.Mily akaitetsura mhere yekunakirwa uchingonzwa achiti “um-m-mai-umm-mavhara maburi angu ose..mmm’Ukuwo Maoko angu ari busy kupfanya twuminyatso twemazamu amai Chantel.Mukadzimukuruakatanga kutaura zvinyoronyoro kuti kuzasi kwake kwaive kwopisa nekutokwairanekuda kuisaswa nemubhadha wangu.Akakumbirisa kuti ini ndisatundire muna Milyasi mavari kana zvichigoneka nyangwe zvazvo vaiziva kuti ndirichinonoka kutunda sembwa inotunda kana yarohwa nevanhu varikupfuura.ZveCondomfuti pasichaz yakadai. Hazvina kutorera Milly 2 Minutes kutunda semunhuangaagarisa.Paakatunda mwana akachema nekuputika.

Pandaikoira ndirimukati,matinji ake aisveta zinzvonyo rangu rose,ukuwo maswada angu achirovarova pacnyn’ono pake(clitoris).Pandanga ndoita very fast;ndakanzwa mvura yaipisamukati ichiuya uyezve twumagaro twake twakaoma kuti ndi-i ndikabva ndazivakuti mwana wevanhu anga anzwa parere moyo. Akangokwanisa kuti”Amon wandiura…”Mai Chantel chigumwe chaivo chaive mukati kati memhata yaMily ndikabva ndaziva kuti aive abata paG-spot chaipo.Maburi ose aMily aive avharwa. Ndakaburitsa tsvimbo yangu ichiti vhetemu-vhetemu mubako raMilyndokuti pfori munzeve ma Mai Chantel.Miy akati rukutu paCarpet achizorora,uku ndave busy kushandira nyama yamai Chantel semunhu ari kushandirwa namadzibaba Nzira/Nebucadenezer.Ivo vakarara pasi vachinyatsotererakupisa kwemboro yangu munzeve mavo.Vanzwa izvi,ndakaisa mboro yangu pakati pemazamu avo akabatanidzwa ari maviri.Ndakazviitira kuti ndipukutemajuice aMily.Sezvo Mai Chantel vanga vatambura nekuda kuiswa,zvekunhafakwaive kupedza nguva.Akazvambarara kudaro ndakadhadhanura makumbo avo ndokuabhendesa zvekuguma mazamu nekushadabura,ndiye pamusoro gadhe.”Advanced missionery School Position”.

Miy kwave kumuka ave kupuruzira masvada angu.Ini handichagone neginger,tsinga dzemboroyangu dzorwadza nekuda kureleaser.Nyikei;patsvuku pandajaira pa Mai Chantel.Kungoti pindei;Mai Chantel bhu-u zimusuri rekunakirwa zvakaipisisa.Ini kwave kukoira very fast setsuro kana mbira.MaiChantel kwave kungodaidzira kuti faster faster;kani.Uku chikapa chemudzimai wekuMalawi chirikurohwa,chemuganda chaicho.Uku ndongokandwa mudenganechikapa.Mily achiona izvi, anouya ogara pamusana pangu, ndobva ndati pfe-e kumberi-mberi kwebeche raMai Chantel.Kukoira handichakoiri asi Mai Mai Chantel ndivo vokoira sekunge ndiyo sviro yavo yekepedzisiramuupenyu hwavo.Takaramba tichisvirana ne position iyi for 24minutes,Mai Chantel vachisvirwa zvebasandokuzongoti zi-i,munhu afenda.In my life,Mai Chantel vakazofendeswa nemboro for the first time.Kumumutsa hazvina kutinetsa.Ndakaburitsa mboro yangu mubeche rake ndokugara matunduru padumbu ramaiChantel.Mboro yangu ichiri bho-o uyezve yakarova almost 90degrees.Mily akatanga kuibonyora zvishoma at first, ndokuzopedzisira oita very fast.Ruoko rwangu rwuri busykupfanya magaro ake rumwe rwuchitekenyedza kabeans kaMai Chantel.Maiwe maiwe kuzhamba kwangu uronyo uchiti pfa-a uchienda kumeso kwamai Chantelvaya vakafenda.

