Home / Dzesviro (page 3)

Category Archives: Dzesviro

Feed Subscription

Kusvira Mukadzi wemunhu paMidlands State Univeristy once again

Kusvira mukadzi wemunhu kuno kuGweru

hiiiiii!!! Aaaaaaa uuuuuuuuuu. Suuuuuuuuuu saka ndizvo zvamunoita kumukadzi wenyu here izvi amaiii iiiiii inga vamwe vakadzi vakagarika zvavo iiiiiiiiii! Yaaaa ndiko kusvirwa kjauku uuuuuuu Zishooooo wakapenga sahwira iiiiiiiiii!

Ndini uyo, ndari funga beche, muno muGweru apa beb rangu riri Harare. and the bad part of it, yaitova nezuro Friday, apo one of my friends invited me kuparty yeclassmate ake zvake. Eishhhh pakadyiwa pakagochwa pakanwiwa zvapo. Munongoziva hupenyu hwepano pa Midlands State University kuti ndehwekusvirana chete nyange musingadanane. Vanhu vakatanga kutamba nemabeb avo ini sare ndangoti denoo zvangu ndichitamba ndoga.

Parohwa mimhanzi guys ndakaona kamwe kambama kari kamukadzi kemunhu, kano katsvukesto, kaive nemazitako mahombe so sea Samantha kachisvikawo paparty. kamukadzi aka kaiti kakandiona ndichitamba ndoga apa vamwwe vari vaviri vaviri. Apa kakauya kakapfeka min skirt yekuti iiiiiiii guys uuuuuu yaaaaa. Yenyu yekuuunza vakadzi kuVarsity iyi veduwe. Potaiwo muchiiiuya kuzovasvira kana mava tumira kuno.

Kakauya streti pandaiva ndokumira zvako kakayeva ndichitambisa chiuno chete ndiri ndega zvangu. Kkkkkkkkkkkk kakatanga kundiseka kachirovanisa maoko hanzi ko Dhanzi iyi ndeipiko nhai vakuru. Kkkkkkk ndakakapindura nenzwi rinoda beche ndikati inonzi “ngatisvirane sahwira ndiyo latest dance kaiyi asi hauikete” zvikanziiii eeee ndisiye zvangu hausi kuona ring here iyi ndakarooorwa ini and ndakaita white wedding. Kkkkkkkk white wedding saka unodei pano wakapfeka mini so. Ndakanyemwerera ndichiziva kuti panosvirwa munhu chete. Vakachata ndovanonakazve.

Ndakakzevezera munzeve ndikati uuuuu but blaz ane good mukadzi ndirikuda kumbokumbira murume wenyu ndikusvirei ka 1 chete ambuya. Kkkkkkkkkk kakaseka zvikanzi dhakwa zvakanaka wanzwa. Usada kundidzinga pano party isati yapera wanzwa. Aaaaaaa sezvinei vo vakaomana pakauya tumwe tumwe tuma bitch 2 apo paridzwa song ya Jacob Moyana inozni wabecheya yangu.

Baba twakauya hot hot apa baba ndanga ndichirova madance ekupenga ndichio tambisa chiuno chete. Uuuuuu kabeb kakauya ndokutanga kundiwainira zvako vaya vekuchata zvaibva mumeso.
Ndakatanga zvangu kukanhafa nhafa tchiitamba kudaro baba. Ndakaona mwana ofemera mudenga achindikisa achindimonera achidiiiiko kani. Nxxaaaaa apa kaiva kumwedzi. Munhu wese aiva adhakwa kusiya kwangu ini namai vekuchata netusikana tuviri utwu twakapedzisira kuyuuuya utwu. Kakaita dzungu ndokubudisa mboro yangu mutrouse babaaaaaaaa. Ndakaona kamhoms kekuchata kachiswedera pedyo kuti kaone so kuti imboro or wat.

Kakaona rino Zishondo rakanga kasina kumbooona. Kaya kekumwedzi kakabva Katanga kunanzva mboro yangu bit by bit. Kaneta ndokusiya kakadzokera kuden kwako. Shamwari yacho yaivawo kamu level 1.1 saka zvekusvirwa yaitotyawo zvayo. Ndakaitundisa neruoko ikabayawo kuden kwayo.

Hapano ndasara namhoms yekuchata iya apa meso ayo atsvuka nekuda shondo yangu. Ko ndaizivei zvangu yanga yatotesa zvayo kare kare. Pandakaiti zamo dzviiiii pakashungu paro so. Ndakaona ambuya vandibata muchiuno vachisekera so. Vachinyepera kuvhunduka vhunduka zvavo kwaniko kuda mbor nxaaaa

Ndakazonzwa yoti munzeve mangu asi mukandibatisa baba imika oooooo ndinofira mumaoko ako shaaaaaaaa. Iniwo nekuda beche kwangu ndakapindura zvinyoro nyorondikati izvo ndakazvingwarira hatibatwe ambuya. Kkkkkkkkkkk ayaaaaa takadhonerana mubatsrooom paden ipapo. Ndakaona kamhoms kachicheuka kachitarisa kuti hakuna arikuuya here kakaona deng kachibva kati saka munoda kundisvira nyoro here nhaimi baba imi itai mushe apa. Ko mukandipa aids kei. kachingodaro ndakabva ndanzwa mboro yangu kuwedzera kusimuka zvinesimba

Kuda mboro zvakunoita veduwe pataizvuzvurudzana kupinda mubathrooom ko ndaizivei hangu bhurgwa ranga ratobviswa zvaro kare iweeee kuti ndingosvikira kubairira mboro chete. Aaaaa zvaoma shuwaaaa. kakasvikogara pabucket raivamo apa maiva murima. Semusviri mukuru ndakapfeka condomu murima imomo ndokunanzwa mazamo ako soft soft.

Ndakazongonzwa kave kufemera padenga, ndakakakotamisa zvishoma zvishoma wanei hei beche rangova Limpopo chete kutota! Katanga kutambiosa zvangu kabhinzi semunhu asingade kusvira zvangu ndakazonzwa koita hasha zvikanzi usada kutamba neni mhani apa pinza mboiro apa aaaa.

Ndakatora mboro yangu ndokuiiiti yose mubeche ravo were were uuuuuu vakomana beche rakadzika handidi kukunyeperai zvangu. Pandaiti pfeeeeee kakavhunduka kainzwa mukati kati ndokutiiiii BHUUUUUUUUUUU kusura zvako. Kkkkkkkk kapenzi kemunhu nhai. Kamhoms kaktanga kutapirirwa, kave kurova chikapa,zvinyoronyoro kakarova sele kudaro. Kaitenderedza chiuno zvainzwisa huronyo kuuuya chaiko.
Sezvandakamboitwa na Selina wekuTynwald kuHarare ikoko. Kakazosimuka baba ndokusimudza gumbo 1 kakatsika maziro so apa mbor ichiiita kupinda yakatarisa m udenhga baba. Styra iyi inonaka vakomana uuuuuuuu kaktanga kundibatirira so kachindi gumha pamusana kuti hurony’o hunyatso buda hwese,amai kani ndakatunda ini tichiiita utundewo iwewe kani. Iiiiiiiii zimboro rako rinonaka but rinoshosha rakakurisa iri

Pasina nguva ndakazonzwa beche rotonherera zvaro ndikaziva kutri aaaaa katunda aka. Kakabva kangoti rabwada zvako semunhu asisina simba muviori wese. Kakabva karara pasi m uth room imomo apa ini ndaitoda kuramba ndichisvira sezvo ndanga ndisina kutunda. Ndakazoti ndotunda baba imi. Ndakanzwa kana iko ko gwinha gwinha so ndokubata mboro mboro yangu ndokuzvomora condom riya mboro ikanzi mumuromo mako tsveeeeee ndokusveta huronyo hwese kachimedza.

Ini aaaaaa WHITE WEDDING

Ndakamusvira Chipo Kuparty paMidlands State University

Ndakamusvira Chipo kuParty nezuro manheru chaiye . Yedu yekumhanyira kuma Party atisina kukokwa iyi veduwe. Ndakazosvira umwe munhu wandanga ndfisingafungire nezuro manheru.
Pandakanzwa mimanzi kuma 9pm ndakabuda ndobva ndananga zvangu kwayairira ndokusviko wana pakazara simbi netuyume tushoma. Apa
aiva ma USA nema UBA epano pa MSU airova party yekupedzisira asati atanga mazamathe coming week. Baba ndakanyepera kudhakwa zvangu kutyi ndipindewo mutune yacho.
Ndakarova tumwe tumadance dance so ndichinyepera kudzadzarika zvangu. matambiro angu manje ekutambisa mboro chete akayevedza mabeb akawanda zvikuru avo vaida kundi wainira. Apa vose vose vanga vakapera nekudhakwa shaaaaaaa. Chipo akasvikomira pamberi pangu chaipo ndokusumudza dhirezi
kusiya bhurugwa rava pachena. apa mboro yanga yava danda chairo kumira veduwe.
Mukadzi akainzwa ichirova rova magaro ake ndobva asumuka ndokutanga kutamba takatarisana zvedu. Iye chaaaida kubata mboro neruoko kut aone kuti ishuwa here kana kut hameno chaiswa apa bkz anga asina kumbooona shondo yakakura seyangu kudai. Akatanga kutamba achidzisa makoko ake kuchiuno changu ndokuriti dzviiiiii zishondo rangu. Baba kuzondidaro kani. Rakaita danda chairo rakati ngiiiiii kuoma.

Mwana wevaridzi akabva angotunda akabata shondo yangu kudaro. Apa mwana ngaaanake veduwwe. Uuuuuuu MSU yakatakura baba. Ndakabva ndanzwa kuda kutomusvirira ipapo zvangu sezvo aibonyora bonyora shondo takamira so nemaoko ari softer than soft. Apa ndopandakabva pavanhu
ndokuenda ku Durawall.

Ndakaona auyawo achiiida kuita weti. Akasvikata ndokuita kakukotamira ndokutanga kuita weti nepadivi pebhurugwa zviya zvinoita vakadzi. Ndakamboda kutarisa rutivi asi ndakaramba ndichiyeverwa nekuurungana kwakanga kwakaita matako aChipo. “Asi matako ako akanaka wena shamwari,”
ndakataura. Chipo haana kupindura asi kuti akatanga kuzunza muviri wake apedza kuita weti bkz anga asina matissue ekupukutisa.
Ndakaswedera pedyo naye ndokutanga kupuruzira matako ake. Chipo haana chaakataura uye akaramba akakusumudzira dhirezi. Ndakapidza ruoko mubhurugwa ndokutanga kusvinyanga matako neruoko. Beb rakawedzera kukotamira kusvikira ruoko rwangu rwasangana nebeche. Beche rakanga rakanyorova iroro, kwete kunyorova kweweti asi kunyorova kwezemo rakawanda.
Chipo akatanga futi kubonyora mboro yangu. Iniwo ndakapinza zvigunwe mubeche ndichisvinyangasvinyanga matinji ayo akanga akareba nekunyorova kunge adirwa oiri. “Ndisvirewo shamwari. Mukomana wangu andiregerera mazuva awanda uye haaana mboro yakakura kudaiiiii uuuuuu.” Ndakatanga
kuwedzera speed yekutambisa matnji nayo ndikazonzwa oti “Ehe nyatsondibatabata. Zviri kunaka.” Chipo akapindura.

