Home / Dzesviro (page 3)

Category Archives: Dzesviro

Feed Subscription

A day to remember. Inzwa kuzokurirwa nemiyedzo kwandakaita teaching pa Private College

Ndakuitaura nhasi nyaya yacho sezvo i feel safe now. Pamwe pese apa ndaiti ndikazvigaya hana yangu yairova. Ndaingot gava rikadambura mbereko chete ndendamama.

Pandakapedza degree rangu graft rakatanga kunetsa and i had no option but to join  teaching. Teaching yacho yakambonetsa kuwana but ndakazongokiya kiya bva ndaiwana panechimwewo chikoro mutown chaimo. Zvimaprivate college izvi but that one is more established. Handichataure nezita but vanoziva harare munochiziva. Muna Robert mugabe. Opposite Rainbow cinema.

Ndaivanyepera zvangu science nemaths nguva ichifamba. Semunhu akakura zvemabebhi zvirikure neni handina kana musi one wandakambotemptwa kunyenga mwana wechikoro iregadless nemiyedzo yakasiyana siyana yandaisangana nayo. Munongotuziva tuvana twemuharare umwe musi tunouya twakapfeka mini muromo wakapendwa, tukada zvatwo kukuyemera. Kana kungokuitira action yekuti teacher ndioneiwo. Manje isusu even kucolege taisacheuka. Taive boys rebeer. Kudhakwa chete. Zvevakadzi zvaizongouyawo pano neapo kana watongoitawo zvekujuma. Changu was drinking, kana ndada beche ndaikecha or sit back, relax and mastubate.

It was well with me and that has been my life since i found complications in relationships. I couldnt just handle e pressure so l would rather stay alone.

2 months down e line i became much popular. Vana vaindifarira coz ndaivaseva plus i wasnt harsh. Ndandisina basa nezvizhinji. Dzimwe boys ndaitodziprotector and vamwe vacho ndaitonwa navo hwahwa during weekends and after school. So i became mr nice pacolege. Teacher uye anofarirwa nemwana wese even vaasingadzidzise. Even mutown pamwe ndaingonzwa morning sir ndobva ndaziva kuti tuvana twepacolege. I even went to an extend yekuvaudza kuti dnt call me sir if u meet me kunze. Im Tafadzwa. Munongozivawo vana vechikoro ndozvanodaka izvi. Kuva close nateacher. Wemaths futi dzinoshungurudza vanhu.

Zvemaactivities aiitwa pachikoro i ddnt care. Bhora zvimaclub  what what ndandisina kana shungu.nazvo tho principal aiti every teacher should participate in at list one sporting event . Instead i looked very busy to evade these responsibilities. Vaitoti vakaenda kubhora vafana vaitondi inviter. Sir kani huyai kubhora muzotiona tichitamba. Kana shungu zvangu.

Yakazoti imwe friday hamenewo zvimatournament zvenetball zvaitambwa kumabvuku zvikanzi ini ndaifanira kuenda nevana ikoko. Apa maface angu magunners ange atambira. I tried to give an excuse but zvakaramba. Takapinda mubus rechikoro ndiye tande takananga kumasports. Apa maingove nevasikana chete. Mateacher taive 4 but ini ndini ndaive murume chete. U can imagine. Vaa kutondiitira noise vachiimba nekutamba mubus. Tichingosvika ndakabva ndati kunekamwe kamadam ndichambobuda bhichana bva ndavasiya vachiita zvebhora ndiye mukombi, tonaz, copa cabana, kuwadzana kuden. Ndatoconnector nemaface charles glass rakutotanga kunwiwa. Munongoaziva mugunners anotenga doro zvokumama. Zvebasa tatosiya takutoita zvenyika.

Ndakazoti kumapast 5 ndanzwa nhare yapinda. Hana yakarova kuona variprincipal. Ndakamboignowa call yekutanga ndichigather confidence nekuronga mastatements. Vakapinza futi bva ndangoti nezvivindi zvedoro hallo.
“nhai sir murikupi vana vamristrunded kumabvuku”

Ndakabva ndati ndambomhanya mutown panesomeone anemari yangu andandoona. I knew kut ndikataura nyaya yemari haaizoita hasha since tange tisina kupiwa mari previous mwedzi.
“manje bus rafa apa driver aripabasa ndeumwe can u please organise transport for the children mutown imomo probably a hiace u pick them but munenge mave kutoita zvedoor to door because its already late nhasi ifriday and some of the parents are getting worried. Please do it now sir”

Ipapo ndakabva ndanzwa mufaro coz pange patoita gape rekurova mari. Ndakaudza boys dzandaive nadzo dzikabva dzatofonera driver wekombi who responded quickly. Ndakafonera principal ndikamuudza kuti kombi yati they cant charge us now because they dont knw the actual distance yatichafamba tichiita madoor to door. Zvikanzi fine just make sure chidren get home safely. Pasina nguva tange tatove mutown then mabvuku.