Kungodaro, pindikiti;munhudzezdeu kumuka, ini ndichidzvova semombe yapedza kusvira mhou.Mai Chantel vakanyemwerera kuti urumehwababa  Chantel hwanga hwavamutsa kubva kunyikadzimu. Tapedza zvedu; Mai Chantel vakapfeka bhurukwa raMily ini ndokubvisa blindfold rebhurugwa ra Mai Chantel ropuwa Mily kuti aripfeke sezvo vaipfeka size imwe(medium dzose) Mai Chantelvakandibvunza kuti ndiyani anyanyonaka ndikaramba ndinyerere.Tichibva kuOffice, takaperekedza Mily kuflat kwake tikanopamhazve sviro tirimushower tiri 3.Mily ndiye akazotunda kahobo kudarika Mai Chantel avo vakatundakaone kari very strong semunhu ave veteran.Ini ndaingoclimaxa ndisina uronyoasi pachibuda twumvura chete.Tichisvika kumba nyaya iyoyi hapana akaitaura kana ari kuitaura.Manje mibvunzo iri mumusoro mangu yawandisa,handizivi zvekuita ndoramba mukadzi here? Ndorambwa here? KoMily ndomuita sei? Is our sex life nemukadzi going to improve now? When I go to work(I am on sick leave now)will my wife feel comfortable ndichiendaenda kubasa kuna Mily? Pamwe ari kutya kuzoruzirira mutakunanzva uyu Issue yaMaid koakazobvuma? Ko ndikano tsvaga shamwari yangu tikarova beche pana Mily kana mai Chantel? AIDS? All these questions are in my mind.Kubvira Muvhuro handisatindadzokera kubasa nekuti ndakaneta muviri zvese nepfungwa.Next time ndirikutodavari 3.but Ineed to be answered the above questions before ndazviuraya nekufunga.

Ndini muzukuru wenyu

 

Inzwa iyi manje a girl tells her story

I was 24 just finished B.Acc ndichangotanga ma articles ne imwe firm mu harare ,ndaigara mu ma avenues pa flat pandaigara there was this guy aishanda ku Delta taingopesana pa ma steps achipinda in his room .

One saturday evening was doing nothing so thought of going to watch a movie pa avondale then i met my neighbour achipindawo mu movie and he greeted me and ask how will i go back ku flat after movie and if had someone i was alone and i told him was thinking to look for a cab panopera movie akati aigona kuzondipa lift sezvo aiva ne mota yekubasa.
takabva tava kungotaura tose tiri pa que yekutenga ma ticket. akati ndanga ndichifunga kuti hautauri ne vanhu ndikati why uchidaro zvikanzi u dont greet me tikasangana pa flat plus u always look expensive etc u know aingo wanza but very funny.

ini these days ndanga ndisina mukomana ,mukomana wangu patakapedza degree he left for america. akazotenga pop corn ndokubva tapinda hedu mu movie house , tichiona movie kudaro i am sure the guy had planned or it just happened i dont know ,he was getting too close to me and i admit i liked it also he was smelling nice after shave ,and nice deodrant.

friendHe was a bit mature than me ,he was around 35 and ini ndakadzidza ku mission munongoziva life ye pa mission iri strict saka zvevarume hapana zvataiziva akaisa ruoko pa knee rangu ,it was in summer was putting a jean skirt a bit short but not mini ne sleeves top . ndakabvisa ruoko rwake achibva aseka hake. akadzosera futi ndikangosiya akadaro i was thinking he was going to think i am not mature ;after some time he started to rub my knee softly also moving toward ku ma thighs. akabva apinza ruoko mu skirt achipuruzvira thighs didnt know what to do apa futi was fearing kuti vanhu pamwe vari kuzviona iye kana kumbokendeka hake anga ava kutopinza mukati chaimo ndiri pakushamisika kudaro aka bvisa butons ye top yangu achipinza rumwe ruoko ku bata mazamo,

ndakanyorova kuzasi kwangu chero movie hapana chandanga ndichaona ,anga ava kutambisa minyatso uku rumwe ruoko rwanga rwava kutamba ne matinji ,ndakavhura makumbo kuti anyatso bata, he whispered to me can feel its well shaven

movie yaakunopere akabva anatsa gadzira my top and skirt like nothing was happening takabuda ndokutenga Nandos takananga kumba ,he dropped me iye achipota kuseri kwainopaka mota yake