Ndakapinza chigunwe ndokutanga kuchipuruzvira mukati mebeche. Mukadzi akanga ofemera pamusoro sendere radonha mumuti. Akaramba
achibonyora mboro yangu zvakapfava kunge anopuruzira kacheche. “Chinyatsokotama ndipinze Shondo yako beb.” Ndini ndotodaro zvangu.

Mukadzi akandifuratira ndokunyatsokotama. “Pinza yese sahwira ndonzwa kuinzwa kumoyo chaiko shamwari yangu. Uchatogara uchindisvira
mboro ndaifarira iyi hangu uuuuu. Womira wakadaro kana yapinda mubeche. Ndinoda kumbonyatsoiteerera.”
Ndakanangisa zishondo pabeche kusvikira yagunzva matinji. Ndakapinza nzvonyo yemboro zvinyoronyoro pakati pematinji. Yanyatsonanga musuwo webeche, ndakabata Chipo muchiuno ndokuti hafy yemboro pfeee mubeche. Ivo vakanyatsokotamisa musana kuti beche rinyatsodzoka shure. Mboro yati yese tindindi mubeche takamira yakadaro kuti vanzwe kwayasvika.

Beche raChipo rainaka vakomana apa yaiva zvayo nyoro. Aaaa makondomu acho ndaimawanepi.Ndainge ndakanyika mboro muhuchi chaimo.
“Ndibatebate klitoris.” Chipo akadaro.Ndakakotamira ndokupinza ruoko pakati pemakumbo avo nechemberi. Ndakatsvanzvadzira beche kusvika zvigunwe zvangu zvabata gongo.

Klitoris raChipo rakanga rakakura kunge kachigunwe kemwana mudiki. Pandakaribata beb rakaita kakuvhizuka semunhu uya abatwa nemagetsi. Beche rake rakabva ratanga kushinya nekuregedza mboro yangu. Makumbo aChipo akatanga kubvunda setsanga dziri murwizi ruzere mvura inoerera zvine power so. “Aha! Apa wanditundisa zvinonaka. Mboro yako nekukura kwayakaita ndiri kunyatsoinzwa kuti mubeche mangu mune mboro chaiyo. Nyama dzese dzebeche rangu dzakagumhana neganda remboro yako zvekuti ndiri kunyatsonzwa kunakirwa. Ndatoshinga chaizvo kuti ndisachemerere zvinonzwikwa nevanhu pandatunda.” “Chikoira utundewo. Asi ukanonoka ndinokutangira futi.” akazodaro Chipo.

Ndakatanga kukoira ndichiita zvishoma. Ndakambotanga ndakakotamira ndakabata klitoris yaChipo. Ndakazoregedza ndokunyatsobata chiuno chake nemaoko ese. Ndakatanga kukoira sendinotamba kongonya  mushure mavo. Nenguva isipi beche rakatanga kugwinha gwinha mboro yangu zvakare.

Ndakanakirwa zvekuti huya uone. Chiuno changu chakabva chatanga kukoira chega. Pandakati koi koi mboro yangu yakaregedzera uronyo mukati
mebeche kuti tsatiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Makumbo aChipo akatanga kubvundirira zvakare. Chiuno changu chakaramba chichikoira iyo mboro ichingodira uronyo kuti tsati, tsati, tsati. Pese payaiti tsati mboro yaiita kugwinha iri mukati mebeche. Chipo akanga achitsvanzvadzira shure kwake kuedza kuti andibate andikakate mboro iwedzere kupinda.
Chipo akamira ndokutendeuka ndokunyatsoitarisa kuti ndee. “Mboro inonaka iyi. Ndichatokutsvaga mumwe musi kuti undidzokorore.” “Tinotamba takachenjerawo shamwari. Ini haisi mhosva boyfriend yangu nhaigone kusvira iyom ini ndini ndadiiiwo hangu ini. Ini wacho zemo rinondibata  zvakanyanyisa zvekuti ndinotambura nekushaya anondisvira.”
Chipo apedza kutaura akabata mboro yangu ndokukotama ndokuitsvoda panzvonyo. “Chirega ndiende kumba ndinogeza shaaaaa zvaparty
zvaperera pano wena,” ndakarova marata ndakananga paden.

Aaaaaa ndamuka nhasi ndichifara kuti aaaaaa at least ndasvirwo after so long a time pliz musamuuudza haaandizive kana pane vanomuziva anoita Econmic mulevel 2.1 izvozvi anoshandisa zita rekuti Patience C.

Kusvira mu Office yangu ensuite!

My office is ensuite complete with a bathroom and air conditioning so maidziyirira. Akamuka akaenda mubathroom kunoita clean up all the sp3rm yakanga yazara makumbo nemagaro ese. I got up and ndokuridza music softly pacomputer pangu. Akadzoka anyatsobvisa hembe dzese nebhutsu..apa ndipo pandakazonyatsowona macurves ake and how pretty she really was.Mwana aive akabatana zvinoitisa nyaviri. Aive aine mabroad shoulders nemutsipa murefu wainakidza kukisa-kisa nemazamhu akaumbika ari mahombe mbichana, Kachiuno kake karivery slim uye kadumbu kacho kaine twima
mhasuru-so.

Mahips ake ainge emandevere but not very severe, iwo makumbo acho achiita kunge munhu anotamba ballet nemagaro akita tuck in zvekuti aibuditsa kabako paanosangana nemakumbko. Akandiita teas mbichana achifamba slowly seka supermodel kariparump achiswinger ndokuita about turn pamberi pangu and stopped akabata kachiuno kake akapoza akadaro ndokunditi nekasoft voice “you like what you see” handina kudaira but just smiled and nodded.
Akandipushira netwima long fingers twake kumashure ndokubva ndagara pasvivel chair iya. Akapfugama pasi ndokupukuta mboro yangu neka wet face towel kaakanga atora mubathroom mangu. Akatanga kupukuta zvinyoro nyoro kunge munhu arikugeza chironda. Kakutonhora ketowel iri kakararisa blambi a bit ndokubva atanga kuinanzva nanzva.

Akaimedza yese mukanwa sekuti yakanga yarara ndokutamba nayo mukanwa kunge chembere irikusvisvina sweet yetoffy. Ainge achatoimedza zvese nemachende. Yakatanga kuti vhii-vhii irimukati ndokutanga kumira. Mwana vevanhu akatanga kucarressa mathighs angu uku
achindiblower hands free. Yakatanga kumira iye akati pikerere nayo. Bl00wj00b yemusi uyu yakanga yakapenga. Mboro yangu yakamukira mukanwa make kusvikira isasakwane. Ipapa ndipo paakatanga kuibuditsa mbichana mbichana. Akatanga kulicka shaft yeblambi kunge munhu arikunanzva ice cream irikunyungudika uku achirunner manails ake pazviboda zvangu. Yakanga yamira yapfuura nepaguvhu pangu yachiti tsinga tare-tare. Akadzika nayo shaft yangu ndokuenda kumachende.

Aiti akatora one ball nerurimi rwake obva arisucker in mukanwa gently kunge munhu arikutora kagrape kubva pabunch rese nerurimi, ozotora the other ball. Ukuwo bvudzi rake raitekenyedza tekenyedza mathighs angu as she moved up and down. Izvi zvaimunakidza nekuti ndakasheva choya chose uyezve handichengete bvudzi. Aiti akambonanzva machende ese nechepasi pawo ndaibva ndasunga mhata nekunakirwa ukuwo mboro yobva yadairira. Akazoiti mba neonehand ndokuswedera padyo neni. Akatanga kuirubber rubber pakati pemabr3asts ake achiasquizer together ne the other hand. Mboro yakamira zvekuda kuita kirembu chaiyo. Yakatanga kujuja pr3cum. Aindizvokora nguva yose iyi nemaziso ake akanga arimahombe mbichana achindisekerera
ndikangowona zvigunwe zvekumakumbo zvagonyera mukati kunge munhu abatwa nestroke. I couldn’t believe my luck nemwana akabaka kudai nemaskiri aainge ainawo.

Akasimuka ndokundiudza kuti “It’s my turn Daddy..” Akafolder ma armrest echair yangu ndokutanangira mboro. Akabata head rest yechair neone hand
ndokunangisa blambi pabeche rake rakanga ratota nekuzvimbirira. Akatanga kudzikirira pasi slowly akaibata kusvikira musoro wayo wapinda. Akasiya blambi yangu ndokubatirira bahead rest yechair with both hands ndokutanga kudzika some more. Ndakanzwa mboro ichiglider mupleasure box bit by bit and felt like crying out. Musikana aive aita kakufinyama kumeso apo mboro yaipatsanura beche rake achiyigarira. Akachemerera achidzikachete kusvikira yanyura yese. Akafemurika ndokumbogara akadaro mamuscles ebeche rake achiadjuster. Takatanga kukisana in that position ndichipurizira kumusana kwake iwo mazamhu ake achikweshera pachest yangu mboro irimukati.

The sensation was increadible! Akatanga kurocker back and forth slowly akanditarisa mumaziso chaimo. Ndakamubata chiuno akatanga kukoirira. Ipapo ndakatanga kukoirira mbichana since ndakanga ndakagarirwa. Mwana akatsinzinira ndokutanga kukoirira achisimukira. Aiti akasimukira yobuda half way obva aigarira oikurungira irimukati. Ndakanakirwa zvekuti ndakatanga kuchemerera. Paaikurungirira aibva atswinyirira mboro nemapu55y muscles ake zvandisati ndamboitwa hupenyu hwangu hwese ukuwo machende obva adhonzererwa skin yawo nemagaro ake. Mwana akarova position iyi for
about twenty minutes achimbo chinja sequence yacho. Aimboita up and down for some time, ozoigarira oita back and forth akaita zvekukochekera maoko ese muhuro akaita lean backwards. Ndakatanga kuyamwa minyatso yake yakanga yamira kunge twimboro twevana vadiki ndokutanga kuchemerera.

Ndakamudhonza ndokutanga kulicka ma earlobs ake akamerera musana wese. Pandakazoisa rurimi munzeve yake ndokuvhara imwe yacho nechigunwe changu..mwana wevanhu akatanga kukurungira mboro akandimbundira zvekubuditsa mweya wese ndokutanga kubowa. Kana mboro yakanyatso zara beche
unonzwa mamuscles ese achifamba famba kubva kumuromo kwaro kusvika kuchibereko chaiko. Ndakanzwa mboro yangu kunge yabatwa nemaoko maviri nekutightener kwaakange aita beche rake, Nzwara dzake dziye dzakanzi dyo-oo kumusana wangu, akaholder breath yake ndokutanga kudedera akapoza like that. Pandakango fambisa tounge yangu munzeve make akabva achema kuti Maiiihwwweeeee Kani…oohhhhh baibyy…ohhh ndokubva aclimaxer. Ndakanzwa pu55y yake kuita quiver then ichibva yaloosener ndokubvundirira ichirelaxer. Akabva apera simba.