They were all happy kundiona. Ndichingosvika ndakanzwa kacaptain kacho kakutoti ummmm asi sir hamuite. Kubva matitiza shuwa. Manje tawiner kana mange muchifunga kuti tinodyiwa. Ndakascanner vana vacho eysh wati kunaka here ikoko. Apa nezvimatrek botom nezvimajim skirt ummm vakomanaka.

Mateacher aivepo echikadzi akabva atoti sir mauya zvanaka we have done our part takuenda kumba chiendesaiwo vana kumba isu taakupinda mutown. For the 1st time i stood in front of 23 young gals, 23 mapeche,  46 magaro, 46 mazamu, ndiri one anemboro. Apa hwahwa hurimumusoro.

Quickly ndakabva ndati tiudzei kwamunogara tione kuti totanga nekupi but vanogara side rekuwadzana ndimi muchapedzesera coz ndokunorara kombi. Dzakataurwa nzwimbo vana hetcliff, vanawestgate, malbra, water falls, sunningdale etc. Vakapinda mukombi muya vamwe vakasengana. Ini kumberi nacaptain. Munongozivawo zenze rinoita mwana wechikoro late hours. Dzakatanga kuimbwa nziyo dzinonyadzisvira captain vachitovamba zvavo. Apa vaiti vaakuimba vaitanga kutamba vachizunza mukaka ichindipuruzira pamapendekete. Chomusi uyu munongonzwa. Kutaurirwa hunyimwa zveshuwa.

Semunhu ange adhakwa driver aingorova kombi chete asi kwataienda ndandisingazive. Takasvika panemamwe mashops zvikanzi tirikuda kutenga. Vakaburuka vese ndokupinda mushop. Ndakasara nadriver. Mufana wechidikiwo zvake. Ndakanzwa akuti mdhara muripama1 nevana ava. Munoikundasei miedzo yese iyi. Ndakangoseka ndikati nhas hameno ndikaikunda. Akabva ati saka kana muchinwa tingatadza kuita one one here. Ingaita horror? Ndakabva ndamuti tenga bva atora 2 maempts bva apinda mubottle store. Akati nonoke kudzoka akawana vana vese vagara. Achingopinda zvikanzi nacaptain askana ngatiitei one rand one rand titengere sir koti honai ndovasina chavainacho. Yakambononoka here kubuda mari yedoro.

Yakacolectwa kubva kuback seat vamwe vaikanda dollar ma 5 rand hameno but payakazvika yanga yawanda zvokupfuura 10 mari nechemumoyo ndikat zvangu zvaita. Yakarohwa hiace apa tichihurova nziyo dzichitsva. Pane kamwe kasong kakazomborohwa kavaiimba vakomana vese vari handsome pachikoro. Vobva vatanga kuimba mateacher. Ndakanzwa zvakunzi number one ndiTafadzwa kumateacher. Ndikat ndokunonzi kupindwa muhomwe uku nevana vechikoro. Zvainakidza anywer zvokuti journey yakaita diki. We droped vazhinji kudzimba kwavo and wen we wer in town tange tasara ne  5  one aiti anogara kuwaren park 2 ku d.z then one kuwadzana nacaptain akati acharara kuwadzana kumba kweumwe uyu.

Takasvika paok marimba ndokumbomira tichitsvaga mabeer. Pandakabuda mukombi ndakanzwa kamwe kamuskana kaakuti sir dzokai. Oyi mari iyi mutitengerewo maciders.
Ndakati ahh api acho zvikanzi tengai masavana. Ndakapererwa mufunge. Semface ndakatora bva ndauya nesix pack yawo bva ndavapa bvandadzokera mushop to give them time to organise themselves on beer ravange vatanga kuda kunwa. Ndakaenda panadriver ndikamuti shamwari pano paipa takutongoita zviripo. Vana vaakudhakwa ava. Mfana uyu akaratidza kufara heavy. Zvikanz blaz dont worry chero vese mari iripo tinovadhakisa kusvika mangwana.

After some discussions takadzokera zvedu mukombi with confidence. Ndakawana tumwe twatokutura munongozivawo 1st time or kusajairira doro. Kutonwa zvedzungu wena. “ini ndatopedza hunzai rimwe” kakadaro kamwe kaslim katsvuku kange kanemazizamu mahombe apa kakavhura mabuton maviri eshirt. Ndainyatsoona half yemazamu akaita kubudikira panze achitamba tamba pakaitaura. Ndakabva ndabvunza kuti saka tirikufamba sei from here zvikanz nacaptain nhasi ifriday tese hapana anepresure yekuenda kumba all is covered.