That day part 2

When he went to park i went to my room , went for a hot bath mu tab , reflecting what had happened i also fantasizing ndinaye ,after bath went kunorara pa couch watching tv hangu , ndikanzwa knock ,pandakazarurura ndikaona apinda , zvikanzi wanted to check kuti wasvika mumba zvakanaka here : ndakasimuka kunotora cold water ne mazoe mu fridge , iye akabva atevera ndokumira mberi kwangu zvikanzi handidi drink ; ndikati unoda beer here akaseka hake. ini i am tall and not slim iye was also tall very muscular , saka we were now facing each other akabva andibata muchiuno putting his head on my neck ,i tried to push him ne chigubhu he just gave naughty laugh zvikanz we have started the game already,

akabva apinza ruoko mu tshirt kwaakutanga kutamba ne minyatso ;ndakapotsa ndadonhesa chigubhu akandibvisa skirt ne tshirt kusara ne bhurugu chete , apa tanga tichakongomira ini ndanga ndangoshama muromo ndakabata chest yake akasimudza gumbo kwaakuritsikisa pa couch ; zvakamupa mukana wekunyatso bata pakati pe makumbo, asi ndakangoramba ndakapfeka bhurugu: akazondisimudza kunondiradzika pa mu bhedha ,ini ndanga ndangova sleepy.

pandakasvinura ndikaona abvisa hembe iyo yakamira kuti twii ndikati no pliz pliz no. zvikanzi ok wont hurt you will be gentle , he said he wont do it if i am not ready he came by my side ,achindibata , bata ,playing with my pu**y achipinza mu bhurugu ; ndanga ndakangotsinzinya iye achibata hake akandirarisa ne mu sana akauya pa musoro giving me a dip kiss ndakangoerekana ndamusumudzira zvishoma kuti ndibvise bhurugu , iye akabva angoziva kuti chatsva, akapfeka condom ndokupinza musoro chete achiita rubbing clitor and shallow deep strokes abva andipa deep kiss kuvhara muromo and a deep thrust yabva yapinda tried to push him ,it was too late

he started to move in and i was feeling it inside me he was exprienced hitting the right places , i was now digging his back ndakabatirira ndokubva atunda ,apedza lied by myside vikanzi ko zvawamboti ndiende wazobvisa bhurugu wega wani i put my leg across him after 30 mins his cock was up again zvikanzi this time wont be gentle akandifongoresa doggy ,ndaka ruma pillow ndainyatso inzwa ichirova mukati chaimo , akazondivatisa ne musana akapeta makumbo ,achiita slwly but deep strokes ndakatanga kubata chest yake playing with his nipple akati a responder started to pounce fast but powerful achibva atunda

after some minutes he left , i didnt see hiim the whole weekend

That day part 3
the whole week yakapera ndisina kana kumbomuona ,no phone call i was hurt ,ndikati so thats only what he wanted ,i felt like i was his trophy .
ndakavenga chinhu chinonzi murume , i was also angry for myself kuti ndakaregerei zvichiitika but it was too late zvanga zvatoitika.
friday afternoon ndikanwwa message pa cellphone , zvikanzi sorry i went out of town ne basa i am getting into town whats up for friday night, zvikanzi zviri sei zvinhu zvangu zvawakaviga pakati pe makumbo , i still remember that message upto now becoz yakaita kuti matinji angu amire kutsamwa kuya kwakabva kwangopera. munongozivawo kana uchangotanga zvekukwirana zvinenege zvichiri kushamisira uye unenge uchifunga kuti hapana mumwe anokwira kukunda muface uyu, ndakangoti uu ini i dont usually go out ,zvikanzi lets just hang around for few hours in town to remove stress yataita during the week,ndikangoti its ok.

i went home and prepare ,took a bath etc ,he came to pick me up ,i was putting a jean akati i dont like what you are putting ndikati saka ndopfekei , she said put a skirt or dress ,i just said this guy maybe is backward doenst ladies put trousers ,i said ok
we went kwa mereki for gochi gochi , and he was having some beers ini ndichimwa hangu juice ,
we were just chatting ,he was funny and very naughty , just talking zvinongoita kuti kuzasi kunyorove ,zvanzi ungada kupfeka jean ko makumbo ndozomaona sei , zvikanzi i cant believe kuti ndakapinda pakati pe mazikumbo aya ,hee ur ass ndaikuona hangu handina kuboziva kuti ndichaibata , ndikati ndiko kwekutanga nekupedzisira hakuchina futi , zvikanzi bheji , tapedza hedu zvegochi akati maybe its late waakuda kunozorora so we drove back into town on our way back ,he was driving ne one hand the other trying kundibata ; ndikati i told u kuti hauchabati futi, i was determined kuti haachaisi futi , he was fighting a losing battle , and i thought he had accepted it as he was now concentrating ne driving.