Feeling this mboro yangu yakabva yawedzera kumira. Hapana chinonaka sekunyatsonzwa mboro ichigirizirwa yese kubva kumusoro kusvika kumachende. Ndakabva ndabata makumbo ake ese by the knees ndokusimuka ndakamutakura kunge murume akabereka kamwana nekumberi. Beche rake rainge ratota zvekuti mboro yangu yakange yakunyatso slida in and out smoothly. Ndaiita wekukandirira mudenga kunge ndirikupepeta zviyo obva adzika  ndichimugamha nayo blambi. Akabatirira mutsipa wangu chete uku ndakakochekera makumbo ake pama arms angu takaita zvekuhukirana
magokora nemabvi.

Musi uyu stamina yose yakabuda. Ndakarova beche ndichiita rekutossa mudenga kunge mboro yakubuda ndorigama nemboro futi yobva yati ndo-o
kunyura paraidzoka. Ndakapomba zvekuti gambi rakatanga kusura mweya waitrepwa imomo. Ndakambochovha ndokutanga kunzwa mathighs nemabicep akuneta. Akakochekera kudaro ndakabva ndadzika pasi ndokumuradzika nemusana ini ndiripamusoro, makumbo ake akangohukira pamagokora angu ndaita advanced missionery position. Ndakarova beche sebeche neposition iyi richingodaira kuti kwapu-kwapu-kwapu. Ndakanga ndaita semunhu ari kuita mapress ups ndichisvira.

Akatanga kuzvongonyoka aripasi ipapo ndichiita mashort deep thrusts. Ndakasiya makumbo aye ndochinja position iye akabva atora katowel kaye achipukuta majuices akanga azara mugambi rake nepablambi yangu. Achiri pasi kudaro, ndakapfugama ndokusimudza makumbo ake ese mudenga ndikawona gambi rake richiita kundisekerera rakabudikira panotangira zviboda zveke. Ndakandonyera mboro slowly ndikawona matinji ake akakirira akatenderedza mboro yangu. This was a very pretty sight and it made me even harder. Ndakasvira neposition iyi ndichiita zvekumboturika makumbo ake ese kuright shoulder then kuleft ndomboti one one on each shoulder, ndozomboapushira kumashure torwards musoro wake. Mwana aive flexible and makumbo
acho aive akashepeka akatsvukira zvekuti kana usati wamboappreciater musikana musi uyu waimunamata. Akazoapatsanura makumbo aye ndokundidhonzera torwards her. Ndavepakati pemakumbo aye akaakochekera kumusana ndokundisquizer nechepamusana apa. Beche rainge raaligner neblambi zvekuti chiuno changu chete ndicho chakange chakufamba. Ndakada kuibuditsa musikana akati unonyepa. Akasimukira achiitera ndokuramba akabatirira muchiuno chete. Ndakamupa zvaaida ndokuchovha ndakadaro.

Time time ndakamuita turn over ndokurara side by side takatarisana. Ndakasimudza one gumbo ndikarigadzika pahip rangu ndikatanga kuisa ndakadaro. Neposition iyi takanakirwa vakomana! Akatsunzinyira uku ndichimutsvoderera. Ndaikoira iye achirova kachikapa nepaside iwo mapubic borns edu achitamba chisveru achigumana. Ndaipuruzira boda rake ndokwidza kumagaro, ndichidarikira kumusana wake iyewo achiita the same ukuwa mazamu ake achingo rubber rubber pachest yangu. Zvakatanga kunaka kunyanya ndokubva asimudzira gumbo mudenga achikoirira kunge zvinoita vasikana vanotamba
rhumba. Ndakanzwa manyawi ndikasvira kunge ndichasvuuka hip sekuti takange takarara pasi. Ndakamuturner ndokubva arara nerimwe side andipira
magaro. Kashape kemwana uyu kainakidza mhani!. Ndakaindonyera pakavalley kanofomwa nepanosangana magaro nemathighs ikaglider mboro ichipinda nyore

nyore. Ndakatanga kutambisa matiti ake neminwe yangu yerwoko rwaive pamusoro uku ndichitinha zvinhu zvangu. Magaro ake aibva anyatsokuita cup papubic area pangu. Ndakasvira nice and slowly ndichikoirira kunge kakitsi takaita snuggle up like that. Akasimudza gumbo futi ndikasveerera maclitories ake nekumberi ndichiadhonzerera uku ndichisvira from behind. I enjoyed kutightener kwaiita gambi rake pandaitamba tamba nematinji ake. Position iyi yakange isiri sustainable though.Ndakamuvha on top of her mboro irimukati chete ndokutanga kupomba nekumashure iye ariflat pasi nedumbu. Apa  dainyatso kuiti mvo-oo mukatikati zvekuti ndainyatsonzwa mboro ichirova chibereko. Ndakatanga kusvira ndichifambisa chiuno kunge ndirikuchovha basikoro. Musikana akanakirwa akasimudzira magaro achisangana neni. Takaisana kusvikira tasimukira tapinda mudoggy staira. Akanga apfugama magokora nemusoro zviripasi kunge mupositori arikunamata iniwo ndichipomba from behind. Ndakanyatsomuti mba-a nepachiuno apa ndokutanga
kupomba.Ndaiti ndikamboita malong slow strokes wonyatsonzwa mboro ichiwirirana nebeche, ndozoita mashort fast stokes wonzwa kuti urikucontroller beche nepleasure apa! Akatanga kunakirwa ndokutanga kupara-para pasi neminwe yake. Ndakamisirwa magaro musana wakaderedzwa beche rese rikauya
kwandiri.Akatanga kukapanura achikwidza nekudzikisa magaro ndikanzwa office yese ichiita kunge iriku floater mumhepo ichiita kunge irikutenderera.

Panguva iyi ndakangoindonyera mukati iye achingoikoirira chete. Akatanga kurova-rova pasi ndokutanga kukoirira kunge asvikirwa. Mboro yangu yakatenderedzwa right round ikanzvonyorwa nebeche rake ndikatanga kubuda karute. Akasweyerera machende angu ndokuaswinya swinya ganda achiatickler tickler nemalong nails ake ndakatanga kuchemerera kunge mota irikukrenkwa isina bhatiri..ndaingoti aaaa_Maaaii_Hwii_Yoo_Wee_Mai_Hwii
ndiye tsa-aa-aa, tsaa-aa, tsaaaaaaa-a-a-a-a-a. Ndichitunda kudaro musikana akabva aclimax3r futi achidaidzira kuti Oooh my…Ohhh shiiit, baiby yesss, oh yesss Nyammmmziiii-ziii-hwaaa..achingokoirira chete. Ndaiita kutunda in batches.Ndikamboti waaa-waa,  ndombobvundirira mumakumbo ndoti futi waa-a ndiye waaa-a-aa, ndombogwina-gwina ndiye waaaaaa-aaaaa waaaaaa-aaa. Mabudiro ayiita sperm yangu neku kurungirwa kwandayiitwa zvakaita sekunge dzimwe nyama dzekumagaro, padumbu nemathighs dzakange dzakubudawo nesp3rm yacho nekuti gwiniro nepushiro yacho nenetero yacho yandakaita yaive yakapenga. Musikana akabva aiita week ndokucolapser nedumbu ini ndichiteerawo kumashure kwake zimboro ririmo mukati chete.
Takazorora takadaro trying to catch our breath. Chakanakidza ndechekuti kaslightest movement katayiita tazorora kudaro taibva tatanga kugwina and continue cumm1ng. Ndakatarisa Cleo ndikawana akotsirira netwimisodzi pamaziso achisekerera nekamwe kaangelic  smile kekuti even nanhasi kandisekerera that way inotomira chete.

We slept like babies for hours on end as we were both tired. Zimboro harina kumboserera all that time and occassionally taimbokoirirana in our sleep and just fade out again, tomboita futi and fade out again. Zvaiita naturally zvega. Takazomuka kuma 3:30 am and I wanted another round but mumwe wangu akange akurwadziwa uye aneta. We freshened up, dressed up and left the office. Tirimumota mboro yangu yakaramba yakamira chete. Musikana akange aneta so she slept on my lap ini ndichidriver kuenda Kumba kwavo which was way out of town. Journey iyi yakanakidza nekuti munzira mose akange akazorora palap achindi blowa chete. Mwana akadya mboro nekuibonyora for almost 60kms kusvikira ndatunda. Ndakamusiya kumba kwavo ndokutanga kutambudzika on my way back home. Ndaive  ndaneta zviriserious and you know kuti ukatunda more than thrice simba rose rinopera. Dai pasina kuti aive
makuseni seni kusina mota dzakawanda munzira, hameno kuti ndaipona here nenetero yemabasa emboro

Sviro paFacebook season 2“The Chipo Chinake Encounter”

Chipo Chinake ndakatanga kuzivana naye since High School pataidza pa same school tiri same stream, she was beautiful by then and she still is.Anyway handisi kuda kuwanza nyaya, I inboxed her ndichimubvunza kuti arisei with family and she told me kuti she was fine iye nemwana ndikati ko hubby coz I understand kuti you are married and she said sha ndiri pamahwan mface wangu akaenda ku UK atoo ne six months aenda, ini Ah, sure here ska manje ukuita sei akati hapana sha ndingaite sei semunhu wemukadzi.handina kuda kunyanya kumupressa hangu but ndakatoziya kuti ha uyu ndichatosvira chete nechemumoyo.Mazuva akafamba apa taive taakutofonerana hedu almost everyday.Chipo anogara kuMarondera nemwana wake na maid vari 2.For your own information Chipo mukadzi mutsvuku mutete zviri pakati nepakati uye mukadzi akati rebei ende AKANAKA kumeso kwake ane ma hips and anematako if u knw what I mean.
Ndakazoti rimwe day ndichitaura naye pafone ndikati asi Chipo taura chokwadi ska haumbonzwe kuda kusvirwa here iwe since wagarisa kudai and mface wako gara zviya wakati anodzoka rini akati after a full year since akaenda kuchikoro.ndikati saka ndouya here hangu ndimbokunzwisa mboro akatanga kunyara nyara achiti haa iwe Born haunyare here kutaura zvisina basa achinyaririra apa achisekerera ndikaziya kuti dai aisada she wasn’t gonna entertain me pakadai, so I requested to pay her a visit kuMarondera ikoko since ini ndichigara hangu muno muH asi imba yamudhara irikuMarondera ikoko ska kainge kari kahwan.Weekend yakasvika then ndakatanga ndafonera Tundisa Chileshe akati ndaizosangana naye mutown but takazopesana achiti aiva mu saloon ska ini ndanga ndaakumashure nenguva ska handina kukwanisa kuzomuona.