Ndakatanga manje kugaya kuti hw. 5 against 2 apa handizive how much they know each other. Ko kana pakaita anedzungu. Umwe moyo wakazoti fokofu after all teaching is not ur  profesion. Svira vanhu chauya chauya. Unoda kusvika rini uchirova bonyora. Ndomabenefits akowo aya. Svira iwe.

Ipapo kadriver kakaita zenze kakat guys tadii kumbonogocha pamereki nhas friday panoita. Vese vakabvuma bva tatenga imwe six pack yemasavana ndokupinda muroad. Tasvika pawarren park wekuwaren park akabva ati guys u cn drop me kumba i will join u soon ndavhara moms vangu so we droped her somewhere muwaren park d and we proceeded to mereki. Taakusvika kamwe kadhafu kabva kati kaa kuda kuweta. Kakaburuka ndokuenda pamberi pekombi ndiye kuru kuru tonono tsaaa

kuweta. Ndaingonzwa weti kuti choooooo ndikat paita zvebeche apa. Mdhara vakabva vatotanga kumira ipapo. Takatenderana kut hapana aizobuda mukombi because vaizoonekwa so takabva tanopaka padark place bvatadaidza vanogocha nyama mfana driver ndokubhadhara bva atenga another six pack yevasikana. Takavhara macurtain ndokuita light on.

Tell me ur names guys handikuzivei ndinongokuonai chete. Ndakatanga.
Captain ndovakatanga zvikanzi m Nyasha m doing form 5 maarts bla bla. Nyasha uyu ange arimurefu. Medium body. Ange arimutsvuku with average mazamu. Ini zvangu pavakadzi ndinonakirwa nemazamu. Anyasha ange akamira apa ndandatombomaravidzwa paaitamba mukombi. Aisanyara coz aitaura akatarisa mumaziso chaimo. She said she stayed with her sister, a nurse and was panight shift and she wouldnt mind a night away.

After Nyasha kadhafu kekuweta kaye ndokabva kataura. I cnt remember zita racho. Hanzi ndiri lower six ndikuita macommecials. Haaa kamwana kange kakanaka face amanaka. Black beauty chaiyo. Vaskana vadhafu havanyatsondiitira but eysh aka kange kakapenga. Kainyaririra so kachiti kakataura korova sip yedoro nechemumoyo ndikati inwa hako tosangana pamberi apo. Kaive nemazizamu mabigaz. Hanzi ndogara kud.z ndega. Ndakaona kuti kainyepa but ndakangoti nechemumoyo nhasi uchasvirwa nenhema dzako idzodzo.

Kechi3 kaizviti Cynthia. Katete kemazizamu kaye. Kakati taure taure bva kadonhedza phone kabva kasimuka kachiitsvaga. Magaro kange kasina but ndakaona kaskin tight katema nechibhurugwa chewhite wash mukati. Hanz ndiri form 4 ndaka dzokorodza after ndaita accident. Hee ndinogara nemaparents but ndatovaudza kut ndikurara kufriend yangu.

Wechifour hanzi i am Tatenda or tendai i cnt remember well. Uyu pafeya ange akashata paface. Mutema tema but ummm kubatana here.? Kakabatana vakuru chaivo. Mazamu madiki diki mazigaro ano.she looked mature and airatidza kuti mboro yaa muropa haachavhunduka. hanzi ndiriform 5 as well ndinogara mukuwadzana nagogaz. soft spoken chaiyo. achiri kutaura takanzwa knok pawidow. Ehezve  kekuwarens kaye kange katevera. Kakangopinda zvikanzi where is my beer. Aka ndokange karikasimbi manje. This tym kange katopfeka dzekumba. Kashort kewhite nekatop kaiexpoza mukaka. Karikapfupi kanoita zvekunoza kachisasa. Haaa in my life i dnt think ndaizofa ndaita muskana akadaro. Hanzi ndinonzi Natasha ndiri form 4. Apa kainwa zvehusinior chaizvo. Hanzi ahhh savana is a bit hard actualy prefer reds ndikati nhasi zvangu.

But mfana driver ndakamubiger. Akatanga kuvataudza to release presure pandiri apa achitenga hwahwa sehwahwa. Ko hantie ange atambira? Ini ndakangoti ndichakucover.
Nyaya dzakatsva masecrets epachikoro akatanga kuvhurwa. Hee nhingi anodanana nateachr nhingi vakazobatwa pakati. Heee miss nhingi vanodanana naheaboy. Zvese zvakataurwa kani. Kusvika pakuti sir munodiwa nevaskana hobho but hamucheuke. Bva ndaudzwa nenickname yangu. Zvainakidza kani. Nyama nemagaka zvikauya tikamamisa. Everyone was getting drunk now. Ndandava Tafadzwa kwete sir. Driver intoduced himself and he became popular within minutes.