he said i shld come and see his place also as he had seen mine also, i went in , manag makanaka very nice furniture , big tv , dstv
there was also lots of art , expensive , imba yacho was expensive ,he showed me the bedroom ,very nice also i dont know pandakangoona bed ,ndakangofunga zvekukwirwa ipapo but ini ndanga ndamboramba abd the guy seemed haachina intrest,
he said lets meet tmrow hausati waakuda kurara here , ndikangoti its not yet late ;zvikanzi saka tabvirei kwa mereki dai tagara hedu tichitandaraka ,ndikangoti ok , zvakaoma kana uri mukadzi kuti utange kuti zvekukwirana , ndakashayiwa kuti ndoti kudii , ndikangoti hauna mamagazine here ekuti ndiverenge hangu ,i am sure chero iye anga asisina sure kuti oita sei , but angoona ndichitenderera i am sure it was like a come get me , akati anga an edgars club magazines aiva mu bedroom make ,takapinda imomo ndobva ndagara pa bed rake
akabvisa hembe kusara ne boxer short ndikati haunyari here zvikanzi haiwa tibvire hauizivi here , handiti waakutoiziva ne pane birth mark ,abva abvisa short kwakumira mberi kwangu iye yabva yamira kuti twii murume anga akasenga iyeye ,ndokubva ndava kungonyara nyara ndichiverenga nhema akangotora magazine ndokukanda kure abva andipa kiss , no resistance ,ne chinguva chiripi ndanga ndakanganwa zvebheji iya kuti hauchandibati futi , returning kiss kunyangwe was not exprienced , he was taking the leed playing withtongue ,
apa maoko aizadza mazamu achitamba ne minyatso aitoita zvake ma delaying tactics ,kusvinyanga magaro , puruzvira makumbo ini ndanga ndoda kuti dai achipinza iyo yanga yati tsinga tare tare nokuvhita vhita ,apa ndipo paitoratidza hake kuti he is not in a hurry.

He whispered i like your ass and pu**y ,i will make you cry tonight ,zvikanzi iti dady ndoda kuiswa , ndikaramba ndakanyarara zvikanzi hausi kuda kuiswa handiti , he continue ne kutamba ne matinji zvikanzi iti daddy ndoda kuiswa stereki nokuti ndamboita misikanzwa ndichiti handichadi ne zvinhu zvenyu, ndakangoramba ndakanyarara iye akangoramba achibata mazamo, ne matinji, apa ndanga ndanyorova
ndakangoti dady zvikanzi hee  ndanga ndichinyara kutaura zvaida , iyewo no movement ndikati futi daddy dady ndoda kuiswa  zvikanzi taura ; ndakabata mboro yake ndikati daddy ndoda kuti mundiise stereki handichazorambi ne zvinhu zvenyu futi ndakazowedzerawo ,ndichiti shaa chindiisawo kani ,ita zvese zvaunoda ndoda kusvirwa ,chero neni ndakashamisika kuti ndataura kudaro , zvakamupa zemo nokuti mboro yake yakabva yawedzera kumira ne kusimba zvikanzi daday havadi vanoramba ne zvinhu zvavo ,ndikati torai zvinhu zvenyu he was enjoying zvataitaura apa ndanga ndanyorova matinji azvimba iye achingobata ne kutaura he was like punishing me , akazoti daddy vaakuda kudya big ass yavo manje fongora , ndikati ndafongora daddy akazopinza zimboro rake rese , ndikati pinzai yese daddy ,zvikanzi uchazoramba ne zvinhu zva daddy here , ndichichemerera ndikati kana daddy kani dddy kani ,ndakaiswa ne doggy apa ndanga ndanyorova kudhara saka it was sliding in and out like hot knife cutting through butter. ndakatunda hameno kangani iye achingoiisa chete , ndakazonwzwa tssa achibva atunda. i will never forget these expriences , the guy left for uk during zim crisis we lost contct , but the funny part is hatina kumbodanana maybe it was an arrangement yekungonakirwa although i feel he took advantage of me , i was innocent when i met him but he ignited fire in me, hameno kuti should i continue ne zvimwe that day the end know exprience ye kukwirwa will make you open up, with time ndanga ndavakunyara zvishoma unlike when we started , inde iye he could now sense i was opening up now.