Anyway ndakasvika kumba kwedu kuMarondera ndobva ndafonera Chipo , she told me kuti ainge aenda kuMarondera High school kugraduation yemwana ska I had to wait for her.zvadaro ndiri pa den pedukudaro ndakatuma kamwana kablaz kuti kanotenga airtime, so akatora bhaskoro ndobva aenda ska akatora ma keys e gate ndobva asiya akakiya ndokutakura ma keys, Chipo ndokubva andifonera zvikanzi chiuya tisangane pa den pangu ndobva andipa address yake, pandakati ndibude wanike gate rakakiiwa and mfana (mwana wablaz)atoenda, so I had to wait apa mboro yanga yatomira kudhara, eish, ndakanyemwerera pandakaona mfana achisvika ndobva ndati anditambidze aitime in the mean time ndichijusa fone iye achivhura gate ndokunditi ahh ndarasa makeys haaa ndakagumbuka zvekuti ndaisada kumakisa ndichikwira durawall asi ndakatozopedzesera ndajambha juwawo, apa Chipo ainge aakuti ndikanonoka ndaiwana abuda.Ndakamhanya veduwee apamboro iri twii ndichida kunokorovhera mhetye yevanhu. Ndakasvika ndokufona kuti ndaamu road asanobuda coz ndainge ndaakurasika.akabva asanotuma mwana nemusikana webasa kutown so that zvaisaita kuti mwana wake andione probably azoudza mdhara wacho waiziya?
Chipo ainge achinhuwirira and ainge akapfeka trouse re black rinemitsara ye white ne top ye white, apa ka G-string kaioneka katambo chete kudhindikira, pandakasvika ndakapinzwa mudinning asi b4 ndagara pasi ndakashokwa nehug ndikaita sendichanyungudika ndiri pachest yake.it was the first time kuonana since High school.so takagara pasi ndikaisirwa drink and we started kutaura nyaya dzekuchikoro and takaita catch up and blablabla…ndakazongokauruka ndaita serious ndobva ndangosimuka pandaive ndakagara ndokunogara pa side naye iye even kuseka kwakabva kwadzikira I could sense sensation between us and chemistry yainge yatotanga.kutaura chokwadzi I took advantage of her coz ndakaziya kuti papi pacho zemo raitomukurira chete plus dai ainge asingadiwo naiye aisambondi invita kumba kwake.

Ndakangomutarisa so ndobva ndamubata gosti ndokumudhoznera padhuze neni pandainge ndaakutokisa zvikanzi ah iwe Born ndiri mukadzi wemu… asati apedza akatozoti iwe ndiri mukadzi wemunnnmwaaaa uummmmmm ummm umm taakutokisana paye ende zvechokwadi ainge agarisa coz ainge aakutofemera pamusoro. Iniwo handina kuda kunyanya kumuwestira taim yake ndabva ndatotanga kutokatanura blauz rake braa handitorekana 2 seconds kubvisa raimbondinetsa kare iyezvino haa handichataura, ndatanga kumukisa ndichimuzevezera munzeve make umu apa maoakoaribusy rumwe rweruboswe ruchitsunyatsunya tuminyatso rumwe ndaakutonanaira mukati metrouse ndaakutobata beche kudhara ummaahhhhhhh Born, shaa usadaa ahhhh kani ahhhhh, ndakabva ndaita stead ndikabva ndanatsobvisa trouse mushe ndokusara kaG-tambo ,maiwe Chipo ane chipo chebeche apa rainge rafuta manje zvino ririmukati metambo idzodzo, ndakatarisa mazamu ake soo ndikaona tuminyatso twainge zvino twamira kuti twi, ndakabvisa shirt yangu then trouse zvese nepant apa mboro ndaimire!!!, ini yangu mboro is average haina kunyanya kureba zvembiri no, but yakakora and yakachecheudzwa apa yaiita kuvhita vhita ichisiririka precum imweyaitodonhera pa kapet yevanhu.

Chipo nechikara chemboro ndakaona mwana wevanhu atopfugama kare ndakangozonzwa mboro yaakunaka ndikaziya kuti henaroooo yanga yaakutokwekwetwa mumukanwa, apa rumwe ruoko rwainge rwakaibata ruchiistroka rumwe ruchigirizira machende aya, haa ini ndainakirwa chokwadi and Chipo anosucker mboro hake iyoyo and yaimunakirawoka nekuti yakachecheudzwa. Akandidya mboro Chipo kusvika ndanzwa tsinga dzese kukakata idzi ndokutanga kunzwa dzungu ,ropa richimhanya miri wese ,ndikaziya kuti chachaya ndiye wodyo mumukanza maChipo iye ndokutomedza hake.Ndichingopedza kutunda ndakabva ndangodzikisa G-tambo rake ndokubva ndamuradzika pa kapet ipapo, tainge tichiita 450km per hour coz taigona kungowanikidzwa saka better tiwanikidzwe tatunda tese, and beche rekuba ndarinake asikana ka mahwan!!!ndamuradzika pasi kudaro nemusana ndopandakanatsoona kuti ha C hipo beche riripo and anogara akashevha choya, asi kufuta ha rinobvuma apa makongo anenge achiita kunge mabhanzi, matinji haana akanyanya kukura hake asi anao, ndakatanga kumukisa manje apa ndakagumisa musoro wemboro pamatinji iwayo ende beche racho rainge ratozara zvinyaridza beche apa richitsvedzerera mai mwana ndaiita kunenge ndirikucheka majarini nebanga rabva mumoto.ndaimurumirira matits ake apa ndichiisa mboro bhijana bhijana, Chipo akayuwira nekunakirwa apa ngaakoirire mborozvine rhythm chikapa chiripo asi kwete chengwena anonatsoenderana nemboro manakire ayo.akabatirira Chipo apaakatswinzinya eisvvv ahh maiweee kani mai kani mai mai mai mai ammaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai ah ah ah ah ah a iiiii a ii a i a i ahh Born ***!!!!,

ini semunhu ainge atunda kare ndainatsorova mhata manje, ndakamusimudza ndokumufongoresa, pandakaishwetedza nekumashure beche rainge rakanyemwerera rakanditarisa so ndikati nhasi ndori putitsa, ndakamukwesha nemboro apa ainge angobatirira kapeti achiitswinya nemaoko akangokombama chiuno ndichirakasha mhata, akatanga kungobvunda makumbo nekudonha donha ndichimumutsa chete ndichipisa beche apa achingoshinyra chete hiiiiiiii ahh iiiiiiiiii ummmmm u u u u u ummmmm ahhhhhhhhhhhhhhhh achiterera mboro chete Chipo.Ndakazonzwa manje houya uronyo ha ndikanzwa zvino rute mumukanwa mangu ruchierera ruchienda pamusana paChipo ini ndainge zvino daakudikitira apa tsinga dziye dzodhonzeka ,mboro yakawedzera kufuta ndokubva ndaiisa kumberi mberi ,ndakanzwa Chipo oridza kamhere yoooooooooo iiiiiiiiiii amai kaaaaaaaa ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh amaiiiiiiiiiiiii mama mama mama maiiiiiiiii, ini nokuramba ndakamubatirira ndichidiridza beche rese neuronyo ndichigwinhira imomo Chipo akabva agwadama ndikabva ndamumutsa ndikamukisa ndikati chipinda mushower ini rega ndipfeke ndiende ndikazowanikwa ndirimuno ukapinda mahwan.zvauriwe ugoswera waakunetsa Chipo uchida kumusvirawo haunyare !!!

Sviro paFacebook season 1“The Nakai Chinena encounter”

Ndainge ndirikuChirundu zvangu one day ndobva ndati regai ndipinde pa facebook.ndichingovhura ndakawana muine hobho ma new messages muinbox mangu one was from none other than wedu Nakai Chinena. “ah yah Born ende ndaseka hangu ndanakidzwa neprofile yako, asi unonatsosvira here zvaunozvipembedza kudaro kana kuti ungoriwo toothless dog”.

 

Ndakapindura hangu ndikati ahh well am just a toothless dog inongohukura chete. Anyway kunoku ndinowanzotora time ndisati ndapindura coz net inonetsa ska kana uchida kutaura neni wotondipa cell number dzako then I call you.
The next time that I checked my inbox ndakabva ndaona mune cell number dzake 0772 222 ***,ndakabva ndatodzifona ipapo and takagara pa fone kwete bhijana.akandiudza kuti ainge akambroorwa ainge akasiyana nemface and the guy moved to SA neumwe mukadzi since then ainge asina kumboda zvemaface coz ainge ane heat break but paakaona profile yangu she said akanzwa beche kutanga kunyevenuka uye tsinga dzemiri wake dzakatanga kutasamuka that’s why she had the guts to inboxed me and aida kutomboinzwawo mboro yangu chete. Ndakamuudza kuti I was gona come see her kana pandaidzoka back from Chirundu akati kahwan.
I was gonna be in Chirundu for 2 weeks ska hadzina kunonoka kupera apa ndaimufonera everyday achiti she is fantasizing kundisvira kwandaizomuita achiti she cant wait for me.Ndadzoka mu Harare ndakamufonera akati tisangane mutown after work.Ndakasangana naNakai pa Edgars yemuna first ndopandakawana akamirira someone akandiudza zvaainge akapfeka then ndakasvikoona ahhh nhai asikana Nakai zvaakanaka wani ende akatsuka anenyama ane stamina ane miri wekuti kumashure uku anogona kubereka mwana asina showell asina kubatirira haadonhe.