I then realised kut vana ava were of the same age plus they were well ahead of me. They were all mature mentaly physically and sexually. Ndakaona kuti vese vatoo nestaira. Ndakabva ndakweya driver kuti tibude panze. Ndaakubuda ndakanzwa zvakunzi Tafadzwa tisiirewo phone yako.  Apa phone yangu ndaiiziva izere porno dzega. Ndakavapa handina kuvanyima. Ndikavaratidza pattern yacho. Takabuda nadriver ndokuvasiya varimo nephone yangu.  
” mdara hapana nyaya apa ngatisvire vana ava vese tiritwo. Tinovakwanisa. Mira ndiitore masilver bullets arimumumota tibve tatoanwa”

Akadaro mfana driver achirova u turn kunotora mapiritsi.
Akamboita kanguva ndokudzoka zvikanzi mdhara vana vatove busy kuona porno mukombi umo paphone. Takaronga tsoro driver akati hazvinetse coz kuden kwake kurifree vanhu vese vakange vaenda kufinaz kumusha .

Takatenga  rimwe beer ndokudzokera mukombi wanike vakaita kuunganira phone yangu vachiona porn.
“‘ Guys takumboenda pacrowbrough pamba padriver tozoona zvokuita from there. Hapana akapikisa. Yakarohhwa kombi takananga paden padriver. Music ichitsva apa twatwakutorova majive mukombi imomo.

partying ladies party

Kunani kumba kwako Farai ?’ nyasha akabvunza driver zvikanzi nadriver ndirindega why wabvunza zvikanzi we all need a shower tasvera tichimhanya. Zvikanzi hais nyaya na fatso.

Paden pafatso pange pakarongeka. Ndaifunga kut ainyepa kuti ariega. Rino zimba. Takasvikogara mumasofa radio on haaaa wati kunakirwa here koita maschool fees. Apa hwave mumusoro. Ndakambozvitsunya ndichida kunzwa kuti hadzisi hope. Sure ndini here ndinevana 5 ava. Ndoita zvokudiiko navo? Kamwe kakabva katoti Tafadzwa i.want loo ndiperekedze. Katete kaye kemazizamu. Ndakaenda.nako ndokuvhura door retoyaz ndakaona ako katodzikisa skin.tight. Kabhurugwa ako kakutoweta apa zvirimumaziso. Ndakaona tumatinji tuchidzivaidzwa neweti mboro ikati unonyepa. Ndakaramba ndakamira padoor kabva kapedza ndokutora tissue. Ndichiri kukahadzika kuti ndopinda neipi kaye katanya kakauya kachimhanya hanzi huya uone zvakuitwa naTendai or Tatenda i cnt remember.

Apa mboro yange yakuonekwa kuti.yamira. Ndakasvika musitting room muye ndokuona maiwee hamuna chakanaka. Kabby kairova jive iya yekumberi. Yepasa pasa iye. Apa kange kakavhura mabutton ese eblouse ndichinyatsoona kabra kewhite and black. Ummmm chomusi uyu.  Vana vainge vadhakwa. Ndakatsvaga driver cant get. Ndakagara pasofa ndapererwa. Kaye kandakasiya kachiweta kakasvikiropinda mudariro. Wati kukoira ikoko. Ako nereverse kuuya kuzondiwainira pamakumbo chaipo. Iyo mboro ikati unonyepa. Masilver bullets aye ange aakushanda. Ndakatanga ndichida kuvhara kut vasaona kuti yamira but ndakapedzisira ndatoona kuti.hapana hapana. Yange yave competition manje.one after e other vachindiwainira. Kanatasha kaye kaye kakapinda ndokunyatsondigarira. Kakaloketa mboro nemagaro ako ndiye mbaaa kuimana nemagaro. Kakatanga kumuvha slowly to and fro. Kundibonyora nemagaro mufunge henyu.

Kakabva kati kaakusimuka kabva kaloser balance kabva kaiti dzviii vamwe vakatanga kuti yeeeeeeeeee. Kakabva kanzwa zenze kabva kaita u turn kabva kazvikonyatsogara this tym kakanditarisa. She wraped maoko ake pandiri. Bva ndakati west mbaaa. Imi munongonzwa. Kakatanga kukoirira kakatarisa mudenga kachibva kasimuka kundidhonza kuti ndisimukewo. Mfana driver aivepiko ndichishungurudzwa zvakadai. Pandakasimuka Ndakanyara coz mboro yakatendeka vanhu vese vaivemo. Ipapo fatso akabva asvika. Achitonhuwa chamba zvake. Akandidhonzera mukitchen akati rasta ndandanotenga macondom. Hapana chekunyara apa ngatisvire vanhu. Usatya mdhara paden hapana presure. Akanditambidza box remacondom. Takadzokera muden muye wanikwe vana ave makonye chaiwo kukoira koira. Kamwe kabva kati guys lets go and bath to frehen up. Nhasi tikuda kufara nasir vedu till dawn. Fatso escorted them kubathroom. Akaita kanguva ndakaona adzoka mboro yakamira. Hanzi.mdhara vana vatobvisa hembe ndirimo. Ndakatarisa nguva ndikaona dzaa kuma to 12 ndikati still pachipo.