i only told one of my friend zvanga zvichiitika and iye anga akadzidza mu harare and wanga akangwara sine second year she was spending weekens kumba kwe boyfriend yake and i used to argue naye kuti asadaro so pandakamuudza akseka zvikanzi ee makazoinzwa kuti inonzi mboro zve, pfungwa hadzishandi kana beche raida haro. zvikanzi i want to teach you new tricks kuti zvinyatso naka ,plus ndakatengerwa ma g-string ini ndanga ndisingapfeki g-string ndainzwa sendisina bhurugu , zvikanzi ndizvio zvinoda varume ukamupfekra g-string u will be sexy.
zvikianzi u should also be active kwete kungomirira kuti apinze chete unofanirawo kutamba naye ndiko munakirwe
ndakangoti ndikati kuddi ndime veterans and i was also now trying to be harare girl now this guy aiva ne mutemo wekuti had never met a guy like him again whatever there was no way he would fu**k during the week , wanga asina time during the week zvekuti pane dzimwe nguva i was frustrated ,and u know from lady point kana munhu achikukwira u feel like ther is relationship and u become jealous also .

saka aingova ne time neni friday till sunday. but he was good ne kugona to put you mu mood, friday morning message pa cellphone zvikanzi makusure chikafu cha daddy will be ready , handidi kuona pane kana kauswa ,meaning i shld shave for him, zvikanzi ndinoda munhu anoteerera handiti, apa ndiri kubasa and panga paa ne vhiki no shaving choya changa chavapowo, ndika reply ndikati daddy chikafu chenyu chiri right asi panag pane zviuswa , if i remember these days i laugh tuma message twataitumirana was just funny and i was also starting a new way of life. ainditi ndinofanira kumuti daddy iye achinditi mum . ndaiziva kuti friday from morning it was messages allover ,

i kept his message in one of my phones for a long time just to read them again and again, zvikanzi nhasi mum motosunga dzisimbe nokuti daddy vari kuda kudya zvinhu zvavo sezvinhu, monyatsogadzirira nokuti muchachema uye mazitako iwawo ndichanyatsomatundira,zvanzi ndiri kuda kunyatso tasva , luckily i had my own office ,if it open space hameno ndaionekwa kuti i am excited . after work i just rushed home , put new sheets pa bed sprinkle some powder kuti pa smell nice ,kugadzirira daddy, ndakageza then put gstring zvandanga ndaudzwa, daddy vakazouya kuma 7 and sure musi uyu vanga vari romantic pa door he hugged me zvaanga asingamboiti, anga ane ka small bag ,i gave dinner ,he ate tichitaura hedu zvekubasa etc, but ini ndanga ndaakutonzwa ne havi panga pava ne vhikika , plus ndaidaka kuti aone gstring saka just let gown to flip ndakagara pa gumbo pake , for sure it had an effect on him he just said waaaaaaa, thats it mum,

abva andisimudza kunondiradzika pa bed ,zvikanzi mum maakuziva toda kumbokuratidzai zvimwe zvinoitwa na daddy ,iniwo ndakabva ndaakumubatatawo ndichibvisa hembe ne bhurugu , ndaanga ndaakuitawo semunhu anga audzwa kuti must participate also, tese tavamusho akandirarisa ne musana zvikanzi uuu mum hamuna kuteerera sei choya chisina kubva ,manje daddy vano displiner ,i guese akabva akazvironga hake ,akatora tie muka bag kake ndokundisungira maoko pamakumbo e bed ,makumbo ndokumadaro futi
akatanga kundibata ndakadaro ,it was torture unoziva uchibatwa iwe unenge uchinzwa kuda kubata but that deprive will make u horny like shit
zvikanzi kana daddy vati shave munofanira kudaro handiti ,akazarura d**k yake kubvisa fore skin then rubbing it pa minyatso squeezing it pakati pe ma boobs , ndanga ndangotsinzinya ndakanzwa ava kuzora something paminyatso ndikaona ice cream he was now using rurimi kuibvisa ,akadaro achhisa imwe paguvhu , ini ndaingochema kuti daddy pliz pliz handichazviiti kani ,akati atanga kutamba ne ka beans ,
imagine makumbo spread 180 degree chaiyo pasin amovement yaungaita clitoris ichibatwa zvinonaka zvekuti unokanganwa,
matinji anenge opfura ,uye kubuda namo, ndipo paakapinza chigunwe ndikati ndatanga kukoira chigunwe ichocho ,
zvikanzi mum mirai henyu muchanyatsokoira henyu.