Nakai is a beauty to be owned like a story that has never been told. She is just a little heaven on earth. I hugged her and akafara achindiona, ask her I am a very handsome guy that’s all I can say for now till u meet me.Nakai akati haa iwe hauna kumbofitwa nezvaunotaura plus zvaunoita blablabla apa ini pandakamuona for the first time mboro yangu yakabva yamira kuti “KA” ende ndakamuudza futi akafa hake nekuseka……….takazopesana ndaakuenda kumba iye aakuendawo
Ndakazomufonera after a week achiti andisuwa apa ainge ogara kwaAntez vake ska she asked me kuti ndinomuona, ndasvika kumashops kwacho iye akauya hake nemuni’na wake ha vana vakazvarwa ivavo zvekuti ndakapakutenda, iyeye Nakisto mudiki wacho anemateya emboro and she is velvet in komplekshen ane ma hips plus ane ma lips akafita kungogara achidya mboro kwete sadza. Anyway vese vakafara to see me and Nakai akatochemera kuti ndimubereke zvekuti dai H-Metro yakauya padhuze yainakirwa hayo nemafoto epasocial scene. Ndakazoti ndamuburutsa vange vaakufamba havo kumberi ndichiyeverwa nematako evana apa Nakai anofamba bhijana bhijana nenyaya yekuti anenge achipiringishwa nematinji ake hake.ndakazodzoka hangu kuden ndikabva ndavasiya
Ndakafonera Nakai musi wa 1 January 2012 and she said Born sha nhasi is my birthday huya undione kumba kwedu kwete kwatete nhasi ndiri ndega vanhu vese havapo ndakatorara so undiigirewo birthday present.Ndakageza ndokuenda kuya kwandainge ndanzi ndiuye.ndiri muroad ndakakumbira ma directions pafone akandipa,zvikanzi ndofunga wauya wakagadzirira ndikati kugadzirira chii nhai Nakai zvikanzi kuzosvira munhu, ndikati zvinoda kugadzirirwa here?Apa I knew hangu kuti aitaura macondom but ha ini ndagara handipfeki hangu ska ndakangomuti ehe.
Nakai akauya kuzonditambira ku bhas stop tikabva taenda kumba kwavo, ainge akapfeka short and I remember ndaingofamba ndakatarisa makumbo ake anenge tan Jah man, and anechinena chinogara chakangofuta zvekuti kana usingamuziye unogona kugaya kuti anogara anezemo chete mazuva ese. Tichifamba kudaro ndakamuti sha ndangouya kuzokuona zvetwo minutes I was joking handina kuuya kuzoita anything else, akapindura akati Born hameno hako kana usingadi ndotokuraper chete nhasi,ipapo mboro yangu yakatowedzera kumira nemashoko iwayo coz I knew kuti nhasi ndichatsemura mhata yemwana wevanhu uyu apa rinenge zibhizaka Nakai, rakanaka zimwana iri ende ndorida hangu kutaura chokwadi ahhhh.

Takasvika pa den then she told me kuti ndigare muroom make while she takes a quick shower.ndakasanogara hangu pa chair yake so and pasina nguva ainge adzoka hake akanyorova miriwese achinhuwirira mvura,ndakasimuka ndobva ndamubata chest ndokubva ndamuti vhara maziso, ndakatanga kunzwa hana yake ichirohwa nehana, ndakananavira muromo wake then I started kissing her sloowwly.Nakai for yo own information anogona kiss hayo?? Haana dzungu and haamhanye anoziya kubata murume maparts.murume wake ainge arasika hake chokwadi.takakisana hedu takamira ende hakuna kwataimhanyira, ndakamubvisa blauz rake ndobva ndamutarisa iye akanditarisawo, ndakazongoona face yake yapusa ndobva avhara maziso iye ndiye akandidhonza ndobva atanga ku ndikisa akandimbambashira kumusana kwangu ndobva ndamusimudza ndikamuisa pamubheda, ndakabvisa hembe dzangu dzese ndobva ndamubvisawo dzake apa ainge akanditarisa mumazizo chaimo.takasara tese tiri musvo apa mboro yangu yainge yakamira kuita dhazbhom rengoro chairo, ndakatanga kumupuruzira miri wese ndokutanga zvangu kumubata matits ake, akavhara maziso ndokutanga kuterera cell fone sorry ndokutanga kuterera mboro apa nature had taken her over and she wanted to just melt away in me and become ME as I was kissing her and I was testing her soul.I wanted to show her kuti they don’t call me Born for fakol, ndakazvarwa yakamira that’s why they call me Born Errectus!!!
Ndakamunazvwa kutanga kuhuro uku ndichidzika kumatits ake one by one apa left hand ichipuruzira ka cl$t slooooowly zvinyoro nyoro.Nakai aiita kubuda pre c%m zvekuti imwe yaiita sekuti tsa-a bhijana kwete sterek ipapo aigwinha obva ati svvv ahh,okoirira, osimudzira makumbo a bit.
Choya change chatoshavhewa futi the very day nekuti chinena chainatsoonekwa, Nakai anematinji zvekuti kana uriumwe munhu unoita buka, I wanted to take time yangu yese ne romance but Nakai begged me and told me straight kuti Born sha PLIZ ndanzwa am ready for you please chindisvira, as I write this story mboro yangu yatomira so.

Ipapo beche rake rainge risisagone nekutota,imwe prekum yaibva pamusoro wemboro yangu, yaidonhera right on top of her pusy.Akumbira kudaro I slooowly inserted my dik,, “”””aahhhhhh svv, akadaro Nakai achipindura maziso, ndakamurumirira pamusoro pemazamu apa nechemuhuro and I wanted kusiya ma luv bites of whisch I did, zvinorwadzirira asi zvinonaka bvunza Nakai!!! Nakai ane power kwete bhijana ipapo aitondikurira simba, ndakamusiya kuti anatsoita zvaanoda nemboro coz it was her birthday and she will never forget this day that I know for sho.

Ndakatanga kuchikoira manje iye achikoirawo, uku ndokusvirana kwataiita manje uku nekuti ndaikoira Nakai achidzorera chete, ha chikapa pamusha wacho, I am not advertising her kuti muswere maakumunetsa no am juss telling you ma facts sezvaari chete ndakamurova nayo kusvika manje chikapa chake change chawedzera, “ahhhhh Born uuuuuuuuggg grrrrrrrrrrrrrrrrrr ooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hoooooooooooooooooo hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Nakai anochemerera mboro hake iyeye ende mboro anoida ende anogona kuikoira ende inomunakira aya haasi makuhwa aya. I hammered her zvinepower and she told me, Borrrrrrn ndaaaaaaaaaakutuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn da ahhhhhh, akagwinha, akasimudza matako ,chiunochake chikaenda mudenga kuti inatsopinda yese akatunda zvekuti akaibudisa akati I want to suck you baby ndikati its yoz nhasi ita zvaunoda nayo, she sucked it dry and put it back akaikorira achingonakirwa chete till apedza kutunda ndobva ati rabada hake akarara, I kissed her ndobva ndamumbundira ndikatanga kumupuruzira akazvambarara till aakuda kubatirwa nehope ndopandakakamumutsa kuti chimuka ugeze undiperekedze.

Chinzwa ngano yesviro manje

Paivepo tsuro na gudo, pasi chigare, pasi pasati parowha ne zamu rebere.Tsuro na gudo vaive nehushamwari husina ani nani akamboona, vaiti
chaita mumwe vese voita. Rimwe zuva vakati vabvakunoba mazhanje ,vakagara pasi pemuti ndokubva vatanga zvavo kudya.Vapedza kudya vakati vachizorora kudaro vakaona mwana sikana wambudzi ari kudya nhunguru zvake gudo akati nhai iwe tsuro uri kuona here zvandiri kuona, tsuro akati e-e, tarisa uone beche! remwana wambudzi. Vakabva vafurirana kuti vabate mwana wambudzi chibharo asi vaisada kuti mwana uyu avaone, saka vakaita zvekunyangira dokubva vamusaidzira muzvigwenzi zvekuti shure ndiyo yaingooneka.Vakamusvira! vachichinjana, iye achingo chema asi hapana akazvinzwa.Vakazoti vaneta vakabva vatiza iye ndokuenda kumba achichema .

 

Akasvikotaurira baba vake mbudzi zvainge zvaiitika ivo ndokumutora ndokunomhan’ara kwa mambo Shumba. Mambo achinzwa izvi akabva asheedzera dare kuti mhuka dzese dziuye. Shumba akabvunza mhuka dzose kuti ndiyani wainge wasvira!! mwana wambudzi asi hapana akabvuma, saka akabvunza
mwana uya kuti hapana chainge aona kana kunzwa chingaita kuti azive mhuka   yainge yamusvira!!, iye akati hapana chimwe kunze kwekuti ayingo rangarira kukura kwemboro!! dzainge dzamusvira!. Saka shumba akati haiwa zvakanaka tinoibata chete mhuka iyoyi, ndokuti saka mhukarume dzose dziite mutsara dzichiuya dzichi pinza mboro!! mubeche! remwana wambudzi kusvi kira vawana mhuka dzine mhosva. Mhuka dzakauya dziri mumutsara dzichipinza iye achiti aiwa iyi yanyanya kuita diki pane imwe yacho iyi yakurisa, naana dhongi vakasvika vakangoipfekera mwana akasvetuka achiti me- me- me- pfru-u pfrr-ru zvikanzi kana handiyo iyi dai iriyo ndafakare. Mhuka dzese dzakauya pakashayiwa ine mhosva nekuti Tsuro na gudo se mhuka dzaive nemhosva vainge vasipo.

Shumba ndokuti kune mhuka aiwa ini ndapererwa ndatadza kuziva kuti ndiyani angaita izvi, mhebwe akati masikati ainge amboona tsuro nagudo vachitenderera kwainge kwasvirwa!!!! mwana, shumba akatuma dzimwe mhuka kuti endayi munouya navo.Tsuro nagudo vaka uyiwa navo shumba akavati e-e varume pinzai mboro! dzenyu apo tione gudo achingo pinze achienda nechekudivi mwana akati e-e-e- ndiyo imwe yacho, gudo achibva abatwa zvikanzi muisei muchizarira, tsuro akati a-a makazviona kupi kuti tsuro ino svira mbudzi zvikanzi na shumba pinza  mboro!! yako mubeche!! umu ndisati  ndakuvharira. Tsuro akapinza mboro!! ndokubva atotanga kukoirira, shumba akati a-a iwe uri kuita sei ? Tsuro akati ndiko kupinza mboro!!
mubeche!! kunoita tsuro, uyu mwana akanga otonakirwa achibva abvunzwa kuti ndiyo imwe yacho here akati a-a-h handina kunyatsoinzwa asi pamwe
akapinza zvekare omboisiya irimo kweka nguva. Tsuro kakaipinza kakakwengenzvera mwana , mwana akati eye ndiyo imwe yacho tsuro akati kana akanganisa kunzwa regedzai ndipinze zvekare kakaipinza mboro! kakakwesha beche!! remwana kusvikira kaita zvekubviswa.