I decided to follow kubath…………..

Part two is coming munzwe in detail masviriro atakaita vana nafatso up to saturday manheru tichinwa hwahwa.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

.

Short Nyaya: Make up sviro after ndahurirwa nemukadzi

So 3months ago caught my wife cheating and she said it was revenge and I wasn’t giving her what she wanted esp kumudya beche.

Manje its not into me zvekudya gambi but I regret now ndakavhura her phone and saw a chat aitaura ne this other guy about how she had enjoyed kudyiwa beche nekukwirwa kwaakanga aita but I don’t know kuti why akasiya ma txt aya kuda kundirwadzisa well ndakarwadziwa.

I asked her and akabvuma kuti she was dating this guy aimupa pleasure shuwa munhu wandakabvisira mari kunokwirwa ne umwe murume so I beat her out of anger then she decided kuti we were gonna sleep in separate bedrooms like roommates munhu wese woita yaada until we divorce and sell the house so we did.

Ini I started bringing vasikana for sleep overs vakanaka kupfura mukadzi wangu but she didn’t seem to bother she would actually talk to them vachitoseka and iye aiuya ne murume waaidanana naye and I could hear vachitamba nekukwirana achichemerera the whole nyt and I pissed me off so one day ndakanodongorera and I saw mukadzi wangu achidyiwa beche rese and I realised I had made a mistake.

Paakazoona handichaunze vaskana she did the same so one day I was sleeping naked as always it was hot and mboro yangu yaimira ndakarara.I was so tired ndanyatsorara in a deep sleep ndakanzwa mboro yangu ichiyamwiwa I thot I was dreaming ohhhh it was good ndakaita zvekuvhunduka ndakunzwa kuda kutunda then saw my wife achindiyamwa ndiye.

I asked her watsup she just said shiii then continued kusvika ndatunda then she came musheet pamubhedha and I started kissing her evry part of the body kusvika pabeche chaipo I sucked it ndichidhonza matinji ne rurimi ndichiita kunge ndikumusvira naro.

U know what it wasn’t even bad I liked it if I should have done it early ndabvandakwidza kuzamu ndigoriyamwa zvakasimba until she came ndabva ndaipinza mboro tiri pa missionary ndakamusvira zvekuti akabvuma kuti baba ndini and ndaive nehasha dzekunzwa achikwirwa ne mumwe and she did the same auya pamusoro akandikwira kunge bhiza hameno ndakatunda kangani we fuked the whole nite.

In the morning she made breakfast and ironed for me zvataingoita pataidanana and we talked normal and I kissed her ndakubuda I came home and dinner was ready manheru she came netunhu twake mu main bedroom and arara neni now mborto ikumira and ndakuda kutopamha futi!

Uri iwe waiita sei?

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

.

How I ended up ndakukovhonga stepsister

Long story but ill try to cut it short.So my father was so rich and hd been married to my mother for 2years only then he decided to marry again after 22 years and my stepmom had only one daughter she was 18 juss finished Alevel they moved in our house since it was a 2story house and big I wasn’t used to a mum but was glad also that I had one too.

So me and my step sis were not that close but gosh she was damn hot and we were adjusting but I never thot of her in a sekisual way since I hd girlfriends who just liked me because of money I also liked them because I was bored and lonely was 23 tht time and handling my paps business from the office sometimes home so the whole year passed as a full family now but between those years I was started to like jessica.

my father being rich he could live me and jessy and the maid for abt a month sometimes he left with my stepmom for holidays or work.jessy was not that like but her body was just mwaaa mazamu ake angaakaumbwa asina kana kurembera asina kukura sterek and her ess wasn’t tht too big so sometimes we could go for a swimm together tichitamba chikudo in the pool touching some of her body parts pakutamba she didn’t mind at all jessy would wear tight clothes or short skirts tiri mudinning takagara opp each other achivhura makumbo ake wotovarairwa wozokurumidza kuvhara aona ndakatarisa I knew it wasn’t her fault akakura achigara na moms pasina maface.