Akavhura mboro yake zvikanzi nhasi ndinoda kurutundira beche renyu , nekunzwa kuda kuiswa kwandanga ndava kuda ndakangoti daddy daddy zvikanz hee ndikat ritundirei henyu pinzai yese kani akapinza musoro no condom could feel foreskin ichizaruka ,he was just rubbing his head with my clitoris skin to skin ndakaputika ,kugwina chaiko ,ndanga ndisati ndambonzwa pasina condom ,haana hake kumboisa kunze kwekutamba achi rubber kudaro ,akazondisunungura achingondisunungura ndakabva ndamubata muhuro to kiss him ndikati thanks dady , zvikanzi now the game begins we rolled over kissing like mad ,me on top ,him on top changing ,side by side , akavata ne musana ini ndir pamusoro akandisimudzira achibva ati squat apa d**k yake yanga yakamira kuti twii ndakarangarira rub yaanga ambondiita few minutes ago ndakaibata ndega ndokupinza musoro ndichiruber ndega ndikanzwa huchi, was not sure kuti ndopinza isina condom here ,iye was enjoying kutamba nayo kwandaiita , ndakaramba ndichidaro rubbing musoro pa chibhinzi but because ne kunyorova it started to slid in ,ndakaramba ndichiigarira ichibva yatsopinda yese ,ndakainzwa kuzara ndikatanga kuchemerera ndichiita slid in and out

Iye ndofunga akaona kuti ndiri kuita zvekutamba nokuti ndaiti ndikada kuita fast pace yaivhomoka , akandibata ne muchiuno ndokutanga kukoira ari pasi ipapa yairo pa gsport chaipo akandiburusa pa mu bhedha ndokundibatisa head board iye akamira achipinza ruoko ne pakati pemagaro kunobaa beche akapatsanura magaro kuti inyatsopinda ,achibva aipinza ndakaita ka moan ichipinda abva anditsikirira pamusana kuti magaro asumukire mudenga , zvikanzi mum daddy vaakuda kunyatso kukuisai manje , ndikati isai daddy ipa ndipo pandakanzwa kuti pese paiindiisa paya nofunga anga achiri kuti was still new mugame wanted me to learn the ropes maybe or this day he was just fired up; or kuti anga asina condom. ndakatanga ndichingoti yuuuuuuu,zvikati zvonaka kwanga kwavakuchemerera mai kani mai kani ndakacheuka kumutarisa achibva andipa kiss iyo irimo chete , zvikanzi mum ndikati daddy zvikanzi daddy vanoisa handiti , ndikati eeeeeee. akandisimudza ndokuenda neni mu lounge akandigarisa pa couch makumbo akavhurika ndokuipinza hei it was something else ndakamupara musana wake ndichinakirwa ,ndiye tsssss tsaaaa kutunda akazopedzisira achitundira muzvidya , ndipo pandakatanga kuonawo uronyo pane zvzese zvatakaita ne muface uyu these encounters will always be in my memory, ndaparadzana iye azoenda hake england iniwo kubasa was now rising on the corporate ladder.

Kusvira mukadzi wemunhu arikuDRC

hiiiiii!!! dadddddddy saka ndizvo zvamunoita kumukadzi wenyu here izvi amaiii kani ari munhamo hey! wandikwadza kani, yaka kurisa kani maiweeee!

Ndini uyo, ndari funga beche, mudzimai wangu ari kumusha, and the bad part of it,it was on a Thursday,apo one of my friends invited me the previous night for a scud at his house, he had mixed the scud with some herb(Mudzatitsati or Mutundira gudo) ohh! this was a very powerfull herb.