Dare rapera gudo na tsuro vabatwa ne mhosva mwana wa mbudzi akanzi nashumba iwe uchinyanyawo kufamba wakamisa matinji mudenga, unofanira kufamba waka chenjera uchitarira shure ne mberi, saka nanhasi mbudzi dziine dzungu rekudakuona zvirikumberi nekumashure nguva imwechete.Tsuro
na gudo vakaita nharo zvikanzi zvakanaka saka tomimirira kuzvarwa kwemwana toona kuti anege akafanana naani. Nguva yakwana mwana akazvarwa ari mhuka yatinoti  mazuva ano (Kangaroo) akanga aine muromo we tsuro musoro wegudo, muviri we gudo makumbo etsuro, muswe we gudo ne nzeve dzetsuro. Shumba akashamiswa akati kumhuka dzedare handisati ndamboona zvakadai, mwana rudzii uyu,

zvikanzi ngatimuurayeyi dzimwe mhuka dzikati kana mvura haizonaye, saka tomudya zvikanzi kana munoita munyama, zvikanzi todii naye mhuka zhinji
dzikati ngatimurasei, saka shumba akati kuna tsuro nagudo mutongowenyu ndewe kuti muone zvekuita ne shura renyu iri handidi kuriona munyika mangu
zvekare. Tsuro nagudo vakatora mwana uye vakanomurasira kunyika ye Australia, nanhasi ndokwachichiri ende futi zvawanda. Ndopakaperera
sarungano

Kusvirisa kwakuita ma married women these days

Mukadzi haakanganwe mboro yakamu bvisa virginity chero ukamusvira zvakadii anotombo kuyenzanisa comparing u ne first mboro yakamusvira first

Mukadzi akambosvirwa ne more than 1 guy before you haana matyira ku pamhidzira that number akato dhinhihwa hake kuzvibata haachaone zvakuno bhadhara

Mukadzi akambosvirwa ne mupurisa kana musoja hupenyu hwake hwose ane ka weakness kekuramba achidzokororwa ne same team iroro. Masoja mapurisa havana hawo mari kana love asi vanodiwa ne vakadzi coz vanosvira nyoro and they are don’t hesitate kusvira vakadzi we vanhu. To them its jus a game.

Mukadzi akambosvirwa asati aroorwa ukamu stressa anotanga kufunga ma ex ake ose. And chance akaiona anonosvirwa chinyararire hake odzoka hake nechemu moyo achitoti makaura Museyamwa. Saka kurova kana kushungurudza mukadzi kumudzosera ku ma ex ake kabisira

Mukadzi kana ada zveku svirisa first anotanga apa shamwari dzako ma best friends ako akarova beche pauno discusser nawo vanotomurambira corruption inenge yatopinda

Nekunetsa kuri kuita mabasa mazuva ano chero vakadzi vakaroorwa vari kusvirirwa kupinda pa basa and ma females mumabasa umu anosvirirwa ma better working conditions promotion plus vakadzi vakawanda they discuss abuse yekumba ne ma male workmates kusvirana neku nyaradzana zvototanga

Ukangoona mukadzi wako aakuti murume uyu ishamwari yangu this is her best way to confess kuti ndiri kumbosvirwawo hangu ne murume uyu. Vanhu vatema havagone kuita ma friends e opposite sex pakasasviranwa.

Uchiita hako nyaya na madam ukaona vanhurume wekuti chero ukada ku shora anything about them mukadzi anomhanyira kuvarambira rambira kuti ummmm baba vaye havadaro, shasha yakambosvirwa kana kuti inongogarawo ichiti dai ndambosvirwa ne murume iyeye

Vakadzi vanoenda kuma basa vari kusvirwa kumabasa asi vanosarawo pamba vanosvirirwa zvinhu zviri very simple ne varume vanotengesa cobra ma pant zvimafuta zvekumeso etc

Tisakanganwe futi kuti vakadzi vanoda ma free favours like free ride mudzi mota umu. Rent ukati mai vazobhadhare kuna land lord wechirume inogona kungonzi ndabhadhara iye land lord audzwa kuti ye this month ndeyekuripawo beche rangu ramunongozvanda pamadira

Mukadzi akambogara kana kukurira kumusha kwawo ukaona ongoti teki teki kudzokera kunoona vabereki wake zvifanha zvaimbosvira kumusha ikoko before u zviri kuramba zvichimuti dzoka dzoka

Mukadzi wemunhu anotaura zvinyadzi kune vamwe varume haasi kuguta mboro kumba ari kuitsvaka kunze

Mukadzi anoshora murume wake pavanhu kutsvakawo mboro

Kunwa doro kukanyanyisa chikomba chinouya pamba chaipo makadhakwa makaparara marara pa sofa beche rinorohwa pamu bhedha penyu chikomba charova pasi mozotakurwa kunoradzikwa pa bed

Kuomera kukanyanya mukadzi akagara atengerwa bhurugwa bra ma pads nyt dress chocolate kugadziriswa musoro atym foni jewellery card etc nechikomba baba imi musati mambozviitao mukadzi aenda kwamuri zvangoo zve zita muridzi we beche chaiye ndi mr chikomba

Ukaona everyday zvaakunzi handidi handidi kusvirwa imba yasvika kumagumo mboro yechikomba yakunyanyisa kumunakira umwe wako.
Ukanzwa zvaakunzi handinyengerere kana usingachade ne zvangu ngatirambane pane mboro iri kusvira muchitubu chako.

Ukaona zvakunzi vana wangu handisiye ndoenda nawo pari tricky futi ipapo pamwe ndewakeo zveshuwa iwe vaingofunga kuti ndewenyu mose asi zvisiriizvo

Ukanzwa doctor kana nurse wechirume anonzi ummmm ende anorapa chaizvo nema mai ndoshasha dziya dzinongoti chero ari kunzwa zino bvisai hembe dzese ndimbokuongororei. Ka beans ko batwa batwa

Mukadzi wose anoti ini ndinogara chero 5 yrs ndisina kusvirwa kuti unyatsogare vakadhibha zvako asi ukangofa nhasi chaiye vamwe pakumhanya mhanya ne ve funeral arrangements beche rinenge richitorohwa pachinyaradzanwa

Ukaona mukadzi anokuti haunyatsogone kusvira unokasika kutunda uri kunyanya kunditsimbirira ne chest yako haugeze hapwa haukweshe mazino uri kunhuhwa doro fodya ziya tsoka jende etc anokuda chaizvo haadi zvekuzonosvirwa kunze asi ukazoona aakusakutsiurai babangu nhiyaweeeee makanonoka kugadzirisa zvichemo zvake akusvirwa hake kunze makangoti fawawa nehutsvina nekusagonao madamba refu zvinoita vamwe.

Nyaya ye circumcision ukanzwa mukadzi wako achiti haaaaa handina basa nazvo ini ingori right iine makanda ayo, usamhanyire kubvuma pasi pasi pe moyo hapana anoziva kuti anenge achiti kudii esp kana akambonyatsotamba tamba neyakachecheudzwa

Ukaona madam vachifarira porno zviri pakatiwandei either changamire hamutogone zvachose kusvira saka mwana we vanhu ari kutoyewerwawo hake nemakwenyero e boys repa States apa kana kuti kungoidawo hake

Makuhwa ichokwadi chinotyisa kutaura pachena chakahwanda muvanhu vano trustana chinozorasikirawo kuvanhu wese wese saka zvikanzi mukadzi wako ari kusvirwa usamhanyire kurambaramba

Lastly best friend ya madam wako inotoziva munhu ari kudya beche rako and anobatwa se zai nekuti akafarisa ndiye ano leakisa ma dot com ose.

Hatina kuti rovai vakadzi kudzimba asi tangotiwo muziwe zvizere pamusoro pema married women anosvirisa kunze.

Send to all men you are concerned with so tht they keep their marriages intact

Kusvira mukadzi wemunhu nyoro mutoilet yepashebeen

Unoziva nyaya dzedu dzeku mwira doro pama shabeen dzino parira, ndini uyo rimwe zuva ndiri kufamba zvangu, homwe was very rich ne gwama chibhanzi haikona, but handizive kuti ka moms aka kaka femerwa here kuti mudhara akanga ari rich, zvikanzi nhai imi babamukuru munongodya mari yenyu mega mazuva ese sei musingade kundi mwisawo kana zve 1 day, ndikapindura ndichiti handiti haubatike zvikanzi ndiripo wani ndikati toita sei zvikanzi teverai kwandiri kuenda tisa fambe tese coz imimi muri murume we munhu inini ndiri mukadzi wemunhu.

I followed her kumashure ndikaona vachipinda pamwe pa den paive pa shabeen ini i didnt know kuti pa shabeen, takapinda tikagara hedu pa same sofa tichimwa, hedu using same glass panga pane mawewo madzximai ndini chete ndanga ndiri murume pa shabeen apa paitaurwa nyaya dzekusvirana dzegadzega ukutichimwa zvekumwa zviye doro rakamwiwa mhani castle after castle, so mukutaura imomo inini ndakapedzisira ndave kupfekera ruoko rwangu mu skirt ya amainini ava vachibva vanditi aaah nhai baba mukuru zvamava kuda kutanga munozvigona here.

Ndakangoseka ndikati ko ndotadza nei nhai amainini, so saka mati toita sei nhai baba mukuru, coz makungo ndibata bata, aaah yese yese amainini coz inini ndirikutoda kusvira, kupi nhai babamkuru chero pano pane vanhu panoita, handei ku toilet babamukuru, takasimuka takabatana maoko takananga muchi mbuzi hama, ndokutanga kutsvodana imomo sevanhu vaive vamwira chakanetsa i condom ini hangu ndanga ndisina and amainini vang vasina so todiini nhai mainini chero zvamaita babamukuru.

okay ngatingoitei zvakadaro ndakaona mainini vafongora ne kubvisa panty kamwe nekamwe ndichitambinzwa doggy style kechi 1, ini ndini uyo kudzikisa short yandaiva ndakapfeka ne kubairira nyoro pamukadzi wemunhu ini ndiri murume wemunhu, hama zvinhu zvekuba zvonaka kani especially muchiziva mese kuti uyu mukadzi wanhingi iyewo achiziva kuti ndiri murume wanhingi, doggy style yemutoireti yakandinakira zvekuti ndairova nyoro handina kuzvitsvaga veduwe, hapana kana imwe position yataikwanisa kuita kunze kweki amai nini pavanga vakafongora vakakwanisa kusverera machende vachhimatambisa imboro ichikoira zvekwa mai koirai mmmmm kutaurirwa hunyimwa vakomana ndakzoerekana ndatundira muchibereko chake mainini ivava ndichingoti pedzei pa door re toilet pakabva paita nock yemunhu aidawo kupinda mu toilet.

Mainini vakavhura doo ndokumuda vachimhanya zvakaita kuti munhu aida kupinda mutoilet avatevere ini ndakazosara ndichibuda but nyaya yanga yazara ne rokesheni kuti tawanikidzwa tichi svirana mutoilet ma1.

Kunyura kwandakaita after ndasvira hure nyoro!

Nyaya dzema hure dzinozondipedza wena. Ha, ndini paye ndakuvara zvangu nenzara yemheche. Ndikati ko munyati? Gero rangu rakange riine mazuva rabaya kuSouth kunotengesa madhoiri. Parakavhaya takange tiine vhiki rose tisina kuchindana sezvo rakange riri kumwedzi and futi raive riinejeko. Ini hongasi ikabva yanditamba tsvina ikati blazo makableya mhani.

Ndiri Born-location yepaGlen Norah apo, kuriiko kwandakakurira  mubhuku reSpecimen, dunhu rekuma 41. Mabhebhi ese ekumaraini ikoko anondiketa and achindi lavhisa vamwe vanotondidaidza kuti sabhuku, but dzaanopinda nadzo ndidzo dzisingabate getsi. Vazhinji vacho takapfuura zvedu nepavari tichivanyundura nayo tsvimbo ya Sameri mutendi. Waive musi weFriday, hoza weekend usiku kuma 7 pandakabva kudhicks (kudheni) ndakananga hangu kupub huru rinoitwa Specimen Bar.