makuseni aigona kuuya mu room mangu juss with a drying towel only around her shuwa shuwa 1year yakapfura mboro yangu ichingomira ichirara then she applied in China ku varsity the nxt year akapinda she was supposed to go August it was too far but I would be alone again ill miss her then I thot I will apply too I did and got nzvimbo too our parents were both happy so it was now in march tht day it was soo hot jussy was wearing a swim suit paakauya in my room asking for me. If I wanted to go for I swim I agreed took a short bvataenda I don’t know what happened this day mboro yangu yaitoona iri mubeche ma jessy I could see her ass sezvariri ne mazamu pa cleverage then we started talking in the pool she asked me kuti why did I also apply ku china but all rthis time didn’t then I told her the truth kuti ndaisada kusara ndega since our parents were always travelling.

after I while I asked her kuti do you know about those girls stuff btwn the legs zvavanodhonza and why they do it and she said ohh matinji and tht time we where out in the pool and she said ko why didn’t you ask ur chicks then I told her kuti haven’t met kana one anawo yet I don’t even know what the look like she laughed we were still walking to the house tasvika mukitchen then she said ini ndinodhonza since I was 16 but now atokura I don’t know kuti why girls should go thru all of this she said I don’t see the point then I said I wish to met a girl anawo and how to see how they look like.she pored me and herself a juice bvaaseka akati James let’s go sit musitting tione tv we went and we were still talking but she was busy ne tv bvaanditi james une noise come ill show u what the look like it was as if she was joking ndakanomira pamberi pake.

Kneel down promise if I show u will shut ur month ndirikuda kunzwa tv I said yes still in her swimies bvaabvisa towel and went to her suit opened it bvaadhonza ese matinji with both hands I just looked mboro bvayamira bvaavhara and said don’t say a word wanna watch tv I just stood up went to my room musoro wangu wazara zvakawanda I slept with my back the whole day trying kuti mboro irare ohhh this is my stepsister but why ndabvunzawo zvakadai around 8 maid called us we had dinner she cleaned up went out to her quarters it was me and jessy she was acting normal our parents weren’t at home so we usually sleep early tiri tega.then she said I’m goona go bath and go sleep goodnite jame

ohhh goodnite jessy she went upstairs got in my room to took a hot bath finished but she was still bathing I could here the shower after a while ndakabvisa hembe dzese ende ndangandazvipira kunomusvira blood rakasiya evrything mupfungwa mangu zvazara opened her door slowely stood there and aizora mafuta akafongora beche rese riri panze I walked slowly she didn’t here anything because she was singing so loud ndabva ndagumisa mboro yangu pabeche rake ndopaakavhunduka achisumuka she shouted achimhanya kunotora towel I ripped the towed uko she started shouting achinditi go out I’m I crazy all sorts of stuff.I told her how she made me fill for the past her and if it was rape ndaisungwa hangu but never forget this day akatiza achimhanya screaming to the other side of the bed bvandamhanyawo ndikanobata on hair waist zvine power magaro ake avekutopuruzira mboro yangu nekuda kutiza kwaaaiiiti ndakamukanda pabed achinodhonhawo achiita ruzha akavhura makumbo it was like I was possesd ndabvandaipfekera mboro papakanyorovera zvishoma netumvura twekunogeza she cried for maid mum father evryone but I didn’t stop ndaipinza ndakamboramba ndakainyika.

Ndichikakaritsana naye ndabva ndatsvatsvamhira zamu rake ndakariti rese mukanwa since it wasn’t tht big goshh I knew that was her weakest part of the body I sucked it ndikarirumirira she wasn’t crying loud zvekurwadziwa now it was pleasure ndakayamwa mboro irimo ndisingakoire achingoti james akukoira iye then ndabva ndaiburitsa I said sorry hameno ndandapindwa nei then ndakasimuka ndikabuda imomo I did this kuti mangwana ndisazonzi ndini ndega ndaiiida ndichingopinda in my room she follwd asinina kupfuka she started kissing me ndakamurarisa pabed ndichisvisvina matinji ake touching her small amaizing bobbs aikwana muroko I like it she cried akuti pinza I did so I fuked her so hard that if I think about it now ndingatomuendera in her room now so I better cut it short takanaikirana tikatundisana many times…we do it evrytime we want we now handidi kuona anemukomana and haadi kuonawo ndine baby.

I think we in love because it was my 1st time kusvira nyoro to anyone

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

Kukwesha Mwana waMfundisi

Thanx to vanodazvinhu.com nhasi ndasvira futi rimwe remabeb rakaverenga post papage renyu. Beb iri mwana wamufundisi saka ati ndisamutora kuface but back chete. Nyaya ino aiona ndisati ndaposta akati iribhoo. Hanzi ndaiverenga mapost ako ndichihwa kuda saka ndangoti monthend kudai regai ndikumbire ndimbopindawo mutown. saka zvangu zvaita handiti. kkkkkkk aaa mwana uyu asikana. Taenda paden baba ndokusvikodya zvatabva nazvo kutaundi. Tapedza ndokubatana zvedu paya. Mwana ane mazitako anonakidza uyu iiiiiii . no dance no sex. Nditambire ndikusvire. amboda kuramba but atoona kuti nguva ingapera akadzokera asina kusvirwa. kkkk mwana atamba veduwe pasina kana chairira.