Panext door paivenekamwe kambama kari kamukadzi kemunhu , kano katsvukesto, kaive nematako akarurama, right kamukadzi aka kaiti kakandiona ndave kuenda kumashops,ikokaitobva karongawo yako journey yekumashops,kaka ndiona ndakagara panze kaitotsvaga pekugara kuti kandivhurire makumbo,vakomana!

Manje this other day kakairasa,I took my money from the house and started going to the shops, then she saw me and she followed me ndikati yes please,I dropped my speed until she caught up with me, and then I said to her,can you buy me a scud kana masvika kumashops, ndimbodyawo mari yenyu, zvikanzi baba imi munopenga here imi, ndionekwe nemurume wangu ndichikutengerai doro anoti chii, apa ndaiziva hangu kuti hubby yacho yakanga iri kuDRC,ndikati ko varipo here? munotya chii?

Ndikati asi blaz uyu ane good mukadzi ndirikuda kumbomubira chete mazvinzwa ka imi ambuya, nezwi dete kakadaira,”hameno asi mukandibatisa kandinofira pamba penyu.No izvo akazvingwarira hatibatwe ambuya. kaka cheuka kachitarisa kuti hakuna arikuuya here kakaona deng kachibva kati saka munoda kundiona rinhi, iniwo kachingodaro ndakabva ndanzwa mboro yaku kusimuka chop chop, pasi pasi ndakati nhasi if possible,zvikanzi nguvai yacho, ndikati hameno imimi kuti munenge muri free nguvai,ndikati kuma 8 zvikanzi kupi ndikati kumba kwangu nhasi ndiri ndega kana zvichiita, apa takanga tasangana tega tega ve nyere (zemo) .

Saka ndinopindasei? kaka vhunza, ndikakati ndichasiya door rakavhurika saka unongo pinda zvinyoronyoro, kakagutsurira musoro. kachibva kati okey. zvomene ndakanzwa manyukunyuku, uku mboro yangu haichagona nekumira ndaiva ndave kutonzwa kutota mbichana. Hekanhi waro time yaka svika 8 clokers ndakanga ndavhara radio neTV ndichiitira noise. Haiwa door rakavhurwa ndikaona facha murima kwauyiwa., unoziva chii,akanga

aka monera zambia achiita seaibva kunogeza apa yaiva plan yekuti tisa pedze time. aka svikogara pamubheda , murima ndakamuka ndikatanga kukagirizira zvechop chop ndikanzwa kave kufemera padenga , ndakaka bheurira pasi zvishoma wanei hei! zvoitika, zambia riye rakabviswa kachibva kasara kakati yacha, zvikanzi batidza light, ndaka kwakuka chop chop ndikaribatidza, vakomana, apa kakanga kasina kana kupfeka burukwa ende kaiva nemaKongo wena, semunhu ndaiba, zvese zvematinji zvaive kureneni, ndakaiwewenura ndikai pfekedzera amai kupisa kwaaiita, shamari kakachemerera, kachindinanzva kumeso, kachitsvaka rurimi rwangu,amai,akasviranwa wena.Ukanwa scud, kashoma kukasika kutunda, uno svira kunge ucha uraya munhu ne bhaudi,ndainzwa beche racho richi nyatsopisa kunge mvuto ndaka kapindura seri neseri, all systems out two in one kusvika ndanyatsoona kuti haa.

Ndakazoti pave paye ndonzwa zvinohurony’o hwangu hwava kuuya, apo iko kaive konzwa kutapirirwa, kave kurova chikapa,zvinyoronyoro, kachindi gumha pamusana kuti hurony’o hunyatso buda hwese,amai kani ndakatunda kunge munhu anga ari kujeri , chokwadi ndakabvuma kuti ndasvira munhu, kakamboramba kakati rapata kwekanguva kakati o kachichanohwa kwahwaienda hurony’o hwangu.time kakazoti bengenu zvikanzi shaa ndava nenhumbu yako chete, inini handisati ndambosvirwa zvakadai since ndakatanga kusvirwa.

Idi varume takazoramba tongosvirana kusvika kamukadzi kaye kava kuti kave nenhumbu zvedi yangu, asi zvekuba amai kani!!