Ndakabva mboro ndakaita yekubatira mumaoko sebhotoro reCastle yakamira kuti twii, zvekuti vakafa hapana chavakaona. Zvikanzi nevamwe vakaona hapana chavakafa. Ndini uyo. Ndakasvika mupub ju box ichibomongora kasong kaye kablazo vekutila ava vaipfeka chiheti chechando even kunze kuchipisa. Ndinoreva ka ava Blazo ava vaikara nyini fanika vakange vakatemerwa mushonga – System Tazvida. Ju Box yaidhaya kasong kaye kanoti “….ida mwana zvifambe, uchadya izvozvo”.

Mahwaga akange akazara ipapo mamwe achiita zvidavado. Zvimwe zvimatsaga, zvimwe zvainhuwa mutundo, zvimwe zvimagogazi, zvimwe zvidiki zvekutoti ndaifunga kuti zvimaVirgin. Ininiwoka, handsome bedzi here, yakandimomotera wena, handsome pfacha chaiyo zvekuti dai ndiri chukazi ndaitonzi tsvarakadenga chaiyo.

Ndakadaidza kamwe kachipuka ndipe mwenje kakange kachibhaizira kwasa-kwasa kakange kane mazitako fanika kaitengesa matuzvi. Kungoona mazimhata bedzi mboro yangu yakabva yatanga kufemera mudenga.

Ndakabvunza quotation zvikanzi quick time yaiita $5 (including vat), overnight yaizondi costa $20 with a condom, $30 without, kusanganisira danger allowance. Ndakabvunza kuti ko kana ndine kamborana, kurevaka kamboro kaduku,saizi yepenzura, zvikanzi ko kana uchikwira kombi yekutown vakaonda vanobhadhara mari shoma here? Ndakati ndaida kuziva kuti quick time yakamira sei zvikanzi tinoenda pa place ine darkness ondiisa mboro nekumhata fortwo minutes. Kana nguva yacho ika expire usina kupurojusa imhosva yako. Zvikanzi asi no kissing, no kundibatabata mazamu, because handisi mukadzi wako. Hwaga ranga riine rough iroro. Makobvu nematete. Mafeelings angu akambotiza. Mboro ikabva yarara, kutokotsira chaiko zvekuti ndakatombufunga kuti haisisipo,yabiwa. Ndakati ndaikumbirawo kuziva zita raro, rikabva raramba, richiti iro chauri kuda handiti kukovira bedzi, ko zvemazita ndozvineyi.

Ndakafunga kuti ndisiyane naro. Ndakatukwa wena, zvikanzi “saka wanga uchida kutamba neni haikona. Machende ari muhapwa seebanya” Iro ndiro raitonhuwa muhapwa zvese nemukanwa kuita fanika rakange radya masokisi.

Ndakazotora kamwe karibhoo manje kakandichaja $15 husiku hwese sezvo ndakange ndakataurira kuti kambolson kangu kaive katwambala kaitomiswa zvako neweti. Ndakati kaive ne ten years kasina any growth. Ka guava kaive kambama wena. Kauno kacho kaive kakaita sekemukonikoni, twumaziso kari kamuChaina. Mhino dzacho waitoita dzekutsvaka. Ma lips manje ndiwo akandipedza. Mwana aiita fanika akaruma beche zvake. Kuzoti gumbo racho, ha, ndakanzwa kugutsikana. Kahwaga kacho kaive kekuCherima.Takakwira hedu kombi yekwaMachipisa tichibva tadzikira hedu paGlen Norah Police station ndokutsemura zvedu nedzaAdamu takananga kusabhabha kwasisiGrace M. Tichiri munzira Gire akati aida kuti ndimugile shagi tisati tasvika kudheni kuita prepayment ndichibva ndati ndai believer mu Payment on Presentation kana kuti C.O.D (cash on delivery).

Tasvika kumba, ndakashamiswa mhani. Ndakafunga kuti tasvika kuAfghanistan mhani. Matangwena andakaona ipapo ka he. Takapinda mune rimwe zidhangwena zihombe raive rakakamurwa nemalace curtains kuita maroom anokwana mana. Mune mamwe ma room ngoma yaitotsva wena. Maisviranwa zvebasa. Vaitokwirana zvavo ufunge fanika mabhasikoro. Gire kakasvikobisa hembe ndokuzvikanda pamubhedha kakati yacha kubhenen`edza makumbo. Ha, kudhara ini ndange ndato kuvara mwanawe. Huronyo ndakange ndavekutounzwa kunhuwa. Iye, mheche kani, hwaga ranga rakasenga iroro mhani. Kuita fanika katsuro. Choya chacho, Pfumela chaiye pamadreads. Kuita fanika musoro wasekuru Mukanya. N`angahadzi manje. Matako ese nezviboda zvakange zvakazara n`angahadzi fanika kumusana kwedzvinyu.

Bhebhi rangu rakambenge randisasa kuti ukaona chukazi inadzo, ndikunaka kwainenge ichiita. Ndakakururawo but ndichinyaririrawoka.Seboys isina experience munyaya dzekukwira mahwaga. Paakangoti bakuona mboro yangu, akabva avhunduka, zvikanzi ah, ndidzo dzatinoita $50 idzi. Ini semunhu akange amama zvake nezvifiringi ndakati paive kesto.

Ko yanga yakaipei? Vakomana hwaga raive nemaskiri iri. Ndakabatwa zvese izvi,kusanganisira mboro, machende, mhata. Iniwo ndakaribata wena makongo ese aya kusvika ratota serakange ranaiwa. Rakaimba manhanga kutapira kuseri nekuseri iko kakotsi kachiti papata.

Pandakazoisa Muzvambarara waMr. Mboro mu zi drum remheche hure rakakuma fanika mombe. Ndakariisa like ndakange ndabatwa nedhimoni kutokakanganwa kuti kunombopfekwa kondomu asikana. Ndakatambirira zvandakange ndisati ndamboita negero rangu, hure rikachemerera fanika mbudzi kusvika rabowa. Masitaera atakarova ka he, kuti Dog style, bench style, windmill tiripo pachimubhedha chechichovha chairira fanika engine ye peugeot 404 yasakara. Ha mheche ndakainzwa kunaka musi uyu. Kutapira chaiko.
Ndzvonyo yakapisa kuita fanika iri kukweshwa ne sand paper. Pandakazotunda, mwana wepasi, ndakanzwa mwana wevanhu osura wena, kuti
bhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Kana paine chinhu chiri pamunhu chinonaka fanika nyini ka,
handisati ndachinzwa.

 

Hama dzangu ndomawanire andakaita mukondoz aya. Nyangwe  ndozofa hangu asi ndakambonakirwa

Wadiwa Sekuru, ndaita dambudziko nenyaya yekukara beche

Sekuru;mungaone zvenyu kufara kwandiri kuita mukati zvinhu zviri kundifambira.Pane nyaya yakaitika kwandiri marumwezuro zvekuti handizivi kuti ndogarisana sei nemudzimai wangu amai Chantel. Nyaya yacho yakaitika hatisi kumboitaura nezvayo saka zvaakutondinetsa.Nhasi Chitatu asi nyaya iyi yakaitika nemuvhuro.Sezvamunozivawo, ndinerombo rakanaka rekuti ndinebasa rakanaka repamusoro rinokuridzira kuti ndive neanondibatsira(secretary)uyezve ndine office yangu. Tavanemakore maviri taroorana naMai Chantel,vanovimba neni,muunhu uyezve muushando hwangu nevamwe.Secretary wangu,Mildred,uyo ane makore 24,haana kuroorwa asi unesvikomana svake svakati svisvamuroora hameno.

Musi wemuvhuro,Mai Chantel vakandifonera nerunhare mbozha yavo vachiti varimuqueue yekumapasport kuri kuma4 dzezuva rorereka.vakati ivo,pamwe vachanonoka kusvika kumba pamusana penguva ye pick-hour.  Zvikanetsa pamwe vanogona kuuya kubasa kwangu kuti vaperekedzwe kumba. Ini ndakauzda Mildred kuti kana nguva yakwana yekuenda kumba ozoenda zvake, ini ndaizombotimirirei Mai
Chantel,pamwe vaizouya kubasa.Iye akapindura kuti kana azopedza kutypa maminutes emusangano wakanga wapfuura ozoenda zvake.A-ah 4,4:30,5:00,5:38,Mai Chantel havangauye.Kudoedza kuvafonera paCell pavo VoiceMail! Ini ndakavamirira ndichiverenga magwaro emusangano waive mangwana acho,Mildred akapinda ndokubvunza achiti “Nhai Mr Sango;mudzimai wenyumhoti achauya iyeyu?” “A-a,
handifungi nekuti maoffice ekumapasport anopfigwa madoor na3:45,uyezve sezvo dzavakunanaira kuma 6, anoziva
kutindinenge ndatobuda kuenda kuSports Club yangu for darts.” ndakapindura. “Bva-a,zvakanaka,ini ndanga ndapedza kutypa maminutes maminutes; asi panenyaya yandanga ndichida kuti mundibetsere kana kundiraira.Regai ndimboenda kuladies ndinodzoka manjemanje” Akadaro achibuda.

cryIni ndakasara ndigere padesk pangu ndichinetsekana kuti ingava nyaya yeyi yamirirwa kusvika usiku hwakadai,ave kuda kuresigna here,akanganisa chimwe chinhu here,hameno. Nenguva isipi Mildred akadzoka ndokupfiga gonhi reOffice yangu
sezvaanongochiita mazuva ose.Akagara pachigaro chiri pamberi pedesk rangu, chiya chakatarisana neni.Akanditarisa neziso riya rekuti”haundizivi here?”Anga akapfeka skirt iri pakati peumini asi isiri mini.Muupenyu hwangu hwandakashanda naye,chemusi weMuvhuro chakandikandisa maballpen pasi.

Mildred aive musikana akanaka pachiso zvese nemuviri asi mazuva ose ndaisambozviisa mumusoro nekuti ndakarora uyezve sekuru “ndaitya” mwari.Chinzwai zvakazoitika. “Mr Sha–,Amon(my first name),mukomana wangu haadi zvekunyatsondiona “Mildred akadaro achitambanudza maoko ake zviya zvekupererwa. “Iwe Mildred;handiti;ndiye auya achikutora masikati for lunch
ndakatarisa;wogoti haadi kukuona sei? “Ndakadero ndichikanuka. “Haadi zvekundisvira.Tavane 2 yrs tichidanana asi haasati ambonditi
o-oh.Mboro yake ndinotoinzwa kana takwira bhazi tese tikaita luck rekuita mastanding passengers tese.Dai aiziva kuti mboro ndinoidawo zvekuti pandinonzwa rwiyo rwa Prince paanoti NDOSUWA KUDENGA,nechemumoyo ndinenge ndichiti ndosuwa mboro-oo Yepasi.Amon ndoita sei?” Ini ndakangoti ah-hh.Mildred akaramba agere asi beya rake rakapedzisira roratidza beche rake.Handina kuziva kuti paakakumbira kuenda kuladies aive anobvisa bhurugwa.