Romance taita zvedu zvakanaka kusvika beb ratunda. ndapukuta beche ndokutanga romance panyowani kusvika atota 200%. Beb rabva ratanga kubuda musodzi ichierera pamatama ndisati ndatombosvira zvangu. hanzi ndanyanya kunakirwa plus ndanga ndava ne 2 and half yeers ndisina kusvirwa saka ndiri patyt bkz kumba handibude bude every time. zvino munhu angacheme here vakomana.

Abva arara pabed nedumbu so ini ndokurova beche ndichipinza mboro nekumashure so. ndaikoira zviri fast apa ndakabata magaro ake ose ndakavhura so kuti mboro ipinde yose kkk. mwana atanga kuchemerera zviri serious achibuda rudzihwa rwakaita mvura mvura achifemereka zviri uneven. Ndaramba ndichisvira paya ndokuzoona turopa twuri pacondom ndokumira kusvira. Ndatora matissue ndokumupa akapukuta beche rake ega. Apedza kupukuta ndopandamuonesa moto manje. ndatora tambo ndokumupeta mubvi ake akagumha pamapfudzi ake ndokumusunga netambo akadaro. apa beche ranga rasara raita ruware chairwo riri pamhene. Ndatanga kunyudza mboro yose mubeche ndichiita mbichana mbichana apa tichikisana zvedu. ndaiita kudya rurimi rwake uku mboro ichipinda ichibuda zvayo slowly mwana akasungwa saizvozvo.

Pandaona mwana ondibatirira musoro wangu achitaridza kuzipirwa ndopandasiya rurimi rwake ndokutanga kukoira zvangu very fast apa ndichiyamwa zamo 1. ndaiti ndikati koi koi koi ndombomira ndonzwa achisura achibata kumeso achinyara ahisekerera. zvino ini zvekusurirwa ndozvifarirawo weya. Ndabva pamusoro pake ndokumira pasi iye akarara pamubhedha ipapo. ndokutanga kurova beche ndakamira paya ndakaisa chigunwe changu chihombe mumudhidhi wake chaimo ndichichifambisa very faster faster. Mwana abva aita wayaa chaiyo. ikoko hakusi kutunda kwekunakirwa yaitova weti chaiyo kuti waaaaa. hanzi mavalve angu aita loose bkz ndanyanya kunakirwa. kkkkkk nxaaaa ungabvira kumba kwapastor kuzondiwetera shuwa.

Ndaendera mberi ndichisvira apa ndabvisa chigunwe mumudhidhi ndava kurubber kabeans zviri fast. baba kabeans kanomira semboro kana ukakabata mushe. Kabeans kake kakamira kuti twiiii paya apa ndichiramba ndichibata mwana anga ashama muromo asingachafermi anditarisa kuti ndeeee. Ndazoita kabinzi kekukama zvatinoita munyatso yemombe zviya baba uku mboro ndichinyudza yose kuti zvuuuu. uuuuuuuu mwana aiiita kuti zararara zarara zarrraaaaaaaaaarrraaaa achitunda. ndamusunungura paya.

Tanwa tuma coke twedu tuya ndokumbotyora zvedu apa macondom anga apera manje. beche racho raiva neat mhani well shaved. dai musina dzungu ndaiiisa pic yaro manje iii. Ndatambisa beche iye achiyamwa mboro yedu. yaiita kumedzwa kusvika kuhuro uko omboita seoda kurutsa asi zvichiramba hazvo. Mwanasikana abva atota paya ndopandamutamba nyowani futi. Beb ranga rakaisa only chest pafloor rakabalanzisa nemaoko ose makumbo ari mudenga. One gumbo ndakarisungirira pawindow rimwe ndakasungiria pa beb. ini ndakara pamubedha but chiuno changu chiri pakati pemakumbo ake ndichibairira mboro yakatarisa pasi so. kkkkkkkk pokutanga zvairwadza asi azoti after 3 minutes anga onakirwa. Ndopandatanga kukoira zvangu iye achizipirwa zvake. ko ndaidiii ndaidawo kuti anakirwe 2 and 1/2 years is not a joke guys. Pandanga ndonyanya kukoira ndaona beb richimira nemaoko richizvingonyoka so richirutsa.