Malessons eChinamwari for Ladies

The Leg Glider position

Position iyi is best enjoyed kana achingoisa musoro wemboro yake chete (yatinoti Shallow strokes pachirungu, hamheno kuti imi munogara muma location munoitii). Tell him kuti urikuda musoro wake.

Musoro wemboro contains hundreds of nerve endings making it the most sensitive part ye mboro yake. Likewise, the opening of the pu*** contains hundreds of nerve endings & holds the tightest grip around mboro yake, so not only will mukadzi feel a great deal of stimulation but murume will feel it as well. Shallow penetration provides a high amount of stimulation for both partners. Stimulating these nerve endings will send the body into higher arousal states bringing both partners closer to kutunda. I know vamwe won’t believe me. Try out the shallow stroke technique uzvinzwirwe wega.

wadzaBefore apinza mboro yake, tell him kuti ngaamborova-rova beche rako ne mboro yake zvinyoro nyoro, kana kuti iwe spreader ma lips ako to expose ka beans (clito**s) kako & tell him to rub it nemboro yake. If done right, unotunda. Ngaasvine (or u do it) pre-**m yake on ka beans kako kuti zvitsveedzerere zvinonaka.

Tip: tell him kuti urikuda ma shallow strokes chete. Tell him kuti u want 10 shallow strokes & then on 11, 12, 13 & 14 urikuda kuti ipinzwe yese (deep strokes). Then on the 15 stroke, ngaipinzwe yese iri pushed deep into u oramba akabata akadaro for a few seconds & then from 16 to 25, ngaadzoke back to shallow strokes. He must hold on to mazamu ako or magaro ako. If u enjoy kurohwa-rohwa magaro, tell him to spank u.

Look at the picture. She has one leg on his shoulder & the other under him. Iwe do the same thing asi make sure kuti he rests machende ake on the leg underneath him. It feels good when machende ake rub your thigh. Kana ane machende mahombe akarembera, move your leg wo spreader magaro ako so that u can feel machende ake achirova-rova ku buri reku mhata kwako. Zvinonaka. Kana wasemeswa with the last sentence then pfutseke wako. Haugeze and…….hezvo, inzwa kwakuenda nyaya yacho.

Vamwe (especially ma big house) munonyara kutaurira murume wako what u want meaning kuti there is no communication between u two. If u dont guide him, how do u expect him to know what u like? he won’t know what to do & won’t really enjoy sviro newe.

Ndini Wenyu

Rudo Muti
Chinamwari Online Tutor

Maposition mubedroom for vakadzi, please your husbands

Today’s bedroom position  is called The Froggy Style. Ma Big House please take note because ndimi ka musingafarire ma position akawanda.

Murume wako will enjoy this one bcoz anenge ane good view of magaro ako & he can see them achi shaker shaker. Ndakambokuudza kuti men r visual creatures saka he will love seeing magaro ako achi bhamba-bhamba kunge jelly.

Iwewe u will enjoy it because unonzwa mboro yake ichipinda yese, plus unenge uchiona machende ake. Anonakidza kuona.

It’s also ideal for vaye vanonyara kutarisa murume pa bonde. Also ideal if u r uncomfortable with him seeing dumbu rako or your face. Vamwe munofinyamisa face kunge munhu arikudya lemon, vamwe munoita kunge murikuda kuchema.

rudoTip: garira mboro yake wotanga ku rocker back and forth, fast or slow. Dont bounce up & down. Make ma circles like uriku drawer zero on it, uchitambisa chiuno (kuita chikapa) wakaigarira. Hold onto his legs for better support. Mattress ngaiti TSWIKI TSWIKI ne noise. Chemererawo kuti murume anakirwe not kungoti zii se mombe yakafa. Tell him kuti abate-bate magaro ako achimadzvinya-dzvinya or spanking u (kurohwa-rohwa mbama kumagaro.. Zvinotundisa if done right). If u enjoy a bit of roughness, tell him to pull your hair…that’s if kana usina wig.

Another tip: geza ikoko kunobuda number 2 zvakanaka and make sure hakuna ma tissue akasarira bcoz it will turn him off. Ma big house hamufarire ka zve good hygiene saka I have to mention this.

Ndini wenyu

Rudo Muti
Chinamwari Online Tutor

Advertisements

Scroll To Top