Pabeche pake from afar ndaitoona kuti pakagerwa zuda uyezve tuchoya twake twakatwatanga kumera twetungedza pwere.Matinji
ake aive masvipa setwugaro twemwana mucheche. “Do you like what you see?” Ndakaramba ndinyerere uyezve ndigere pandaive ndiri.Mildred uya kwave kusimuka ouya ochonjomara semukadzi arikugeza beche rake mubacket;pamberi pangu akomana.Akanyemwerera apo akaona chitutu chadhindikira pamutodo wangu. “Amon makuseni ega ega pandinoona mboro yako yakadhindikira pabhurukwa rako ndinobva ndanzwa kuda kusvirwa newe zvakaipa asi ndinonyara kukuudza.Asi nhasi—-” Mid akatanga kukwatanura Zip yebhurukwa rangu achiburitsa mhitsa yemuzvambarara wangu muunderwear mayo,watoti twi-sebenzi.Achiona izvi,Mildred akaridza kamhere kadikidiki kekufarira zvaaona nezvichatevera. “Mai we nhasi ndinofa nekunakirwa.Zimboro rose iri mumhango mangu matonunira zvekuda kuiswa.”

Ini kwavekunanavira nechigunwe changu pabeche pake kuti ndizvibatire sure.Wanike a-ah,panunira nekuzara muto wesviro seorange  ratsemuka pakumenya. “Nhai Mid waidii kundiudza kare kuti zvekupakwa netsimbo yangu ndozvazvaunoda?”Iye akapindura achiti”Ndainyara.Chinyararai ndizvimenyere nzvonyo yenyu iyi yakutonhuwa uronyo.akadaro achinzvonyora mboro yangu.Mildred akatotaura achidetemba achiti mboro dzakanzvonyorwa ndodzinonaka nekuti kakanda kacho kari soft uyezve kanopisirira.In the  meantime,chigunwe changu chaive chiri mukati mebeche rake uyezve makwapa ematinji ake aive angoti pwata-pwata kurira amirira kupinndwa neni,muera dhongi.

Iyewo aive atotambura nekurezva machende angu,zvekutoamara nenzara dzake.Pandoti regai ndichisimudza kuti ndimugadzike padesk,ndinangise mhuka yangu chaipo chaipo,gonhi ndokubva ravhurwa zvinyoronyoro…Mai Chantel!
Ndochii chamuri kuita?Nhasi muchandiona!”Necorner yeziso ndakatarisa nguva ndokuona 6:13pm.Ndakangokwanisa kungoti,murikuitei kuno nguva dzino?Vari kudoor ikoko,vakafugura skirt yavo ndokubvisa bhurugwa ravo reblack vachikurumidza,ndokubva vauya kwatiri.
“Murume wangu, ndinoda kuti utisvire tiri 2 izvozvi.Nguva yose ndaifantasiser kuti zvinonakidza sei kusvirwa kusvirwa nemurume one
imi muri vakadzi vaviri asi ndaishaya kuti ndopinza sei nyaya yacho mumba medu sei. Maid wedu ndakatombomupira nyaya yacho asi akaramba achiti achiri virgin saka anotya kutsemurwa uyezve akambonzwa ndichiridza mhere nekunakirwa akafunga kuti manditsemura”

Ini ndakangoti ah-hhh;hameno zvirikufamba sei saUncle Richie. Mai Chantel kwavekutora bhurugwa ravo rainhuwirira twuweti netwumongo
twebeche kwakuri blindfolder ini naro.Ndokubva vati,  “Iwe uchatisvira ini na Mid uriblindfolded;uyezve kana wapedza wozotiudza
anonaka pauviri hwedu.In the meantime let’s continue.” Nemazwi iaya mboro yangu yaive yovhutira neanticipation uyezve nekufara kuti hapana smoko yangayaitika.Mid angoyuwira semunhu anga amama neginger rekuda kusvirwa nechakare.. Bhurugwa ra Mai Chantel sezvo raiva netwulace;ndaiona zvangu zvaiitika;asi kuti vafare ndaiita sendisina chandaiona chaiitika.

Mai Chantel mukadzi akagara ari dominating mumba zvekuti pa this sichazi(situation);vakabva vatongoita in charge.Mildred akanzi aite doggy position asi akakwidzira matako ake mudenga.Ivo mai Chantel ndokubata zimboro rangu kwavakuribata vachiri guider kuna mild aive otyuwira netwumhepo twefan twairova pamagaro ake nepazuda reny’ini yake.Ndakasvikoiti pfe-e muunyoro imomo;ndisina condom(Chidisturbiliser chesviro yemunhu mutema).
Ndakabva ndatanga kukoira zvishoma nezvishoma segudo ratanga kusvira mangoi nhasi.Ukuwo mai Chantel kwave kupinza chigunwe chavo mumhata maMily zvishoshoma nezvishoma.Mily akaitetsura mhere yekunakirwa uchingonzwa achiti “um-m-mai-umm-mavhara maburi angu ose..mmm’Ukuwo Maoko angu ari busy kupfanya twuminyatso twemazamu amai Chantel. Mukadzi mukuru akatanga kutaura zvinyoronyoro kuti kuzasi kwake kwaive kwopisa nekutokwaira nekuda kuisaswa nemubhadha wangu.Akakumbirisa kuti ini ndisatundire muna Mily
asi mavari kana zvichigoneka nyangwe zvazvo vaiziva kuti ndirichinonoka kutunda sembwa inotunda kana yarohwa nevanhu varikupfuura.

ZveCondom futi pasichaz yakadai.
Hazvina kutorera Midy 2 Minutes kutunda semunhu angaagarisa.Paakatunda mwana akachema nekuputika.Pandaikoira ndirimukati,matinji ake aisveta zinzvonyo rangu rose,ukuwo maswada angu achirovarova pacnyn’onopake(cli**ris).Pandanga ndoita very fast;ndakanzwa mvura yaipisa mukati ichiuya uyezve twumagaro twake twakaoma kuti ndi-i ndikabva ndaziva kuti mwana wevanhu anga anzwa parere moyo.

Akangokwanisa kuti”Amon wandiura…”Mai Chantel chigumwe chaivo chaive mukati kati memhata yaMily ndikabva ndaziva kuti aive abata paG-spot chaipo.Maburi ose aMily aive avharwa. Ndakaburitsa tsvimbo yangu ichiti vhetemu-vhetemu mubako raMily ndokuti
pfori munzeve ma Mai Chantel. Midy  akati rukutu paCarpet achizorora,uku ndave busy kushandira nyama yamai Chantel semunhu ari kushandirwa namadzibaba Nzira/Nebucadenezer.Ivo vakarara pasi vachinyatsoterera kupisa kwemboro yangu munzeve mavo.Vanzwa izvi,ndakaisa mboro yangu pakati pemazamu avo akabatanidzwa ari maviri.Ndakazviitira kuti ndipukute majuice
aMily.Sezvo Mai Chantel vanga vatambura nekuda kuiswa,zvekunhafa kwaive kupedza nguva.Akazvambarara kudaro ndakadhadhanura makumbo avo ndokuabhendesa zvekuguma mazamu nekushadabura,ndiye pamusoro gadhe.”Advanced missionary School Position”.

Midy kwave kumuka ave kupuruzira masvada angu.Ini handichagone neginger,tsinga dzemboroyangu dzorwadza nekuda kureleaser.Nyikei;patsvuku pandajaira pa Mai Chantel.Kungoti pindei;Mai Chantel bhu-u zimusuri rekunakirwa zvakaipisisa.Ini kwave kukoira very fast setsuro kana mbira. Mai Chantel kwave kungodaidzira kuti faster faster;kani.Uku chikapa chemudzimai wekuMalawi
chirikurohwa,chemuganda chaicho.Uku ndongokandwa mudenga nechikapa.

Mily achiona izvi, anouya ogara pamusana pangu, ndobva ndati pfe-e kumberi-mberi kwebeche raMai Chantel.Kukoira handichakoiri asi Mai
Mai Chantel ndivo vokoira sekunge ndiyo sviro yavo yekepedzisira muupenyu hwavo.Takaramba tichisvirana ne position iyi for 24minutes,Mai Chantel vachisvirwa zvebasa ndokuzongoti zi-i,munhu afenda.In my life,Mai Chantel vakazofendeswa nemboro for the first time.

Kumumutsa hazvina kutinetsa.Ndakaburitsa mboro yangu mubeche rake ndokugara matunduru padumbu ramaiChantel.Mboro yangu ichiri bho-o uyezve yakarova almost 90degrees.Mily akatanga kuibonyora zvishoma at first, ndokuzopedzisira oita very fast.Ruoko rwangu rwuri busy kupfanya magaro ake rumwe rwuchitekenyedza kabeans kaMai Chantel.Maiwe maiwe kuzhamba kwangu uronyo uchiti pfa-a uchienda kumeso kwamai Chantel vaya vakafenda.Kungodaro, pindikiti;munhudzezdeu kumuka, ini ndichidzvova semombe yapedza kusvira mhou.Mai Chantel vakanyemwerera kuti urume hwababa Chantel hwanga hwavamutsa kubva kunyikadzimu.

Tapedza zvedu; Mai Chantel vakapfeka bhurukwa raMily ini ndokubvisa blindfold rebhurugwa ra Mai Chantel ropuwa Mily kuti aripfeke sezvo vaipfeka size imwe(medium dzose) Mai Chantel vakandibvunza kuti ndiyani anyanyonaka ndikaramba ndinyerere.Tichibva kuOffice,
takaperekedza Mily kuflat kwake tikanopamhazve sviro tirimushower tiri 3. Mily ndiye akazotunda kahobo kudarika Mai Chantel avo vakatunda
kaone kari very strong semunhu ave veteran.Ini ndaingoclimaxa ndisina uronyo asi pachibuda twumvura chete.Tichisvika kumba nyaya iyoyi hapana akaitaura kana ari kuitaura

.Manje mibvunzo iri mumusoro mangu yawandisa, handizivi zvekuita ndoramba mukadzi here? Ndorambwa here? Ko Midy ndomuita sei? Is our s3x life nemukadzi going to improve now? When I go to work(I am on sick leave now)will my wife feel comfortable ndichiendaenda kubasa kuna Midy? Pamwe ari kutya kuzoruzirira mutakunanzva uyu Issue yaMaid ko akazobvuma? Ko ndikano tsvaga shamwari yangu tikarova beche pana Mily kana mai Chantel? AIDS?
All these questions are in my mind. Kubvira Muvhuro handisati ndadzokera kubasa

Advertisements

Scroll To Top