Ndasunungura beb paya ndokumumisa gumbo hwani rakatsika pa chair ndokupinza mboro yakatarisa mudenga apa beb ranga rongoti mudumbu mangu maakurwadza richingozvongonyoka zvaro asi ndakabata gumbo raiva pachcahair kuti mboro irambe irimo. Mwana wapastor vakomana anga aneta paya ndokuuuya zvake ndokuita mboro yokugarira. kkkk kusaziva veduwe kumbaiti go mboro yakapinda kana kukoirawo. hanzi handigoni. ndini ndaitokira ndiri pasi kudaro. Tazopedzisira zvedu nemissionary apa ndopandazotundirawo mukati. beb ndokundipa R135 hanzi be there for me always beb. thank you for the service well done.

Wenyu anokudai Zishondo (Pretoria 0619170633

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

.

.

.

.

Short Story:I always had eyes on him

It all started in high xool Ck was my guy bestfriend he was handsome light sexy body he had evrthng but he was dating someone he was upper 6 by tht time in I was lower6.

we had other 4 friends already mixed 2chcks and 4dudes but me and him were very very close we did almost evry thing together he took me as his small sis iniwo as my big bro we started spend too too much time together asisina time with his girlfriend tainakidzwa we used to go to parties,out,church kwese then I started dating this other guy at xool so evry time I came from my date Ck wld ask everything and he wld shout and be angry kuti why I kissed the guy he shldnt touch me what what and Ck also new abt me being a v1rgin he did everything to protect me after a few weeks the guy I was dating told me tht we cldnt date anymore but he didn’t say the reason all he cld say was he loved me.

I was confused so Ck was my shoulder tht time but I knew he hd threatened the poor guy after a while our frndship became more too strong evrytym after xool we would go to the library then we sit at the back next to each other he would reach to my thighs then start to touch me I always got horney and never understood why he did this to me when I asked him one day why he just smiled and said your skin is soft what do u feel when I touch you then I told him that I hear my blood moving to all parts of my body and my panties get wet then he asked me if we should continue if he can touch me in the library I agreed coz I really enjoyed it.

so I couldn’t wait for xool to finish evryday it was all the same and other students were even confused with our friendship evn his girl didn’t like it after xool sometimes he could carry me at his back we played chikudo muroad and our other friends even asked but we didn’t tell them until he finished xool and I was juss alone at xool I really miced him sometimes wouldn’t feel going to xool the year moved fast we could see each other and he sometimes picked me at xool so one day his parents were going to namibia for a holiday he was supposed to go but he refused he invited me for dinner I lied to my parents that I was sleeping at my friends place a chix place.

I went to Ck’s house he was being a gentle man like always after we had dinner I went to have a bath whilst waiting for a movie i come in the sitting room and it was a bit cold he asked me kuti ndiuye and sleep on his chest but it was still cold and he suggested we go to him room to see the movie tht side we did it was warmer then I told him how I was missing him and our small play in the library he said he was too I was wearing a balloon dress then he started touching my legs to thighs this time it was different he went further to my pusy he was shocked kuona ndisina panties then told him kuti forgot to pack the other so had washed it when I bathed his hands were damm soft .
I told him I was still a vigin and he should teach me he told me not to worry he lifted me from his couch to his bed he opened my leg started to play ne matinji angu I was already crying he pulled the softly then started to kiss my thighs going up to my pusy agotanga kudya beche ohhhhhhhhh I screamed lucky the whole house was to ourselves it was my 1st time and it was so good he was the one doing evrything as he told me juss to chill I did so I came in his mouth whilst he was licking my pussy I touched his hand and cried squeezing it he removed all of his clothes my my I cried when I saw his dick and I was scared the he told me he was gonna do it slow he stripped my clothes and started to suck zamu rangu ranga rakanyatsomira ndakavhura makumbo nekunakirwa he was on the side he started playing with my clint uku achiyamwa.

He took my hand bvaandibatisa mboro achimover kunge akukoira I got it then started touching it zvekutya akati usatye then after 30min doing all of this he came on top of me bvaatanga kuiita slowly ini ndakarumirira pa huro pake the more he dug deep the more ndairuma ndakabata musana wake ndichitsinya we were both in pain ini achibora ini ndichiruma nekutswinya until yapinda zvairwadza akatanga kuita kunge akutamba achikoira ini ndichitsinya nekuchema until atunda then blood was all over the sheets we removed them bvaanondigezesa makumbo I cld feel the pain still btwn then I told him cldnt walk kwaive kuyema kwanguwo he lifted me to his couch put new sheets and took me to his bed watching tv then he said he was sorry and I told him I also wanted and he started telling me how goood it was and very tight and akati we should start dating and I was waiting for him to say that then I turned to kiss him we kissed and had sex the whole nite until it was really nice akundidzidzisa….and that’s how I lost my vrginity to my wonderful bestfrnd who became my man it was worth it….

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Do you have a story to tell us? Email drsviro@gmailcom

 

Like Facebook Page Below so as not to miss updates.

Scroll To Top